Picture 3 Zilele acestea am avut o discuţie cu un om afectat de învăţăturile eretice pe care le răspîndeşte aşa numita biserică “Restored Church of God” sau în limba română ar suna: “Biserica Lui Dumnezeu restaurată”. Din discuţia cu acest om, precum şi din alte surse, mi-am dat seama ca este vorba de o erezie extrem de periculoasă care prin învăţăturile ei atacă direct doctrinile fundamentale ale Sfintelor Scripturi şi a creştinismului adevărat din toată lumea. Înainte ca să facem o analiză scurtă a doctrinlor false pe care le provăduieşte această mişcare, aş vrea pe scurt să vedem de unde şi cum a început această biserică.

Originea şi bazele doctrinei ei

Mişcarea bisericii “Restored Church of God” (RCG) a fost începută de actualul lider al acestei mişcări David Pack, în anul 1999. Biserica RCG ţine cu vehemenţă la cele 18 principii de restaurare a bisericii lui Dumnezeu, care au fost predicate încă în anul 1983 de către Herbert Armstrong. Ei  îl proclamă pe Armstrong ca şi unul din ultimii apostoli şi mesageri ai lui Dumnezeu în era noastră. Iar David Pack susţine că el este unul din urmaşii sau discipolii acestuia, dîndu-se pe sine tot unul din ultimii apostoli care trebuie să restaureze Biserica lui Dumnezeu aici pe pamint. Activitatea acestei Biserici se dă cel mai mult pe internet şi potrivit acesteia, ei cred că au ajuns cu Evanghelia în 193 de ţări. Una din priorităţile lor de bază este să mustre pe toţi creştinii din celelalte Biserici ale lui Dumnezeu, arătîndu-le că ei nu sunt corecţi.
Mai jos vreau să va prezint cîteva din învăţăturile false pe care le are la bază această mişcare. Apoi, tot pe acest portal voi încerca  să vin şi cu o explicaţie Biblică la toate aceste erezii.

Deci, care sunt doctrinile false ce stau la baza acestei  mişcări eretice ?Să privim la ele:

RCG, se consideră a fi unica bisrică adevărată

Ei cred ferm că nu mai este o altă biserică adevărată în lumea aceasta decît biserica RCG. Apoi ei cred că deţin şi monopolul în descoperirea deplină a Cuvîntului Lui Dumnezeu, spunind că în lumea întreagă mai sunt slujitori ai lui Dumnezeu, dar aceştia nu cunosc tot Cuvîntul Lui Dumnezeu pe deplin. Tot ei  afirmă că au parte de o revelaţie completă, sută la sută, numai credincioşii din această biserică. Şi mai susţin ei, că biserica adevărată este una singură şi numai într-un singur loc, acesta fiind  acum în Statele Unite ale Americii.

Doctrina cu privire la Sabat:
Învăţăturile greşite ale acestei mişcări sunt foarte multe şi foarte controversate, dar una din ele care stă la bază, este felul cum abordează ei adevărul cu privire la ţinerea Sabatului. Aici aş putea spune că ei se aseamănă foarte mult cu mişcarea Bisericilor Adventiste de ziua a 7-a. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l ştim cu privire la această învăţătură este că ei pun ziua Sabatului mai pe sus decît menirea ei şi mai pe sus de cel care a instituit Sabatul, Dumnezeu. Pentru ei ţinerea sabatul, ţine strict numai de ziua de Sîmbătă şi dacă nu te odihneşti sîmbăta înseamnă ca ai păcătuit. Pentru ei ziua este importantă, dar nu însemnatatea şi  esenţa care a vrut Dumnezeu sa ne-o transmită prin ea.

RCG neagă existenţa  Sfintei Treimi:

Restored Church of God (RCG),  are următoarea concepţie despre Sfânta Treime. Ei zic că Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu şi Isus Hristos tot este Dumnezeu. Însă Duhul Sfînt nu este nicidecum Dumnezeu, ci doar o materie neînsufleţită. Ei cred că Duhul Sfînt este doar puterea Lui Dumnezeu şi nu o persoană din Sfînta Treime. Motivînd că în limba greacă cuvîntul folosit pentru Duhul Sfînt este “Pneumah” şi aceasta nu are gen, deci ca urmare, asta înseamnă că este o putere neînsufleţită. Sfînta Scriptură, Biblia ne explică clar şi apăsat că Duhul Sfînt este Dumnezeu şi o persoană din Sfînta Treime. Duhul Sfînt ca şi persoană, este prezentat în Cuvîntul Lui Dumnezeu, ca unul care se întristează, ca Unul care ne călăuzeşte, ne dă îndemnuri, ne convinge de păcat, ne descoperă adevărurile sfinte din Cuvântul Lui Dumnezeu, ceea ce nicidecum nu poate face o materie neînsufleţită. Voi veni pe parcurs cu o explicaţie Biblică mai largă la acest subiect. Însă această erezie, este  o hulă îmotriva Duhului Sfînt, şi  este cel mai mare păcat pe care poate cineva să-l comită. Ca urmare va aduce consecinţe foarte grave de care aceşti oameni nici nu-şi dau seama.

Provăduieşte o altă Naştere din Nou:

RCG, crede că Naşterea din Nou nu are loc acum în prezent, ci ei cred că se vor naşte din nou atunci cînd trupurile  de carne se vor transforma şi vom primi trupuri care nu vor mai fi supuse putrezirii. Tot ei spun că acum omul este în faza de embrion, dar el urmează să se nască.
Pe de altă parte, aşa cum o să vedem în articolele viitoare, Naşterea din Nou, are loc acum în prezent, în momentul cînd omul, crede în Domnului Isus Hristos şi prin credinţă în El capătă Viaţa Veşnică. Naşterea din Nou nu are de a face cu trupul nostru de carne şi sînge, ci aceasta este  o naştere din Duh, din Dumnezeu.

Oamenii pot  fi  Dumnezeu

RCG(Restored Church of God) susţine că oamenii îl formează pe Dumnezeu. Şi că noi tot putem deveni Dumnezeu. Această erezie, îmi aduce aminte de două locuri din Biblie cînd şi alţii au vrut să devină Dumnezeu, dar în rezultat au trebuit să plătească foarte scump. Primul caz este cazul lui satana pe care îl găsim scris în cartea proorocului Isaia. Unde ne relatează că el a vrut să fie mai presus de Dumnezeu. Şi astfel a fost pedepsit şi dat jos din poziţia lui. Aldoilea caz este cel din grădina Edenului. Cînd satana a venit la Adam cu Eva şi le-a zis că dacă ei nu vor mai asculta de Dumnezeu şi dacă vor mînca din pomul cunoştinţei binelui şi răului, ei vor ca Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, ei pot fi Dumnezeu. Dar ca rezultat cu toţii ştim ce urmări grave au adus ei în vieţile lor şi a întregii omeniri.

În concluzie vreau să spun că chiar dacă această biserică susţine că deţine monopolul asupra înţelegerii depline a Cuvintului Lui Dumnezeu, nu este nici pe departe aşa. Ci dimpotrivă, ei nu cunosc nici cele mai elementare doctrine Biblice pe care trebuie să le cunoască şi să le creadă orice om care vrea să fie mîntuit. În zilele care urmează vreau să vin cu alte articole prin care să combat fiecare din aceste erezii în parte, astfel ca toţi, noi, să cunoaştem adevărul şi adevărul să ne facă liberi de orice învăţătură falsă şi neadevărată.