Trăim vremuri cînd oamenii au devenit foarte confuzi cu privire la credință. Au apărut foarte multe religii, secte, biserici, și în contextul acesta apare întrebarea: Care este religia, sau credința adevarată? Dint-o lista așa de mare, cum să știi cine este adăvarat și cine nu? Cu alte cuvinte, cum să știm care credință vine de la Dumenzeu și care nu?
De multe ori am fost întrebat de diferiți oameni: “Care îți este credința? ”Oamenii au imparțit credința in multe  categorii, dar în acest articol aș vrea sa vedem ce spune Dumnezeu cu privire la credință. Și în cite categorii o imparte El?

Credința vie și credința moartă
Apostolul Iacov, a scris in epistola sa care-I poartă numele următoarele cuvinte:

Fraţii mei, ce -i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n’are fapte? Poate oare credinţa aceasta să -l mîntuiască?

15 Dacă un frate sau o soră sînt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,

16 şi unul dintre voi le zice: ,,Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!„ fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

17 Tot aşa şi credinţa: dacă n’are fapte, este moartă în ea însaş.

18 Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinţa, şi eu am faptele.„ ,,Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.„

19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!

20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zădarnică?

Așa cum vedem in textul acesta Biblic, Dumnezeu nu împarte credința în mai multe categorii asa cum o fac oamenii. La El există doar credința vie, care are fapte, și credința moartă, care nu are fapte. Petruca să raspundem la întrebarea de titlu, trebuie mai întii sa vedem ce caracterizează  aceste doua credinți.
Cum arată o Credință moartă?
Din textul de mai sus, putem scoate următoarele adevăruri cu privire la credința moartă:
-Credința moartă nu are fapte.
-ea nu te mîntuiește de păcat, adica nu-ți da salvare de la iad.
crede că Dumnezeu este Unul. Oamenii care au un astfel de credință ei nu neaga prezența Lui Dumnezeu. Ei nu neagă că Dumnezeu este unul si nimeni nu mai este ca și El. Acest fel de credință nu spune ca nu crede în Dumnezeu. Ea spune : eu cred ca Dumnezeu exista, exista o putere acolo sus care conduce cu noi toți.
-Dracii tot un astfel de credință au. Dracii nu spun ca Dumnezeu nu exista. Ei nu neaga lucrul acesta, ba dimpotriva, ei stiu si Biblia spune că “și dracii cred… și se înfioară”
-Deci, credința moartă este o credință care în aparență, este greu sa o deosebești de credința adevărată. Ea spune că crede în Dumnezeu, spune ca Dumnezeu este Unul, dar observați că numai “spune”. Adică  totul se reduce la vorbe. Și aceste vorbe nu au nici o legatură, nici o relați cu Dumnezeu. Un astfel de credință, vorbește una și face cu totul alta. Acestei categorii i  se potrivește expresia pe care o folosesc de multe ori oamenii: “Fă ce spune preotul, dar nu fă ce face el”
Drgă cititor, ce fel de credință ai tu? Se potrivește credința ta cu cea pe care tocmai am definit-o?
Cum arată o credință vie?
Cu alte cuvinte, “care este credința adevărată?”. Din textul din epistola lui Iacov, am văzut clar, ca credința vie este in contrast cu cea moartă, și anume prin faptul ca ea are fapte. Adica oamenii care au un astfel de credință, ei nu numai vorbesc despre Dumnezeu, ci și trăiesc așa cum îi învață Dumnezeu in Scritpură. Veți întreba poate, cum trăiesc astfel de oameni? Sau care este dovada ca omul are sau nu are o credință vie sau adevarată?
Ca să înțelegeți ce vreau să spun, aș vrea sa va povestesc un caz din viața Domnului Isus, atunci cind era pe pamint. Cazul îl găsim scris in Evanghelia lui Ioan, capitolul 9. Unde ne relatează faptul că pe cind Domnul Isus mergea cu ucenicii Lui, au văzut un orb din nastere. Ucenicii,  au întrebat: “Învățătorule, cine a păcătuit, de acest om sa născut orb? El sau părinții lui?” Domnul  le-a răspuns: “Nu a păcătuit nici el și nici părinții lui, ci s-a născut așa, pentru ca să se arate lucrările Lui Dumnezeu în el.  ” Apoi Domnul Isus a vindecat pe acest orb din nastere. După ce a fost vindecat, toți cei care l-au cunoscut pînă atunci, au început să se intrebe intre ei: “Oare nu este acesta cel ce stătea la poarta Templului și cerea milă?” Unii spuneau, “El este”, alții “nu este el”, dar orbul singur striga și spunea “eu sunt! Am fost orb, dar Isus m-a vindecat”.  Au luat pe orb și l-au dus înaintea Fariseilor (lideri religioși din acea vreme). Fariseii au început să-l întrebe cum a fost vindecat. După ce le-a povestit tot cazul cum a fost, Fariseii au spus “Dă slavă Lui Dumnezeu, pentrucă știm ca omul acesta(Isus), este un păcătos”. Aici orbul a sărit cu cuvîntul și a zis: “Dacă este un păcătos, nuștiu. Eu una știu, că am fost orb și iată că acum văd” Apoi a mai adăugat: “Ştim că Dumnezeu n’ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.” Să fi făcut un astfel de comentariu în fața Fariseilor, în acel timp era foarte periculos. Dar totuși orbul nu i-a fost frică sa ia apărarea Domnului Isus. Părinții orbului, le-a fost frică. Cînd au fost chemați si ei ca să adeverească daca acesta este sau nu fiul lor, ei au raspuns:“Da acesta este fiul nostru, și el sa născut orb, dar cum vede acum nuștim, întrebațil pe el, este în vîrstă și el singur poate vorbi despre cel priveste”. Biblia spune că acestor părinți le-a fost frica sa mărturisească că Isus este Hristosul, pentrucă Fariseii si Iudeii, amenințase, ca dacă cineva va mărturisi că  Isus este Hristosul, atunci va fi dat afară din Sinagogă(casa de rugaciune a Evreilor). Totusi orbului, nu i-a fost frică să mărturisească  pe Isus. De ce vă povestesc toate acestea? Pentrucă privind la exemplu de viață al acestui orb din nastere, într-un fel sau altul, Scriptura ne dă 3 dovezi care stau la baza unei credinți vii. Trei dovezi, care demonstrează că ai sau nu ai credința vie. Care sunt aceste dovezi?
Credința vie te schimbă
Dupa ce s-a întilnit cu adevărat cu Domnul Isus, în viața orbului s-a produs o schimbare radicală. O schimbare care a fost vizibilă pentru toți cei care l-au cunoscut pină atunci. Aceasta este și prima dovada că ai primit o credință vie. Cind ne întîlnim cu adevarat cu Domnul Isus, cînd credem din toată inima în El și ne pocăim sincer în fața lui, in viețile noastre, se produce o schimbare radicală. O schimbare în purtarea, gindirea și caraterul nostru. . Aceasta schimbare, nu o poți ascunde, pentruca ea este foarte vizibilă. Așa cum toți au văzut schimbarea in viața orbului, exact așa oamenii pot mărturisi despre cel care a primit o credință vie. Ce spun oamenii despre tine? Ai fost tu schimbat și transformat de Domnul Isus? 
Credința vie mărturisește pe Hristos
Cînd oamenii din jurul orbului, făceau discuție pe marginea transformării care sa produs in orb, orbul fiind atît de uimit cu ceea ce sa întimplat in viața Lui și ne mai fiind în stare să tacă, a sărit cu cuvîntul și a zis:
“Eu sunt acela! Dar Isus Hristos, m-a vindecat”. Și de aici, începea să povestească oamenilor despre minunea din viața lui. Despre minunea întinlnirii lui cu Dumnezeu. Credința vie, vrea și este dornică totdeauna să vorbească despre Domnul Isus. Oamenii sunt atit de uimiți cu transformarea pe care a făcut-o Domnul Isus in ei, că ei caută să spuna despre aceasta la toți. Deci, o credință vie, este dornică să spună și la alții despre Domnul Isus.
Ai tu o astfel de dorință dragul meu?
Credința vie nu se mai teme de oameni și de moarte
În timp ce părinții acestui orb, le era frică să spuna ceva mai mult despre Domnul Isus, orbului nu i-a fost frică. Nu i-a fost teamă sa vorbească, chiar dacă era amenințat să fie dat afară din Sinagogă. A fi dat afară din Sinagogă în timpul acela, era foarte periculos. În primul rind, viața ta era pusă in pericol. Pentrucă oricine putea spune: “acest om, a fost dat afară din Sinagogă, pentrucă el se inchina unui alt Dumnezeu” Și era de ajuns pentru ca toți cei din jur să ia piatra și să-l omoare. Totuși necătind la toate acestea, orbul din naștere, a vorbit și a mărturisit mai departe pe Domnul. De ce? Pentrucă credința vie, nu se mai teme de oameni și de moarte. Acest fel de credință este gata să plătească același preț pe care l-a plătit Domnul Isus pentru salvarea vieților noastre. Și aici nu este vorba de un fanatism, ci de o dedicare voluntară și din toată inima. Cind primești credința vie, ești gata să plătești prețul, chiar dacă acesta este viața ta. Și mai vreau sa spun ceva: a avea credință vie, nu înseamnă că nu vei mai avea sentimentul fricii în viața ta. Toți, mai mult sau mai puțin, avem și suntem încercați de sentimentul fricii. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dar cînd ai credința vie, atunci tu poți să învingi frica. Observați diferența: nu frica conduce cu tine, ci tu conduci cu ea.

Întreabăte Singur:
Dragă cititor, după ce am văzut și analizat aceste două feluri de credință, întreabăte singur: Care îți este credința ta? Ce fel de credință ai tu? Una moartă, care pare numai vie, dar este moartă? Sau ai o credință vie, care a adus in viața ta transformare totală, dorință să vorbești despre Domnul Isus și te-a ajutat să învingi frica de oameni și de moarte?  Dacă ai realizat astăzi că credința ta este o credință moartă, te îndemn să te rogi și să te pocăiești înaintea Lui Dumnezeu. Nu te chem la o religie, sau la o schimbare de Biserică, ci te chem la o relație strinsă cu Creatorul tau, cu Dumnezeu. Dacă aceasta îți este dorința, și nu știi cum să te rogi, mai jos îți voi da un model de rugăciune. Rugăciune pe care te rog să o rostești din toata inima și sincer înaintea Lui Dumnezeu.
Model de rugăciune:
Tatăl nostru care ești în ceruri, am înțeles astăzi că eu am o credință moartă. Te rog să mă ierți pentru tot ce am păcătuit înaintea Ta și te rog să-mi dai și mie o credință vie și adevărată. Te rog mă împaci cu Tine și să-mi transformi viața așa cum dorești Tu. Da-mi  Te rog Duhul Tău Cel Sfînt și ajutămă să trăiesc, de acum în colo, așa cum vreai Tu. Ajută-mă Doamne ca să spun și la alții despre Tine și să nu-mi mai fie frică de oameni și de moarte.
Te-am rugat toate acestea, în Numele Sfînt al Domnului Isus,
Amin!