jennydon130[1]

Căsătoria este unul din cele mai importante decizii pe care le luăm în viaţa aceasta. De aceea, întrebarea este “Cum să mă pregătesc pentru acest mare eveniment, aşa ca mai apoi să am o căsătorie fără regrete?”

Pasul 1: Împacă-te cu Dumnezeu

Cineva va spune; “Las-0 domnule, spune ceva real şi nu poveşti de acestea” Dacă şi tu crezi aşa, atunci vreau să-ţi spun că afirmaţia mea este reală. Căsătoria este o imagine lăsată de Dumnezeu pe pămînt ca să reflecte relaţia Domnului Isus(Mirele) cu Biserica Sa (mireasa).  Cînd oamenii privesc la o căsătorie, ei trebuie să vadă şi să înţeleagă care trebuie să fie relaţia noastră ca şi Biserică cu Domnul,Hristos. Faptul că găsim tot mai puţine şi mai puţine exemple de genul acesta, este încă o dovadă că oamenii intră în căsătorii fără a se gîndi prea mult la împăcarea lor  cu Dumnezeu.
De ce împăcarea cu Dumnezeu este atît de importantă? De ce anume acesta trebuie să fie primul pas? Căsătoria este un cîmp unde nu toate lucrurile apar numai în roz aşa cum cred mulţi tineri. Căsătorie fără regreste, nu este o căsătorie fără conflicte, neînţelegeri sau lipsuri. Nimeni nu este scutit de toate acestea şi  tocmai deaceea ai nevoie de Dumnezeu ca să treci biruitor prin toate aceste greutăţi. Cînd Dumnezeu stă în centrul căsătoriei, atunci nici o problemă nu te mai poate abate din drum sau nu-şi poate afecta dragostea faţă de partenerul tău.

Pasul 2: Studiază Sfintele Scripturi

Biblia este cea mai deosebită carte pe care am cunoscut-o vreodată. Cartea aceasta are răspun la orice întrebare ce ţine de viaţa noatră. Pentru a avea o căsătorie fără regrete, tu ai nevoie să fii echipat. Greşeala cea mai mare pe care o poţi comite, este să te echipezi şi să te informezi din alte surse cum ar fi filme, sau,  privind la diferite vedete din zilele noastre, sau din altă sursă care nu corespunde cu învăţătura Bibliei.
Nu te lăsa influienţat de ceea ce ar vrea să te convingă că Biblia este o carte demodată şi nu are ce să te invăţa despre viaţa de căsătorie. Cînd cineva încearcă să te convingă de acest lucru, priveşte mai întîi la exemplul lor de vieţuire. Care este relaţia lui sau a ei cu partenerul de căsătorie? Au ei cu adevărat o viaţă fericită ?
Înainte de a mă căsători , în toţi anii de aşteptare, am studiat Biblia. Aceasta m-a echipat foarte mult. Un studiu extraordinar pe care îl recomand tuturor celor ce se pregătesc de căsătorie şi pentru cei care sunt deja căsătoriţi este studiul Biblic Inductiv: “Căsătorie fără Regrete”. În această carte vei învăţa despre orice subiect ce ţine de căsătorie şi vei fi foarte binecuvîntat din cele învăţate.
Pînă la căsătorie am studiat de 6 ori acest studiu minunat. Şi după ce m-am căsătorit, am mai studiat încă odată acest curs împreună cu Oxanica, soţia mea.

Pasul 3: Învaţă să te dăruieşti

Căsătoria este ca şi un motor, care spre buna lui funcţionare trebuie totdeauna alimentat cu dragoste. Dacă dragostea lipseşte, nici motorul nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. Dragostea nu este numai un sentiment, ci o decizie. Dragostea adevărată nu se reduce numai la un sentiment de moment, ci la o decizie pe care o iai pentru totată viaţa, să te jertfeşti pentru cel pe care vreai să-l iubeşti.  Domnul Isus este exemplul cel mai bun din care poţi învăţa acest lucru: 

25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S’a dat pe Sine pentru ea,26 ca s’o sfinţească, după ce a curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt,27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuş. 29 Căci nimeni nu şi -a urît vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; 30 pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. (Efeseni 5:25-30)

Acest text este plin de expresii de comparaţii, cum ar fi : “Tot aşa”, “ca şi Hristos”, şi toate ele arată de unde trebuie un bărbat să ia exemplu de dăruire şi dragoste în familie. Hristos este exmeplul exemplelor şi dacă alegi să trăieşti şi să te dăruieşti după tiparul lăsat de El, atunci fericirea în căsătorie îţi va fi garantată. Dar cum poate un bărbat să se dăruiască pentru soţia lui, dacă el nu-L cunoaşte  pe Hristos ?  Mai întîi cunoaşte-L pe El, sursa puterii în dăruire, şi apoi învaţă de pe acum din exemplul Lui, cum să te dăruieşti în relaţii.

Pasul 4: Spune NU prieteniilor

Mergînd la întîlniri cu o persoană de sex opus, nu este tocmai locul unde te poţi pregăti cel mai bine de căsătorie. Ştiu persoane care au mers la întîlnire o perioadă lungă  de 5 ani , după care s-au despărţit. La ce bun atucni a fost tot efortul depus în aceşti 5 ani de prietenie dacă într-un moment nu au mai fost împreună ? Şi chiar dacă ar fi rămas împreună şi dacă ar fi încheiat un legămînt de căsătorie, totuşi nu întîlnirile erau locul unde ei puteau să se pregătească cel mai bine cu privire la viaţa de căsătorie. Cînd merg la întîlnire, tinerii vor să arate numai partea bună din ei şi nimic mai mult. Acolo pe moment, ei pot face cea mai bună demonstraţie, că ei au cele mai bune maniere şi cele mai rafinate trăsături. Dar în realitate nu este deloc aşa. Cînd se întoarce în familie, după cîteva ore state la întîlnire, defapt atunci se arată faţa adevărată a acelei persoane. Atunci se arată adevăratul caracter.
Eu am ales să-mi cunosc soţia nu stînd cu ea la întîlniri, ci privind la ea  şi studiind-o cum se poartă ea în Biserică, la serviciu, pe stradă etc. Astfel am putut să văd adevarata  ei faţă.

Dragul meu, dacă nu eşti încă căsătorit, cum te pregăteşti tu de acest mare eveniment ? Te frămînţi zi şi noapte încercînd să visezi cu privire la viitorul tău partener, sau cauţi tu faţa Lui Dumnezeu şi voia Lui cu privire la tine ? Nu te lăsa influienţat de aceea care încearcă să te convingă că principiile Biblice sunt demodate ca să mai trăieşti după ele în căsătorie. Ei, şi nu tu, sunt orbiţi de puterea întunericului. Şi defapt ei, şi nu tu vor ajunge într-o zi să regrete de felul cum şi-au trăit viaţa. Tu fii înţelept(înţeleaptă) şi urmează sfaturile pe care ţi le-am dat mai sus. Ele nu sunt luate din filme sau cărţi, ci din cel mai mare roman a vieţii mele. Eu cu soţia am ales să urmăm aceste sfaturi şi nu regretăm deloc. Ce alegi să faci tu ?

Reclame