3723960712_b21d216ae6

În luna iunie am avut marele har de a participa la o sesiune deosebită de studiere a Sfintelor Scripturi prin metoda inductivă, în Căuşeni! La acesta sesiune am studiat epistola către Filipeni şi principii de creştere a bisericii. Au fost 170 studenţi din diferite ţări precum: Rusia, Ucraina, Belorusia, Cipru, Franţa, SUA şi Moldova. Toţi au fost repartezaţi pe grupe în dependenţă de ţara din care au venit şi bisericile din care fac parte. Astfel ca fiecare membru a putut să se concentreze la biserica lui şi cum fiecare poate fi eficient în aceasta.

De ce a fost această sesiune atît de eficientă? Pentru că Cuvîntul lui Dumnzeu pe care îl studiam ne transforma inimile. În fiecare zi aveam timp de studiu în sesiune unde se preda lecţia studiată anterior. Prin predarea învăţătorilor noştri scumpi, Vasile şi Anastasia Filat, ne-au ajutat Dumnezeu să vedem principiile de creştere a bisericii din cartea Filipeni. Văzînd exemplul lui Pavel şi al Filipenilor, am înţeles cît de important este ca biserica să aibă un lider bun cu o viziune clară, dar şi membrii bisericii trebuie să-l susţină la rîndul lor. Unitatea acestora şi conlucrarea lor face o biserică să crească. Un lucru important pe care l-au realizat toţi studenţii, este că doar studierea Scripturii poate transforma oamenii şi-i poate face maturi spirituali astfel ca aceştia să se poată implica în lucrările bisericii. Deci am înţeles că împărţirea pe grupe de studiu biblic a bisericii şi implicarea fiecărui membru într-o astfel de grupă este vitală.

După studiu în sesiune se făcea studiu pe grupe unde se studia lecţia următoare. Studiind astfel am văzut contextul epistolei apoi legătura între capitolele cărţii. Cînd am întrebat mai mulţi oameni cum i-a ajutat acestă sesiune, toţi mi-au zis că niciodată nu au văzut atît de clar subiectul cărţii şi legătura fiecărui capitol cu acesta, deşi citiseră această epistolă de nenumărate ori. Prin faptul ca ne-am adîncit în Cuvîntul lui Dumnzeu şi cugetam la el permanent, am putut descoperi adevăruri pe care niciodată nu le-am văzut.

În fiecare zi aveam de scris lucrări care ne-au ajutat să facem o analiză amănunţită a aspectelor pozitive şi negative a lucrării bisericlior şi cum putem noi personal spori eficienţa lucrării bisericilor astfel ca Evanghelia lui Hristos să propăşească.

Impactul acestei sesiuni pentru biserici a fost uimitor. Oamenii au fost motivaţi să se implice în slujirile bisericii, să conlucreze unii cu alţii, să dea zeciuiala regulat, să suţină păstorul financiar astfel ca acesta să-şi poată face bine partea lui în lucrarea de slujire. Sunt persoane care după această sesiune au început grupe de studiu biblic în bisericile locale şi au început să predice la serviciile divine adevărurile studiate. Deci toţi au rămas învigoraţi prin Cuvîntul lui Dumnzeu ca să participe fiecare cu darul lor în vederea slujirii şi creşterii Bisericii lu Hristos.

Sesiunea aceasta a avut un mare impact in viaţa mea personală. Iubesc Cuvîntul lui Dumnezeu şi am studiat Epistola către Filipeni de mai multe ori, dar la acestă sesiune am structurat foarte bine acestă carte astfel că am învăţat pe dinafară temele capitolelor şi paragrafele acestora. Am înţeles cînd trebuie să mă bucur şi ce aduce adevărata bucurie unui creştin. Mulţumesc Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce m-a învăţat El în aceste zile prin învăţătorii mei scumpi Vasile şi Năstica Filat. Pentru efortul lor mare pe care l-au depus în învăţare, sfătuire, direcţionare, astfel ca trupul lui Hristos să fie zidit şi să aibă o bună creştere în continuare.

tentiuc.oxana@gmail.com

www.fiibiruitor.wordpress.com

Reclame