Pe portalul nostru www.fiibiruitor.wordpress.com am încheiat recent studiul asupra celor 12 apostoli ai Domnului Isus Hristos. Am făcut un studiu amănunţit depsre fiecare şi am văzut viaţa, lucrarea şi moartea fiecăruia în parte. Odată ce am terminat acest studiu vreau să pun la dispoziţia vizitatorilor tot studiul despre apostoli într-un singur articol. Cititorul poate privi la lista celor 12 şi doar printr-un singur “click” pe persoana care o interesează va apărea articolul respectiv.

2 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintîi, Simon, (Part I)zis Petru,(Part II) şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;
4 Simon Cananitul, şi Iuda (Part I) Iscarioteanul,(Part II) cel care a vîndut pe Isus. (Biblia, Evanghelia după Matei 10:2-4)

Dumnezeu să ne ajute pe toţi noi să fim şi să rămînem ucenici adevăraţi ai Domnul Isus.