În prima parte a articolului,  am văzut că ospitalitatea este o poruncă şi nu o opţiune. Am mai văzut că cel care primeşte oaspeţi, trebuie să o facă fără cîrtire, deoarece primirea de oaspeţi este o binecuvîntare, prin care tu eşti binecuvîntat şi prin care binecuvîntezi şi pe alţii. Au mai rămas încă cîteva lucruri foarte importante din Scripturi pe care aş vrea să le împărtăşesc cu dvs. Şi anume:

Ospitalitatea testează nivelul dragostei tale

Stăruiţi în dragostea frăţească.  2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.
(Evrei13:1-2 )

Priveşte din nou la toate textele Biblice pe care le-am studiat şi în prima parte. Toate din ele, inclusiv şi primul text studiat din epistola către Romani, în context, sunt legate de cuvîntul “dragoste”. Oare de ce? Pentrucă nu poţi să deschizi, fără cîrtire, uşa casei tale pentru a primi un oaspete, dacă în inima ta lipseşte dragostea. Aşa cum am văzut şi eri, poţi să primeşti oaspeţi în casa ta, dar în cazul cînd îţi lipseşte dragostea, locul gol din inima ta, va fi umplut de cîrtire şi nemulţumire. Primirea de oaspeţi testează nivelul dragostei tale.  

Ospitalitatea-calitate obligatorie  unui slujitor

Cînd apostolul Pavel a scris ucenicului său Timotei criteriile după care trebuia să fie ales un episcop sau slujitor al Lui Dumnezeu, el i-a enumărat cîteva  cerinţe. Acestea sunt calităţile  de caracter pe care oricine rîvneşte să ajungă un slujitor al Lui Dumnezeu trebuie să le posede obligatoriu. De altfel nu este vrednic de a fi slujitor a lui Dumnezeu.

1 Adevărat este cuvîntul acesta: ,,Dacă rîvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.„ 2 Dar trebuie ca episcopul (Sau: privighetor.) să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. (1Timotei 3:1-2)

Sora Mia şi fratele Costel Oglice, care sunt nişte învăţători excepţionali ai Cuvîntului Lui Dumnezeu, şi care mă învaţă şi pe mine şi  soţia mea Sfintele Scripturi,  au spus odată aşa:

Ospitalitatea face parte din caracterul crestinului evlavios
(Mia şi Costel Oglice)

Ospitalitatea-o  cerinţă şi a  femeilor nu numai a bărbaţilor 

De cele mai multe ori soţiile din cauza că ele trebuie să poarte cea mai multă grija de oaspeţi sunt şi cele mai nefericite din pricina oaspeţilor. Eu mulţumesc lui Dumnezeu pentru soţia mea care totdeauna a avut uşa casei şi a inimii deschise pentru oaspeţi. Priviţi ce spune Biblia despre femei care trebuie să fie primitoare de oaspeţi:

9 O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n’aibă mai puţin de şaizeci de ani, să nu fi avut decît un singur bărbat;
10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune; să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. (1Timotei 5:9-10)

Observaţi timpul verbului “a fi” care este legat cu expresia  “primitoare de oaspeţi”. La ce timp este? Este la timpul trecut. Deci, aici nu se vorbeşte numai despre o văduvă în starea ei actuală, ci despre o calitate de caracter pe care văduva trebuia să o aibă pe cînd încă locuia împreună cu soţul ei. Textul spune: “să fi fost primitoare de oaspeţi”. Ceea ce ne arată că şi femeia are această responsabilitate de a fi primitoare de oaspeţi împreună cu soţul ei. De altfel soţul singur nu poate face faţă la primirea de oaspeţi dacă soţia lui nu-l va susţine în această privinţă. Şi aici ea trebuie să fie un ajutor potrivit pentru soţul ei.

Şi încă ceva: dacă ai fost atent, taote textele Biblice pe care le-am studiat din Sfintele Scripturi, nu vorbesc despre o primire de oaspeţi pe care o poţi oferi cuiva la o cină sau o întîlnire de o oră în casa ta. Primirea de oaspeţi despre care vorbeşte Biblia, nu exculde toate acestea de mai sus, însă  include ceva mult mai mult decît întîlnire de o oră sau două în casa ta. Ospitalitatea Biblică include în ea dragostea faţă de cel străin, cazarea celui fără adăpost. Posibilitaea de a face bine unui copil al lui Dumnezeu prin ospitalitate în casa ta, etc. 

Dragul meu cititor,ce este pentru tine ospitalitatea? Binecuvîntare sau blestem? Ce rol joacă în viaţa ta primirea de oaspeţi? Care este starea inimii tale cînd trebuie să cazezi pe cineva în casa ta, să oferi dragostea şi grija ta unui sfînt al Domnului  pe care poate îl vezi pentru prima dată? Dacă eşti slujitor al lui Dumnezeu, corespunzi tu cerinţilor şi standartelor pe care ţi le cere Dumnezeu de la tine?

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să fim primitori de oaspeţi!

Anunțuri