Erezie provăduită de “Biserica restaurată a Lui Dumnezeu”: 

În toată lumea există mai mulţi slujitori ai Lui Dumnezeu care cunosc ceva din Sfintele Scripturi. Însă adevărul Biblic este descoperit în profunzime, sută la sută, numai în incinta bisericii “Restored Church of God”

Fals! Adevărul deplin al Cuvântului Lui Dumnezeu ne este descoperit de Duhul Lui Dumnezeu şi nu de o Biserică. Nici o Biserică nu deţine monopolul asupra înţelegerii depline a Sfintelor Scripturi. Acesta este un drept a fiecărui copil de Dumnezeu pe care ni l-a dat Însuşi Tatăl ceresc prin Isus Hristos.

Domnul Isus ne-a spus:

Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu(Ioan 14:26)

Domnul Isus a continuat discuţia cu ucenicii săi şi le-a zis:

12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
13 Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.(Ioan 16:12-13)

Numai Duhul Sfînt şi nu RCG ne poate descoperi adevărurile profunde ale Sfintelor Scripturi. Cînd ne apropiem de Cuvîntul Lui Dumnezeu, cu deplină reverenţă dorind din toată inima să studiem ca să înţelegem şi apoi să trăim potrivit adevărului, Duhul Sfînt ne vine în ajutor. El ne călăuzeşte şi ne deschide ochii minţii ca să descoperim şi să înţelegem adevărul.

Dumnezeu să ne păzească de oameni răi.

Anunțuri