În sfîrşit am ajuns la cel de al 12-lea ucenic al Domnului Isus, Iuda Iscarioteanul. Pînă acum, am privit la fiecare ucenic in parte, din lista celor 12. Am văzut cît de diferit a fost fiecare şi ce loc important a avut fiecare în echipa pe care Domnul Isus şi-a ales-o. Astăzi am ajuns la ultimul dintre ei. Un om, care din nefericire, nu a fost şi nu a trăit ca un exemplu pentru noi. Totuşi privind la viaţa lui, vom învăţa foarte multe lucruri pe care noi nu trebuie să le facem. 
Aşa cum am spus anterior, pe toţi ucenicii Domnului Isus îi putem împărţim în doua categorii. Ucenici cu renume şi fară renume. Cît de ciudat nu ar suna, dar Iuda vînzătorul îl putem clasa în grupul  ucenicilor cu renume. A  ajuns unul dintre cei mai bine cunoscuţi dintre toţi ucenicii. Dar, acest om a ajuns renumit nu din cauza binelui pe care l-a făcut, ci din pricina răului.  Întrebarea care trebuie să ne-o punem noi fiecare pe parcursul acestei lecţii este: “Cum urcăm noi pe scara succesului?”

Iuda n-a fost ales  pentru a vinde  pe Isus

Am auzit de multe ori cum oamenii spun că Iuda a afost ales de către Dumnezeu să vîndă pe Isus. Alţii mai spun că nu putem să învinuim pe Iuda, din pricina că acesta a fost planul Lui Dumnezeu cu privire la el. Oare chiar aşa să fie? Dacă am fi deacord cu această învăţătură, atunci trebuie să şi credem  că Dumnezeu alege oameni pentru rai şi oameni pentru iad. Însă aceasta contravine total cu învăţătura Cuvîntului lui Dumnezeu care spune :

13 Nimeni, cînd este ispitit, să nu zică: ,,Sînt ispitit de Dumnezeu„. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi  nu ispiteşte pe nimeni.(Iacov 1:13)

Evanghelistul Luca cînd enumără numele celor 12 apostoli, cînd ajunge la Iuda Iscarioteanul spune aşa:

16 pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s’a făcut vînzător.(Luca 6:16)

Iuda s-a făcut vînzător, n-a fost făcut. A fost alegerea lui de a vinde pe Domnul Isus şi nu alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rânduieşte pe nimeni la pedeapsă veşnică înainte de a oferi acestuia posibilitatea de a alege.  Evanghelistul Matei mai spune:

14 Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s’a dus la preoţii cei mai de seamă,  15 şi le -a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi -L voi da în mînile voastre?`` Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi.  16 Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mînile lor.(Matei 26:14-16)

L-a trimis Dumnezeu pe  Iuda să meargă la preoţii cei mai de seamă ca să vîndă pe Isus? Bineînţeles că nu. Aceasta a fost alegerea lui personală. Atunci,  ce l-a împins pe Iuda la o astfel de faptă murdară şi jonsică? Urmează să vedem  puţin mai tîrziu.

A crezut Iuda vreodată  în Domnul Isus ?

Aceasta este o întrebarea crucială pentru a înţelege viaţa şi alegerile  acestui om. Ce răspuns poate fi mai bun decît însuşi Cuvântul lui Dumnezeu? Priviţi ce ne spune:

63 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţă. 64 Dar sînt unii din voi cari nu cred.„ Căci Isus ştia dela început cine erau ceice nu cred, şi cine era cel ce avea să -L vîndă. (Ioan 6:63)

Iuda n-a crezut niciodată în Domnul Isus. El a umblat alături de  Domnul timp de 3 ani  şi ceva. A ascultat zilnic Cuvintele Lui Dumnezeu. A auzit pe însuşi Dumnezeu cum îl învăţa cu putere, şi totuşi omul acesta nu şi-a deschis niciodată inima faţă de Mîntuitorul acestei lumi. Salvator  care putea să-i schimbe viaţa. Oare nu i-a fost dată posibilitatea lui Iuda să creadă? Bineînţeles că da. El a putut să creadă în orice moment. A putut în orice clipă să-şi dea viaţa şi inima Domnului Isus, dar… n-a făcut-o niciodată. Atunci ne punem întrebarea: “Ce la ţinut pe acest om alături de Domnul Isus?”

Iuda a fost un hoţ

4 Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să -L vîndă, a zis:  5 ,,De ce nu s’a vîndut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?„  6 Zicea lucrul acesta nu pentrucă purta grijă de săraci, ci pentrucă era un hoţ, şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.(Ioan 12:4-6)

Iubirea de bani, a fost unul din motivele forte, care l-au împins pe Iuda să vândă pe Isus. A fost un hoţ de la bun început. Iuda era ca un fel de administrator al bunurilor lui Isus şi ale ucenicilor. Toţi împreună aveau aceeaşi pungă. Şi aceasta pungă a fost încredinţată lui Iuda Iscarioteanul. Atuni cînd Maria  a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ şi a uns picioarele lui Isus, Iuda, înţelegînd preţul mirului spune: “De ce nu s-a vîndut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?” Îi păsa lui  de soarta celor săraci? Bineîneţeles că nu. Evanghelistul Ioan spune că Iuda spunea aşa, pentrucă era un hoţ… Aceasta a fost şi motivul aflării lui atît de îndelungate lîngă Isus. Nu pentrucă îl iubea pe Isus, nu pentrucă avea nevoie să asculte cuvintele vieţii, ci pentrucă era un hoţ şi ca unul care ţinea punga la el fura din ea. Cît de josnic! Dar cînd te gîndeşti cît de mulţi oameni sunt ca şi el astăzi. Atît timp cît au un profit, sunt gata să se numească creştini. Sunt gata să fregventeze o Biserica, sunt gata chiar să facă şi anumte lucrări pentru Dumnezeu, dar cînd venitul nu mai este… atunci şi credinţa lor ia sfîrşit. Aceasta nu este credinţa adevărată. Credinţa adevărată e total diferită de una ca aceasta. 

Iuda a fost un “drac”

După ce Domnul Isus a spus tuturor celor ce îl urmau că El este Pîinea vieţii, mulţi din aşa zişii “ucenici” ai Lui, s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El. Atunci Domnul s-a întors spre cei doisprezece şi le-a zis:

67…  ,,Voi nu vreţi să vă duceţi?„ 68 ,,Doamne„, I -a răspuns Simon Petru, ,,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii vecinice. 69 Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfîntul lui Dumnezeu.„ 70 Isus le -a răspuns: ,,Nu v’am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuş unul din voi este un drac.„ 71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să -L vîndă: el, unul din cei doisprezece. (Ioan 6:66-69)

Mulţimea aşa zişilor ucenici, au plecat de lîngă Isus cînd Domnul a încetat să le mai dea pîine pe gratis. Totuşi Iuda Iscarioteanul a mai rămas. Defapt el nu fusese niciodată cu Isus. El niciodată, aşa cum am văzut deja, nu crezuseră în Isus. Acei ucenici au plecat atunci, dar el de mult nu mai era acolo. Mintea şi inima lui era departe, foarte departe de Domnul Isus. Ceea ce-l mai ţinea acolo,  erau banii. Însă ce a vrut să spună  Domnul Isus când zice că Iuda este un drac? Dicţionarul Biblic ne dă următoarea traducere a acestui cuvînt din acest text:

Acuzator fals, cel care distruge sau taie. Metaforic se aplică la un om care se opune cauzei lui Dumnezeu, deaceea poate fi spus că el acţionează din partea diavolului.

Cînd alegi să asculţi de cineva, te faci una cu cel pe care îl asculţi. Iuda a ales să asculte de satan, deaceea a fost numit “drac”.

Dragul meu cu cine eşti una? Ce te ţine pe tine acum lîngă Domnul Isus? Ai ales tu să urmezi pe Isus, doar pentru a avea un cîştig material sau pentrucă El are cuvintele vieţii? Ce fel de exemplu eşti tu?

Mîine vom privi mai departe viaţa lui Iuda, şi vom vedea ce alte calităţi de caracter a avut acest om, pe care noi nu trebuie să le avem niciodată.

Reclame