Ieri, duminică 24 Mai, împreună cu soţia mea am predat un seminar de studiu Biblic Inductiv în satul Sofia raionul Hînceşti. Subiectul studiului a fost “Ce spune Biblia despre Zeciuială şi Dărnicie?” Am folosit cartea de studiu Biblic Inductiv “Căsătorie fără Regrete” studiind lecţia nr.13 şi 14 din curs. Ne-am bucurat să vedem cum toţi membrii Bisericii şi chiar cîţiva membri ai altor Biserici, au venit să afle ce spune Dumnezeu despre acest subiect. Fratele Dumitru Ieşanu, păstorul Bisericii din Sofia, ne-a întîmpinat cu multă dragoste şi cu toată bucuria ne-a dat tot timpul destinat slujbei de închinare  nouă ca să putem învăţa împreună cu toată Biserica din Sfintele Scripturi. Astfel de la orele 9:00 pînă la orele 15:30 am învăţat despre darea Zeciuielii şi facerea de Dărnicie. Image164A fost o mare bucurie pentru noi să vedem cum persoanele mai învîrstă au stat la studiu Biblic învăţînd cu mare rîvnă. Eu au căutat să citească, să scrie şi să răspundă la toate întrebările din studiu.

Image158

După ce am studiat cîteva ore din Sfintele Scirpturi fără să luăm măcar o scurtă pauză, am întrebat pe cei prezenţi dacă au obosit şi dacă trebuie să luam o pază. Mare mi-a fost bucuria cînd toţi cei peste 25 de creştini, au răspun într-un glas: “Nu n-am obosit, haideţi să studiem mai departe” Atît de mult i-a pătruns şi le-a plăcut Studiu Biblic, că începuse să le fie frică că timpul nostru va expira, iar ei nu vor reuşi să înveţe tot.Image148 La ora mesei, fraţii şi surorile din Biserică au pregătit o masă foarte bogată prin care am avut posibilitatea să ne întărim trupurile noastre. Şi felul cum au pregătit masa, a demonstrat dragostea lor faţă de noi şi cu cît drag ne-au aşteptat.

Îmi pare rău că nu am avut posibilitatea să fac şi o poză celui mai bătrîn membru al Bisericii din Sofia, care avea 92 de ani. Dar acest bătrînel, a venit la studiu cu Biblia în mînă dornic ca să înveţe şi el din Sfintele Scripturi. Mă gîndeam că dacă el poate şi vrea, cu atît mai mult toţi ceilalţi care au mult mai multe posibilităţi ar trebui să tînjească la fel după studierea Sfintelor Scripturi.

La sfîrşitul studiului nostru, fratele Dumitru Ieşanu, păstorul Bisericii ne-a mulţumit foarte frumos şi a spus în faţa Bisericii cît de mult l-a ajutat pe el personal Studiu Biblic. Apoi a mai spus că în luna Iunie Biserica lor va împlini 7 ani de la plantare. Dar, a zis el, niciodată în toţi aceşti ani nu au avut posiblitatea să se întîlnească împreună cu Biserica să facă un studiu atît de amănunţit şi pe larg din Sfintele Scripturi.
Aşa cum s-a exprimat şi dumnealui, nădăjduim şi noi că acest studiu Biblic de eri nu va fi şi ultimul ci creştinii din satul Sofia vor continua să studieze şi mai departe Sfintelele Scripturi.

Reclame