Scris de Oxana Tentiuc

Toţi greaşim în viaţă, mai devreme sau mai tîrziu. Unora le este greu să ceară iertare, alţii au învăţat de mici copii acest lucru. Cert este că învăţăm să ne cerem iertatare, dar să iertăm … este foarte greu. Să iertăm şi să uităm pentru majoritatea pare imposibil.

Haideţi să privim în Sfintele Scripturi şi să vedem ce învăţăm despre iertare din această comoara nesecată a înţelepciunii. Vom studia din Evanghelia după Matei 18:21-35. Astăzi vom învăţa despre bucuria iertării. Iar mîine vom vede ce aduce cu ea neiertarea.

  • iertarea este o datorie

Matthew 18:21-22   21 Atunci Petru s’a apropiat de El, şi I-a zis: ,,Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? Pînă la şapte ori?„  22 Isus i-a zis: ,,Eu nu- i zic pînă la şapte ori, ci pînă la şaptezeci de ori cîte şapte. (Matei 18:21-22)

Este interesant că apstoplul Petru nu întreabă dacă este necesar să sau nu să ierte. El s-a apropiat de Domnul Isus şi, fiind conştient că trebuie să ierte, îl întreabă:”Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea?” El este conştient că iertarea face parte din caracterul lui de creştin şi nici măcar nu percepe lipsa acesteia din viaţa lui.

  • ca să fii iertat trebuie să-ţi ceri iertare

26 Robul s-a aruncat la pãmînt, i s-a închinat, şi a zis: ,Doamne, mai îngãduie-mã, şi- ţi voi plãti tot.(Matei 18:26)

Nu aştepta ca cineva să te ierte dacă nu ţi-ai cerut iertare de la acea persoană. Asumă-ţi greşeala şi comportă-te ca un om matur, cerîndu-ţi iertare. Nu crede că dacă-ţi vei cere iertare, acesta îţi va scădea din demnitatea ta sau te va face să cazi în ochii altora. Atunci cînd îţi ceri iertare norii negri se împrăştie şi soarele îşi face loc, gheţarii care s-au ridicat intre tine si persoana respectivă,  se vor topi şi căldura îşi va face loc în inima ta.

  • cînd ierti trebuie să ai milă(compasiune)

27 Stãpînul robului aceluia, fãcîndu-i-se milã de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria.(Matei 18:27)

Cînd cineva îşi cere iertare,  inima celuilalt se topeşte, în locul urei vine compasiunea, înţelegerea şi bunătatea. Nu poţi ierta dacă nu ai o inimă înţelegătoare. Pînă la urmă toţi greşim, nimeni nu este scutit de aceasta. Probabil că acesta este adevărul cel mai importamt pe care trebuie să-l înţelegem – şi eu într-o zi voi greşi. Atunci aş vrea ca cineva să aibă milă şi compasiune, să mă înţeleagă şi să mă ierte.

  • Dumnezeu însuşi ne dă exemplu de iertare

23 Deaceea, împãrãţia cerurilor se aseamãnã cu un împãrat, care a vrut sã se socoteascã cu robii sãi.

32 Atunci stãpînul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis: ,Rob vicelan! Eu  ţi-am iertat toatã datoria, fiindcã m-ai rugat.(Matei 18:23, 32)

Dumnezeu a avut milă de noi şi ne-a iertat. El, fiind Împăratul împăraţilor, n-ea iertat. Cum ne-a iertat? El zice că a iertat toată datoria, totul, absolut totul.

Mica 7:19  19 El va avea iarãşi milã de noi, va cãlca în picioare nelegiuirile noastre, şi va arunca în fundul mãrii toate pãcatele lor.

Observaţi cum ne iartă Împăratul nostru? Ne iartă şi uită greşelile noastre. Ce exemplu uimitor!

  • iertarea lui Dumnezeu provoacă iertarea semenilor

33 Oare nu se cãdea sã ai şi tu milã de tovarãşul tãu, cum am avut eu milã de tine?` (Matei 18:33)

Cine a experimentat iertarea împăratului (lui Dumnezeu) trebuie să ierte şi el pe alţii. Tu ai fost iertat. Meritai moartea, nu-i aşa? Dumnezeu ţi-a mai dat o şansă, El ţi-a schimbat viaţa completmente. Oare cel care a greşit faţă de tine, cel care te-a rănit, nu merită şi el încă o şansă? Ţi se pare prea de tot? O, cît de mult L-am rănit noi pe Dumnezeu, şi totuşi El ne-a iertat deplin. Indiferent cît de mult nu ar fi greşit cineva faţă de noi, aricum noi am greşit mult mai mult faţă de Domnul nostru. Şi El totuşi ne-a iertat, cu atît mai mult noi trebuie să iertăm. Cum să iertăm?

  • iertarea trebuie să fie din toată inima(35)

35 Tot aşa vã va face şi Tatãl Meu cel ceresc, dacã fiecare din voi nu iartã din toatã inima pe fratele sãu.„ (Matei 18:35)

Cînd iertăm pe cineva, trebuie să o facem din toată inima, fără rezerve, fără resentimente. Iertăm şi uităm. Rezidim relaţiile cu acea persoană, întărind fundamentul cu pietrele uitării. Rezidim o temelie trainică, care va dura în timp. Şi care cu siguranţă va fi mult mai rodnică pentru că a gustat din dulceaţa iertării.

Reclame