2302d830-dd0f-43be-818d-9b68e1821232altare Cînd ne gîndim la înălţarea Mîntuitorului întrebarea care a pare în mintea noastră este “De ce? De ce  s-a înălţat Isus?”  Care sunt avantajele înălţării Sale la cer? Să privim în Sfintele Scripturi şi să vedem ce răspuns ne dă Însuşi Domnul Hristos.

Ca să stea la dreapta Tatălui

19 Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S’a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. (Marcu 16:19)

Dar de ce este nevoie ca Isus să stea la dreapta Tatălui?

1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit (1Ioan 2:1)

Domnul Isus S-a înălţat la cer şi astăzi stă la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru noi. El este avocatul nostru, apărătorul nostru înaintea Judecătorului suprem. Şi atunci cînd noi greşim, Avocatul nostru care a plătit cu însuşi sîngele său plata vinei noastre, poate să mijlocească pentru noi şi să ne vină în ajutor. 

Ca să ne pregătească un loc

În seara arestării sale, cînd Domnul Isus era împreună cu ucenicii Lui, le-a spus următoarele: 

1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sînt multe locaşuri. Dacă n’ar fi aşa, v’aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14:2-3)

Un alt motiv al înălţării Domnului Isus la cer, a fost pregătirea unui loc în Împărăţia Lui Dumnezeu. Acum numai găndiţi-vă că pămîtul şi cu tot ceea ce este pe el, Dumnezeu l-a creat în 6 zile. Însă Domnul Isus, care este Dumnezeu, a plecat acum două mii de ani în urmă ca să ne pregătească un loc. El zilnic lucrează la locul pe care îl pregăteşte pentru toţi cei care şi-au predat şi îşi vor preda în viitor vieţile lor Lui. Cît de bine trebuie să fie acolo…! Dar ai tu siguranţa, dragul meu, că vei fi acolo? Ţi-ai predat tu viaţa ta Lui? Dacă nu, atunci sărbătoarea Ispasului nu are nici o însemnătate pentru tine. Degeaba vei sărbători această sărbătoare…

Ca să ne trimită un Mîngîietor

5 Acum Mă duc la Cel ce M’a trimes; şi nimeni din voi nu Mă întreabă: ,Unde Te duci?`6 Dar, pentrucă v’am spus aceste lucruri, întristarea v’a umplut inima. 7 Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi -L voi trimete. 8 Şi cînd va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. 9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;
11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat. 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13 Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:5-13)

Domnul Isus a trebuit să se înalţe la cer pentruca mai apoi să ne poată trimite Duhul Sfînt, Mîngîetorul nostru. Astăzi oricine crede în El şi se pocăieşte, primeşte Duhul Sfînt care vine în viaţa credinciosului şi locuieşte în inima lui. Astfel, trupul creştinului devine Templul Duhului Sfînt (vezi 1Corinteni 6:19). Dar pentru aceasta, era nevoie ca Hristosul să se înalţe la cer. Hristos S-a înălţat, dar El prin persoana Duhului Sfînt, este prezent cu noi şi astăzi. El locuieşte în noi, cei ce i-am deschis uşa inimii noastre şi L-am primit în viaţa noastră.

Dragul meu, ce însemnătate are pentru tine sărbătoarea Ispasului?
Dumnezeu să ne ajute să înţelegem că Hristos a venit, a trăit, S-a jertfit , apoi a înviat şi după 40 de zile S-a înălţat la cer  pentru fiecare dintre noi, ca asăzi toţi împreună să putem spune:

Hristos S-a Înălţat!
Cu adevărat S-a Înălţat!

Reclame