Credincioşia este o valoare de nedescris în ochii lui Dumnezeu. Nuştiu de ce, dar în ultima vreme întâlnim tot mai puţini şi mai puţini oameni credincioşi. Unora  le pare că dacă nu-i vede nimeni, ei pot să facă orice ar vrea, gindinduse că numai ei vor şti…

Fiind într-o călătorie, zilele acestea m-am confruntat din nou cu un caz de necredincioşie. Un om cu care am lucrat mult timp împreună şi căruia îi încredinţasem mai multe lucrui, s-a dovedit a fi necredincios . Ba mai mult, în toată această perioadă a încercat să mintă şi să-şi creeze o înfăţişare alta decît cea pe care o are în realitate. Pe mine, a reuşit să mă înşele mai mult timp, dar nu şi pe Dumnezeu. De aceea sunt sigur că acest om îşi va culege roadele.
Totuşi, ca şi copii ai Lui Dumnezeu, avem o nevoie disperată de a fi şi a trăi credincioşi, Lui Dumnezeu şi oamenilor cu care lucrăm. În Biblia de limbă Română,  cuvântul “Credincios” cu toate derivatele lui, se întâlneşte aproximativ de 142 ori.  Tot ceea ce se repetă în Biblie, este foarte important şi Dumnezeu vrea să tragem atenţie la acel lucru. Nu vom privi la toate referinţele Biblice cu priire la “credincioşie” , ci doar la câteva care vor explica ce este credincioşia şi ce putem învăţa despre ea? Nu mă voi opri să explic în detalii contextul anumitor referinţe, ci doar vom privi în general ce vrea să ne înveţe Dumnezeu cu privire la Credincioşie.

Dumnezeu este Credincios

Dumnezeu este exemplul cel mai perfect de credincioşie, de aceea Deuteronomul ne spune:

9 Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legămîntul şi îndurarea pînă la al miilea neam de oameni faţă de cei ce -L iubesc şi păzesc poruncile Lui. (Deuteronom 7:9)

Credincioşia Lui Dumnezeu se vede în faptul că El ţine legământul făcut cu noi. Tot ceea ce ne-a promis El sub legământul încheiat cu noi, nu se schimbă, ci  ţine toate aceste promisiuni cu credincioşie.

4 El este Stînca; lucrările Lui sînt desăvîrşite, Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. (Deuteronom 32:4)

De acea psalmistul proclamă următoarele:

5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge pînă la ceruri, şi credincioşia Ta pînă la nori. (Psalmul 36:5)

Necredincioşia oamenilor nu anulează credincioşia Lui Dumnezeu

13 Dacă sîntem necredincioşi, totuş El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. (2Timotei 2:13)

Credincioşia este parte din natura Lui Dumnezeu. De aceea atunci când noi nu-i mai suntem credincioşi Lui, El totuşi rămâne credincios, căc nu se poate tăgădui Singur.

Credincios; întâi Domnului  şi apoi oamenilor

Pentru aceasta v’am trimes pe Timotei, care este copilul meu prea iubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate Bisericile. (1Corinteni 4:17)

Timotei era copilul preaiubit al lui Pavel. El era credincios lui Pavel dar mai întîi Domnului. Observaţi cum vorbeşte Pavel despre el. “Copilul meu preaiubit şi credincios în Domnul”. Această expresie ne arată nu numai că Timotei era credincios lui Pavel, ci şi limita pînă unde îi era credincios. Pînă unde? Pînă unde Cuvântul Lui Dumnezeu învaţă.  Dacă Pavel ar fi cerut lui Timotei să facă ceva care era in dezacord cu Cuvântul Lui Dumnezeu, Timotei nu ar fi făcut, deoarece el era mai întîi credincios Domnului şi apoi lui Pavel.  
Adevarata credincioşie se supune mai întâi Domnului şi Cuvântului Lui, şi apoi oamenilor. Defapt nu poţi spune că eşti credincios mai marilor tăi cu care lucrezi, dacă mai întîi nu eşti credincios Domnului. Dumnezeu este sursa credincioşiei.

Credincioşia nu este “trîmbiţarea bunătăţii proprii”

Mulţi oameni îşi trîmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? (Proverbe 20:6)

Multi astăzi îşi trîmbiţează bunătatea lor. Mulţi vor să impresioneze pe alţii lăudânduse cît de grozavi sunt ei, dar Biblia ne spune că nu totdeauna cei care fac aceasta, sunt şi oameni credincioşi. Am văzut anumiţi lideri, care  aleg în poziţii mari anume pe aceea care pot trîmbiţa mai tare, dar pe cei credincioşi şi care fac cu adevărat o lucrare foarte mare pentru Dumnezeu, nici nu-i bagă în seamă.  Deci, credincioşia, nu se calculează după felul cît de tare poţi trâmbiţa bunatatea proprie.

Credincioşia  aduce tămăduire

17 Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce tămăduire. – (Proverbe 13:17)

Cît de mult poate să mîngîe un om credincios? Credincioşia noastră va aduce tămăduire pentru alţi oameni.

Omul credincios nu pune preţ pe bogăţii

20 Un om credincios este năpădit de binecuvîntări, dar celce vrea să se îmbogăţească repede nu rămîne nepedepsit. – (Proverbe 28:20)

De obicei, lucrurile care îi fac pe oameni să cadă şi să nu mai fie credincioşi Lui Dumnezeu şi apoi oamenilor care conduc peste ei, sunt bogăţiile şi goana după slavă.  Ei cred că doar aşa, vor avea parte de multe bogăţii şi de slavă omenească. Dar totul se întîmplă tocmai invers. Înţeleptul Solomon, în versetul de mai sus ne spune că cel credincios este năpădit, sau inundat de binecuvântările lui Dumnezeu, dar cel necredincios care umblă după bogăţii, nu va rămîne nepedepsit.
Dumnezeu nu rămîne nicodată dator. El răspăteşte din plin credincioşia omului credincios.

Omul credincios nu poate fi învinuit de alţii

4 Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să -l pîrască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n’au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentrucă el era credincios, şi nu se găsea nici o greşală la el şi niciun lucru rău. (Daniel 6:4)

Căpeteniile şi dregătorii au căutat o greşeală, un păcat în viaţa lui Daniel cu privire la treburile împărăţiei, ca mai apoi  să-i poată murdări Numele. Dar Biblia ne spune, că nu au putut găsi nimic în viaţa acestui tînăr, care să fi fost vrednic de mustrare. De ce? Pentrucă Daniel lucra cu credincioşie în toate. Cum te porţi tu faţă de lucrurile care ţi-au fost încredinţate?  Eşti vrednic de mustrare sau nu ?

Credincioşia se testează  în lucrurile mici
Dumnezeu testează credincioşia noastră în lucruri mici.

21 Stăpînul său i -a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.` (Matei 25:21)

Când stăpânul a împărţit robilor săi talanţii, a aşteptat din partea fiecăruia credincioşie în folosirea lor. Totuşi, aşa cum cei mai mulţi ştim, doi din ei, au fost credincioşi, şi au pus în negoţ ceea ce le-a încredinţat stăpânul, unul însă, nu. La întoarcerea Lui înapoi, Stăpânul a cerut o socoteală. Robilor  credincioşi, care au pus în negoţ talanţii, Dumnezeu le-a zis “bine rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe;” În viaţa noastră noi trecem conştient sau inconştient,prin diferite teste. Testul de fapt este o evaluare personală. Îţi arata cine eşti şi ce capacităţi ai. Dacă trecem testul, mergem o treaptă mai sus, la un test puţin mai greu, dar dacă îl trecem şi pe acesta vom merge şi mai sus. Tot aşa face şi Dumnezeu. Dumnezeu ne încearcă credincioşia noastră în lucrurile mici. Acolo în lucrurile mici, Dumnezeu vede inima noastră, atitudinea noastră şi credincioşia noastră. Daca trecem testul în lucrurile mici, Dumnezeu ne încredinţează lucruri mai mari.

Credincioşia aduce bucurie
Ce a spus stăpînul robilor credincioşi ?

Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.` (Matei 25:21)

Când eşti credincios lui Dumnezeu şi oamenilor, aceasta îţi aduce numai bucurii. Tu intri în bucuria celui căruia i-ai fost credincios. Tu ai bucurie şi devii o bucurie şi pentru alţii.

Credincioşia nu are limită; ea este până la moarte

10 Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios pînă la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.„(Apocalipsa 2:10)

Nu o zi, nu o lună şi nu un an. Dumnezeu ne porunceşte să fim credincioşi până la moarte. Calitatea aceasta, credincioşia, trebuie să devină parte din viaţa noastră. Şi dacă rămînem credincioşi pînă la moarte, Dumnezeu promite cununa vieţii. Cunună care costă mai mult decît orice altă cunună omenească, şi care nu poate fi comparată cu nici o bogăţie de pa acest pământ.

Dragul meu, ce te caracterizează pe tine mai mult? Credincioşia sau necredincioşia? Ce fel de lucrător în Evanghelie eşti tu? Aduci tu bucurie Stăpânlui tău? Ce este prioritate în viaţa ta, bogăţiile, slava oamenească, sau o relaţie strînsă cu Dumnezeu şi mai marii tăi, bazată pe credincioşie?

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să fim oameni credincioşi pînă la moarte!

Anunțuri