primire de oaspeti În vremea în care trăim, toate lucrurile se modernizează cu o viteză foarte rapidă. Totul este creat în aşa fel ca oamenii să fie tot mai puţin dependenţi unul de altul. Este foarte trist să vezi cum chiar creştinii dau uitării primirea de oaspeţi. Ce spune Biblia despre acest subiect şi ce ne cere Dumnezeu nouă, copiii Lui, să facem în această privinţă?

Primirea de oaspeţi nu este o opţiune, ci o poruncă

13 Ajutaţi pe sfinţi, cînd sînt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.(Romani 12:13)

Observaţi tonul cu care vorbeşte  Biblia aici. “Fiţi primitori de oaspeţi”. Pavel nu spune, “dacă vreţi şi vă place, fiţi primitori de oaspeţi…” Nu, învăţătura aceasta cu privire la primirea de oaspeţi, sună mai mult a poruncă decît a opţiune. Dumnezeu porunceşte fiecăruia dintre noi, să fim ospitalieri şi să practicăm primirea de oaspeţi.

Primirea de oaspeţi împlineşte o nevoie a celor sfinţi

Expresia din acelaşi verset:  “fiţi primitori de oaspeţi”  se mai poate traduce  şi  ca “arată dragoste faţă  de cel străin” sau “iubeşte pe cel străin”. Este foarte uşor să primeşti ca  oaspete în casa ta pe cel care îl cunoşti şi care este parte din familia ta, părinţi, fraţi sau surori. Însă Biblia nu numai despre un astfel de primire de oaspeţi vorbeşte, cu toate că nu le exclude pe acestea. Aici se referă la a primi ca oaspete pe cel care  poate este un  străin pentru tine. Va spune cineva;  “dar cum poţi primi pe orice străin în casa ta?” Dacă vei mai citi încă o dată versetul de mai sus, vei observa că înainte de porunca cu privire la primirea de oaspeţi, este o altă poruncă care este strîns legată de “primirea de oaspeţi”. Porunca spune: “Ajutaţi pe sfinţi, cînd sunt în nevoie.” Acum gîndeştete cîţi sfînţi călătoresc în lumea aceasta din loc în loc pentru a duce Evanghelia Domnului Isus la oameni. Eu sunt unul din ei. Atunci cînd un sfînt ajunge în oraşul tău, el poate pentru tine este un străin, dar sfîntul are nevoie de ajutorul tău. Cum poţi să-l ajuţi? Foarte simplu, să-l primeşti în casa ta. Aceasta la acel moment va fi cel mai mare ajutor pe care tu îl poţi oferi acelui sfînt. Prin primirea de oaspeţi tu defapt împlineşti o nevoie  a celui sfînt, pentru care el te va binecuvînta mai apoi. 
Odată eram într-o ţară unde îl slujeam împreună cu familia pe Dumnezeu în Evanghelie. Eram cu maşina şi  la un post de poliţie am întîlnit doi tineri stînd pe marginea drumului şi implorîndu-mă să mă opresc. Cînd am deschis uşa maşinii ei au azit cîntînd  formaţia creştină “Hilsong”. Foarte miraţi se uită la mine şi întreabă  : “Hilsong ?” Ca şi răspuns, deşi era periculos să pun o astfel de întrebare,  i-am întrebat:  “Sunteţi creştini?” Ei dîndu-şi seama că şi eu sunt, mi-au răspuns “DA!”  Am aflat că stăteau acolo de cîteva ore şi deja era seară însă drumul lor pînă la destinaţie era foarte lung. Am simţit îndemnarea Duhului că trebuie să ajut pe aceşti tineri, care pentru mine erau “stăini” la acel moment.  În acel loc, eu eram tot un străin, dar cel puţin închiriam o locuinţă şi puteam să le ofer un adăpost acestor tineri.  Le-am propus să meargă la noi acasă.  Chiar dacă condiţiile noastre nu erau prea strălucite, totuşi acest ajutor a însemnat pentru acei sfinţi, mult, mult mai mult decît aş fi putut eu să-i ajut în alte circumstanţe. Nu am făcut prea mare lucru, dar din mărturiile lor de mai apoi, am înţeles defapt ce mare ajutor Dumnezeu le-a oferit prin familia noastră la acel moment.
Deci, prin primirea de oaspeţi noi putem face bucurie sfinţilor care sunt în nevoie.

Fii primitor de oaspeţi fără cîrtire

Sfîntul Apostol Petru a spus:

8 Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.  9 Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cîrtire.

Am observat ceva foarte interesant. Unii oameni  primesc oaspeţi în casa lor,  dar o fac cu cîrtire. Ei nu au bucurie de la primirea de oaspeţi, ci îi primesc pentrucă nu au încotro. Tu poţi primi oaspeţi în casa ta, dar pe din spate să cărteşti spunînd în inima ta: “Oare cînd vor pleca aceştia odată din casa mea? Da ce nu au avut chiar în altă parte să meargă? De ce anume la mine acasă?”Un astfel de primit de oaspeţi, nu-i este plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să primiţi oaspeţi cu o dragoste fierbinte, fără cîrtiri .

Îmi amintesc cum odată împreună cu un prieten am ajuns într-un oraş foarte departe de casă, într-o ţară străină. Ştiam mai mulţi oameni în oraşul acela, şi mai mulţi din ei ştiau că noi suntem în oraşul respectiv. Toţi ei ştiau că noi suntem străini în oraşul acela şi dacă suntem acolo suntem din pricina Evangheliei lui Hristos. Însă spre mirarea noastră cei cu casele mari, nu s-au oferit nici unul ca să ne primească în casa lor. Dar un frate foarte drag inimilor noastre, cu care de altfel nu-l cunoşteam prea bine, a aflat că noi suntem în oraş. Ne-a sunat şi ne-a invitat la el. Cînd am ajuns la el acasă, am fost foarte mişcaţi de cele văzute. Omul acesta nu trăia absolut deloc în lux… Omul acesta împreună cu soţia lui şi cei 4 copii locuiau într-o casă foarte micuţă, cu doar două odăi. O odaie foarte mică şi una puţin mai mare. Dar ştiţi ce a făcut? Pentru zilele acelea, el împreună cu toată familia sa s-au înghesuit în camera cea mai mică, şi mie şi prietenului meu ne-au oferit camera cea mai “spaţioasă”.  Fiind foarte mult în călătorii am învăţat de multe ori un adevăr care pe mine personal m-a mişcat foarte mult. Nu contează cît loc ai tu în casa ta, contează cît loc ai în inima ta. De atîtea ori am avut binecuvintarea şi harul de a fi primit ca şi oaspete în casele unor fraţi şi surori în Domnul Isus, care aveau case foarte modeste, dar ne-au primit cu toată dragostea şi bunătatea lor. Făcîndu-ne să ne simţim ca la noi acasă. Dar tot aşa, am fost şi martori cînd “fraţii” şi “surorile” mai înstăriţi şi cu mai bune condiţii, ne-au lăsat în “drum” fără ca să le pese dacă putem măcar să ne plătim o cameră la hotel…
Tu dragul meu, să nu fii aşa. Fii primitor de oaspeţi cu toată dragostea Domnului Isus fără cîrtire, pentrucă…

Primirea de oaspeţi este o binecuvîntare

Oaspeţii sunt o binecuvîntare pentru cel care înţelege preţul şi binecuvîntarea primirii de oaspeţi.

40 Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M’a trimes pe Mine.
41 Cine primeşte un prooroc, în numele unui prooroc, va primi răsplata unui prooroc; şi cine primeşte pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit.
42 Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.„(Matei 10: 40-42)

Ce altă binecuvîntare mai mare poţi avea, decît să ştii că Îl găzduieşti în casa ta pe însuşi Domnul Isus? Şi asta se întîmplă. Domnul Isus locuieşte în fiecare credincios care a încheiat legămînt cu El prin credinţă. Şi atunci cînd tu primeşti pe un ucenic al Domnului Isus în casa ta, Dumnezeu îţi promite că nu îţi vei pierde răsplata.  Însă atunci cînd este vorba să primeşti pe cineva la tine, dar tu începi să cîrteşti şi să şovăieşti cu privire la aceasta, aduţi aminte atunci, că tu defapt cîrteşti împotriva lui Dumnezeu. Pentrucă pe El în primul rînd nu doreşti să-L găzduieşti şi nu pe acel om. Învaţă să vezi în fiecare oaspete pe Domnul Isus Hristos care vrea să găzduiască la tine în casă. Dacă vei porni din acest punct de vedere, foarte multe atitudini legate de primirea de oaspeţi se vor schimba.

Dragul meu, cum eşti tu la capitolul “primire de oaspeţi? Cugetă la cele învăţate astăzi din Scripturi, şi apoi  întoarce-te  mîine ca să vedem încă cîteva lucruri extrem de importante legate de acest subiect. 

Reclame