7 Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii: ,,Toţi aceştia cari vorbesc, nu sînt Galileeni?
8 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
9 Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia,
10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi,
11 Cretani şi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!„
12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă, şi ziceau unii către alţii: ,,Ce vrea să zică aceasta?„
13 Dar alţii îşi băteau joc, şi ziceau: ,,Sînt plini de must!„ (Faptele Apostolilor 2:7-13)

Care este cea mai bună metodă de a comunica cuiva o taină, sau un mesaj important decît prin intermediul limbii lui materne? Cînd este vorba de-a  înţelege lucruri de mare valoare, noi oamenii preferăm să le auzim şi să le învăţăm în limba noastră maternă. Dumnezeu a ştiut lucrul acesta. Şi tocmai de aceea în ziua Cincizecimii, la coborîrea Duhului Sfînt a dat tuturor ucenicilor darul de a vorbi în alte limbi. Pentruca toţi cei ce se aflau acolo,  să poată auzi şi înţelege Evanghelia. Astfel toţi cei prezenţi la Ierusalim în ziua aceea se întrebau: “Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?” 
Dragilor, ce mare har este să poţi auzi şi înţelege Evanghelia în limba noastră!  Pe parcursul anilor, mulţi au fost aceea care au atacat-o, au dorit să ne-o fure, să ne-o îngroape ca să nu mai avem o limbă maternă română… Dar Dumnezeu, ne-a păstrat limba şi patria  pînă în ziua de azi. De aceea merită să o sărbătorim astăzi şi să-i dăm toată slava Lui Dumnezeu pentrucă El ne-a adus vestea Bună a Evangheliei prin intermediul limbii în care ne-am născut.  Să continuăm şi noi la rîndul nostru, folosindu-ne de aceeaşi limbă, să ducem şi să provăduim adevărurile sfinte ale Lui Dumnezeu, compatrioţilor noştri.

Dumnezeu să vă binecuvînteze şi felicitări cu ziua limbii noastre cea române!

Anunțuri