clinical medical assistant Noutatea aceasta,  m-a făcut să mă indignez  nespus de mult. Dar în acelaşi timp, mi-a arătat încă odată,  cît de jos poate cadea omul şi cît de tare păcatul întregii omeniri strigă către Dumnezeu.

În Elveţia există cursuri pentru persoanele care doresc să ofere servicii sexuale complete celor cu dizabilităţi. Autorităţile asigură, încă din luna iunie acestui an, pregătirea profesională a asistentelor sexuale care urmează să ia în grijă persoanele cu diverse tipuri de handicap. Preşedintele asociaţiei “Sexualitate şi Handicap Multiplu”, sexo-pedagogul Cateherine Aghte Diserens, a declarat următoarele cu privire la asistentele ce sunt pregătite la cursurile lor:

„Ele se ocupă din punct de vedere senzual şi sexual de persoanele în situaţie de handicap, care vor solicita asemenea servicii”

Trăim vremuri cînd binele este numit rău şi răul bine. Vremuri cînd moralitatea parcă nu-şi mai are loc pe planeta aceasta, numită pămînt…  În loc ca cei puşi în poziţii mari să se gîndească la un program special care să-i ajute pe aceşti oameni cu dizabilităţi fizice să se încadreze în societate, să poată  forma o familie sănătoasă, să nască copii sănătoşi,  ei au hotărît să-i nenorocească şi mai mult. Ce “mare bine” au mai hotărît ei să le aducă prin acest program… Defapt această nenorocire, aşa cum au declarat şi multe femei din Elveţia nu este altceva decît o mascare a fenomenului de prostituţie şi un nou mijloc de a înjosi femeile.
FEMEIA,  a fost creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Ea este un vas mai slab de cît bărbatul dar nici decum mai ieftin. În ochii Lui Dumnezeu,femeia are un preţ incomparabil. Însă  oamenii din toate timpurile au încercat s-o înjosească şi să o prezinte doar ca pe o maşină de făcut sex … Cîtă laşitate şi minciună şi înjosire a adus satana prin oameni tot atît de josnici şi lipsiţi de orice descernămînt…? Mă întreb unde este demnitatea femeilor care aleg să facă aceste cursuri? Unde este demnitatea de femeie a fondatoarei acestei asociaţii “Sexualitate şi Handicap Multiplu” ? Cum a putut să cadă ea atît de jos ?
Dar va spune cineva, că defapt acest program este unul de caritate şi aceste femei se jertfesc defapt făcînd  un bine acestor persoane cu handicap.  Mă întreb: “Ce bine?” Tot acest program, nu este altceva decît o nenorocire şi mai mare  la adresa acestor oameni.
Aş vrea să îl aduc aici ca şi exemplu viu şi demn de urmat pe domnul Sergiu Rutcovschi.  De la naştere, acest om,  a fost paralisat la sistemul nervos central, ceea ce a determinat să rămână cu dezabilitaţi  pe viaţă. Dar acest om al Dumnezeu, în anul 1994  avut parte de cea mai mare vindecare pe care o poate avea cineva vreodată. Sergiu, a crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos şi l-a chemat pe El în viaţa lui ca Domn şi Mântuitor. De atunci viaţa lui s-a schimbat radical. Vindecarea lui Sergiu, a început de acolo de unde trebuie să înceapă vindecarea fiecărui om. Şi anume, de la Acela care ne vindecă mai întâi sufletul şi inima de boala păcatului şi apoi ne vindecă şi trupurile noastre. Astăzi Sergiu, face o lucrare deosebit de frumoasă printre persoane cu dezabilităţi, ducîndu-le acestor persoane mesajul mântuiriii prin credinţă în Isus Hristos. Şi astfel mulţi alţii sunt restabiliţi şi vindecaţi în primul rînd pe plan emoţional şi spiritual. Dumnezeu la binecuvîntat pe Sergiu şi cu o familie , şi nu numai atît, dar Dumnezeu l-a binecuvîntat şi cu copii sănătoşi şi temători de Dumnezeu.  
Uite o astfel de vindecare o putem numi benefică şi cu adevărat un tratament de restabilire. Însă orice tratament şi orice “bine” pe care vor să-l facă oamenii, folosind ca unealtă păcatul, nu va aduce niciodată vindecare ci dimpotrivă, va provoca mai multe răni, mai multă durere, mai multă nenorocire.

Anunțuri