povara a ridicat magarul Aseară, am ieşit impreună cu soţia şi fiul nostru la plimbare. Intrînd într-un magazin din apropiere, ne-a captat atenţia un bărbat în vîrstă de vreo 40 de ani. După ce a cumparat din magazin  un pahar de “Votka”,  a făcut numai cîţiva paşi, şi ne avînd răbdare cel puţin să iasă afară din magazin, a deschis în grabă paharul şi l-a băut dintr-o răsuflare… După ce a scos un sunet de genul “aaaa”, încetişor- încetişor a ieşit afară. Era deja beat…, şi nu mai puteai vorbi nimic cu el…

După ce ne-am depărtat cu soţia de acel magazin, mergînd,  ea şi-a pus o întrebare: “Oare cum poţi să-i ajuţi pe aceşti oameni?” 

Beţia, drogul, fumatul, curvia şi tot lanţul viiciilor existente, sunt păcate care zi de zi te fac să degradezi  de tot. Orice păcat care nu a fost iertat de Dumnezeu prin sîngele Sfînt al Domnului Isus, este o povară, o greutate care te apasă zilnic tot mai mult şi mai mult. Întrebare este “cît timp?” “Cît timp vreai tu să-ţi mai duci povara singur?” Am auzit de multe ori oamenii spunînd: “M-aş întoarce şi eu la Dumnezeu, dar uite că dacă o fac, nu mai pot să beau, să fumez, să curvesc etc” Alţii mai spun: “Aş veni la Dumnezeu, dar mai întîii trebuie să las fumatul, băutura şi minciuna şi apoi poate că Dumnezeu mă va primi.” Alţii şi mai “sfinţi” spun: “Da eu nu am făcut nimic rău înaintea Lui Dumnezeu. Eu nu mă simt păcătos”
Dragul meu, oricine nu ai fi tu şi oricare nu ţi-ar fi starea ta, vreau să-ţi spun că ai nevoie de Dumnezeu. Numai Dumnezeu, numai El Singur te poate salva din starea ta. Un om nu poate… Omul este prea neputiincios ca să-ţi schimbe starea ta păcătoasă, dar Dumnezeu poate.  Creatorul tău  este gata să te ierte, acum şi aici unde te afli tu. Dar ce trebuie să faci tu ca să scapi de povara păcatelor tale?

Recunoaşte

Recunoaşte că eşti păcătos. Biblia spune că toţi oamenii, toţi inclusiv şi tu, au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava Lui Dumnezeu. Vei spune “Nu am păcat”. Dumnezeu însă îţi răspunde: 

17 Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvîrşeşte un păcat!(Iacov 4:17)

De cîte ori ai avut posibilitate să faci un bine şi nu l-ai făcut ? Nu număra de cîte ori ai făcut bine, ci de cîte ori nu ai făcut atunci cînd ai putut să faci. Dacă vei porni din acest punct de vedere, foarte repede îţi vei da seama că eşti şi tu un păcătos. Dar păcatul, este un zid de despărţire între om şi Dumnezeu, aşa cum o spune şi sfînta Scriptură:

1 Nu, mîna Domnului nu este prea scurtă ca să mîntuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2 ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi -L împiedecă să v’asculte! (Isaia 59:1-2)

Dragul meu, pentru ca să scapi de povara păcatelor tale, tu trebuie mai întîii să recunoşti că o ai. Trebuie mai întîi să recunoşti că eşti un păcătos şi că fără Dumnezeu nu faci nici “doi bani”.  Apoi,

Cheamă

Cheamă în viaţa ta Numele Domnului Isus Hristos, care S-a jertfit pentru păcatul tău la crucea de la Golgota, şi vei fi mîntuit.

13 Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.`(Romani 10:13)

Crede şi mărturiseşte

Crede din toată inima ta că El este Unicul care poate să te salveze din povara păcatului şi mărturiseşte- L în viaţa ta ca şi Domn şi Mîntuitor. Sfînta Scriptură spune:

9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L -a înviat din morţi, vei fi mîntuit.(eliberat de păcate).
10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire,
11 după cum zice Scriptura: ,Oricine crede în El, nu va fi dat de ruşine.`(Romani 10:9-11)

Dragul meu, Dumnezeu vrea mîntuirea ta. Şi pentru aceasta nu-ţi cere imposibilul. El ştie că eşti neputiincios. El ştie fiecare păcat al tău pe care l-ai săvîrşit, pe fiecare în parte. De aceea El te cheamă la El, să vii aşa cum eşti. El nu-ţi cere nici măcar să lepezi toate păcatele tale, ci El îţi spune doar să crezi din inimă în Isus Hristos şi să-L accepţi pe El ca Domn al tău. Domn, înseamnă să accepţi ca Isus şi nu tu, să fie Stăpînul vieţii tale. Cînd faci acest lucru, Dumnezeu promite că nu vei fi dat de ruşine. El promite în Sfintele Scripturi să te ierte, să te spele şi să te curăţească de orice păcat al tău care te chinuie zilnic. Dacă nu crezi, pune-L la încercare!

Transformarea produsă de  Dumnezeu

Dacă recunoşti că eşti un păcătos şi crezi în inima ta în Isus Hristos care S-a jertfit pentru tine. Dacă accepţi ca El să fie Domnul şi stăpânul vieţii tale, atunci Dumnezeu va face următoarele:

25 …vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. (Ezechiel 36:25-27)

Dragul meu, Dumnezeu promite o schimbare radicală în viaţa ta. El şi-a dat cuvîntul că dacă tu crezi din toată inima  în Isus Hristos ca Domn, atunci  te va curăţi de TOATE păcatele tale. Inclusiv de orice viciu şi răutate care te apasă. Apoi El îţi promite o inimă, sau o minte nouă. În momentul de faţă, dacă tu nu te-ai împăcat cu Dumnezeu încă, tu ai o “inimă de piatră”. Figurativ, ea este tare ca piatra, pentrucă nu vrea să accepte pe Dumnezeu în ea. Păcatul a făcut-o tare ca piatra. Şi numai Dumnezeu poate să-ţi schimbe inima. Numai El îţi poate da o gîndire nouă. Dar nu numai atît. Textul de mai sus spune că El îţi va da Duhul lui Sfînt care te va ajuta să urmezi toate poruncile Lui. Adică, în momentul cînd tu crezi în Domnul Isus şi îl mărturiseşti cu gura ta ca Domn, Duhul Sfînt vine în viaţa ta. El  este Acela care te va ajuta să trăieşti aşa cum Lui Dumnezeu îi place. El  îţi va da putere să te lepezi de orice putere diavolească care încearcă să te mai ţină rob.

Dragul meu, ce alegi tu? Cît timp mai vreai să-ţi duci povara singur? N-ai obosit? Ştiu că ai obosit. Domnul Isus deasemenea ştie, de acea îţi spune astăzi:

28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.„ (Evanghelia după Matei 11:28-30)

N-ai vrea să te odihneşti ? Nu mă refer la odihna trupească… Mă refer la odihna sufletului tău care este zilnic apăsat de sute şi mii de griji, păcate şi  dureri care vin în urma trăirii tale zbuciumate fără Dumnezeu.

Dragă cititor, oricine ai fi tu, tu ai nevoie de odihna sufletului tău. Tu ai nevoie de Domnul Isus de eliberarea de sub povara păcatelor tale.  Şi El îţi spune aici şi acum “Vino la Mine, căci eşti trudit şi împovărat” Ce răspuns îi vei da tu ?
De acest răspuns depinde viaţa ta de acum înainte.