…Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, -zice Domnul oştirilor! –(Zaharia 4:6)

În fiecare din noi este un dor şi o căutare după ce este duhovnicesc.  Pentrucă  nu suntem numai trup ci şi duh,  interiorul nostru tânjeşte după  cineva care este deasupra înţelegirilor noastre, şi acest Cineva este Dumnezeu care ne pătrunde. De fiecare dată  ajungem să înţelegem aceasta cînd stăm faţă în faţă cu lucruri care sunt peste puterile noastre, lucruri care sunt necontrolabile de puterea omenească. Dar ceea ce noi nu putem face, Dumnezeu poate – prin Duhul Său!

Duhul Lui Dumnezeu este Mîngîietorul nostru, El este puterea noastră în slăbiciuni, El este Acela care nu ne lasă orfani niciodată. Ci El a venit şi locuieşte cu noi şi în noi pe veşnicie.  De aceea dragul meu, nu te mai sforţa singur, ci dă toată slăbiciunile tale Duhului Sfînt care te va ajuta să trăieşti o viaţă plăcută lui Dumnezeu!
Slăvit să fie Numele Lui Cel Sfînt din veşnicie în veşnicie!

Amin!

Reclame