IMG_0511  În data de  15 Septembrie, studenţii, participanţi la sesiunea de studiu Inductiv, Homiletica, au susţinut examenul final.
Timp de două săptămîni fiecare , a avut posibilitatea să înveţe arta predicării Cuvântului Lui Dumnezeu. Paralel cu toate acestea, s-a studiat şi epistola lui Iacov, pregătind planul de predare la fiecare lecţie în parte.  Pentrucă Institutul de studiu Inductiv, are ca scop echiparea integrală a slujitorului Lui Dumnezeu, practica este parte din pregătirea oferită de institut. De aceea, pe parcursul acestor două săptămîni, fiecare student a avut posibilitate să aplice în mod practic toate cele învăţate. De cîteva ori au avut însărcinarea  să predea o lecţie din epistola lui Iacov, la un grup de creştini şi necreştini. Însă pe lîngă toate acestea, studenţii au avut posibilitatea să pregătească mai multe predici în baza principiilor învăţate şi apoi să meargă în stradă să predice la oameni.
În una din zile am împărţit pe toţi studenţii în 4 grupe. Fiecare grup a trebuit să meargă la cîte o categorie de oameni, cărora au trebuit să le predice. Categoriile de oameni  au fost următoarele: boschetarii, prostituatele, musulmanii şi oamenii dependenţi de droguri.  M-am bucurat nespus de mult să văd cum Dumnezeu a folosti pe fiecare student în parte ca să se facă cunoscut.  Grupul care a mers să predice la boschetari, ne-a mărturisit că mulţi din aceşti oameni, cu lacrimi în ochi îi ascultau şi primeau Cuvîntul. Chiar unul din ei, plingînd şi mulţumindu-le că au venit, l-a primit pe Domnul Isus în inima,  ca Domn şi Mîntuitor. Tot aşa si prostituatele, au primit Cuvîntul şi s-au arătat foarte deschise pentru studierea şi cercetarea Sfintelor Scripturi mai departe. Cu ocazia acestui exerciţiu, studenţii institutului nostru au găsit căminul din regiunea Malina Mică, unde locuiesc studenţi arabi  musulmani. Şi chiar lîngă ei, este un alt cămin cu evrei musulmani. Studenţii,  s-au mirat cu cîtă  atenţie ascultau Cuvîntul  aceşti oameni şi cît de frumos a lucrat Dumnezeu. Ultimul grup, care a mers la centru de reabilitare pentru oamenii drogaţi, a avut parte de o primire foarte bună din partea administraţiei. Unii dintre victimele drogurilor, şi-au deschis inimile ascultînd Cuvîntul lui Domnului.

Să ne rugăm în continuare pentru aceste 4 grupuri de oameni, care trăiesc în societatea noastră de astăzi. Dumnezeu să ne ajute ca să putem lucra cu ei mai departe, şi să le putem duce mesajul Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos.
Toţi studenţii au trecut cu succes examenul final şi acum, timp de 3 luni de zile,  pînă la sesiunea următoare, ei trebuie să deschidă grupe de studiu, să pregătească lucrarea individuală şi astfel să  pună  în practică tot ceea ce au învăţat la această sesiune.

Mărturii de ale studenţilor:

Studenta Viorica Albu, la sfîrşit de sesiune a mărturisit următoarele:

Domnul m-a întărit şi mai mult în Cuvânt. Am înţeles că este foarte mare responsabilitate să mă adîncesc în Cuvânt, şi să am roade din Cuvânt şi nu din fire. Am luat hotărîrea ca orice studiu pe care îl fac cu grupele mele să-l fac pas cu pas după cărţile de studiu Inductiv. Şi să-i învăţ şi pe ei să studieze nu numai să le fac lecţia şi gata.

Galina Hadjaeva a spus:

La aceasta sesiune am venit cu o mare bucurie pentrucă ştiam că voi învăţa foarte multe lucruri. Am înţeles mai bine cum pot trăi în aşa fel ca să se vadă o credinţă vie în viaţa mea.
Nu m-am gîndit niciodată că după această sesiune voi deschide o grupă de studiu, dar am fost aşa de motivată încît sînt gata să predau acest curs şi altora. Mulţumesc foarte mult pentru truda pe care aţi depus-o pentru fiecare din noi, sunteţi un exemplu extraordinar, demn de urmat. Dumnezeu să va binecuvinteze şi să vă răsplătească.

Ecaterina Savin a mărturisit următoarele cu privire la această sesiune:

A fost prima sesiune şi sunt tare entuziasmată. Am avut un timp greu, dar foarte folositor şi binecuvîntat. Niciodată nu am crezut că pot să stau o zi întreagă studiind Biblia. Dar la această sesiune, m-am convins că Dumnezeu a scris Cuvântul Lui special pentru mine. Sunt aşa de multe taine pe care Dumnezeu mi le-a descoperit cu privire la încercări, ispite, credinţă, înţelepciune, etc.  Pînă a veni la sesiune, treceam prin încercări şi ispite. Diferenţa este că nu le numeam pe nume şi nici nu făceam o deosebire între ele. Acum însă ştiu… !
În urma acestor două săptămîni  de studiu, eu am învăţat cum se face planuri de lecţie, plan schematic şi mai ales am învăţat cum să fac pregătesc  şi să predic o predică.

Tot Ecaterina a dat şi un exemplu practic despre felul cum a trecut prin încercări chiar în timpul sesiunii:

La mijloc de sesiune, Dumnezeu a decis să-mi încerce credinţa. Am pierdut portmoneul cu mai mulţi bani în el care nu erau ai mei. Reacţia, au fost lacrimile. Apoi mi-am adus aminte de scopul şi mai ales rezultatul încercărilor din viaţa mea, şi deodată m-am liniştit. Ba mai mult, m-am bucurat în aşteptare să văd ce va face Dumnezeu. Domnul în acea zi mi-a dăruit un telefon mobil de care aveam nevoie şi mi-a dat încă mai mulţi bani decît eu am pierdut. Acum eu sunt puternică şi biruitoare…!

Malai Alina a mai adăugat umrătoarele:

Această sesiune a fost o mare binecuvîntare pentru mine! Nu regret nici o zi din ea. Acum privesc la probleme cu alţi ochi, căci cunosc de unde vin şi cum să le rabd sau să le birui.
Mulţumesc pentru învăţarea Cuvântlui amănunţit. Domnul să vă răsplătească!

Cristina Manic a mai spus:

M-am convins că Cuvântul este foarte important în viaţa omului şi sunt responsabilă ca să-l cunosc şi să-l trăiesc în viaţa mea.
Această sesiune purşisimplu mi-a concretizat şi mai mult viziunea mea. A fost o sesiunea foarte, foarte bună şi spre zidirea mea! Dumnezeu să vă răsplătească!

Dragă cititor, Institutul de studiu Biblic Inductiv, are ca scop zidirea poporul Lui Dumnezeu in Cuvântul Lui Dumnezeu. Să pregătească şi să echipeze liderii spirituali, folosinduse doar de Cuvântul Sfînt pe care ni la lăsat Dumnezeu tuturor. Din mărturiile studenţilor, ai putut înţelege ce mult i-a ajutat pe ei faptul că au studiat  în cadrul Institutului nostru. De aceea, nu rata şansa ca să vii şi tu şi să înveţi profund Sfintele Scripturi  şi apoi să fii învăţat cum să le transmiţi şi la alţii. 
Cu ocazia aceasta vreau să mulţumesc şi conducerii acestui Institut care  a depus şi depune un efort foarte mare în răspîndirea Cuvântului Lui Dumnezeu prin intermediul acestei şcoli. Este vorba de directorii pentru regiunea Euroasiatică, domnii Mia şi Costel Oglice, şi directorul Institutului din R. Moldova, domnului  Vasile Filat.  Dumnezeu să-i binecuvînteze şi să-i răsplătească pentru exemplul şi munca lor măreaţă.