Pe tot globul pămîntesc trăiesc în jur de 6 miliarde de oameni. În fiecare zi   mii de oameni mor. Moartea nu este o noutate pe pămîntul în care trăim. Totuşi paradoxul este că chiar daca vedem atît de des acest fenomen “Moartea”, multor oameni le este frică de clipa morţii. Oare de ce? Oare cine şi ce anume îi face pe oameni să le fie frică de moarte? Cum poţi tu învinge  astăzi frica morţii, odata pentru totdeauna? Acestea sunt cîteva întrebări la care vreau să răspund astăzi în acest articol. Haide să învăţăm împreună!

Isus,  Cheia succesului!

Ştiu că poate cineva s-ar fi aşteptat să  spun:  “Un psiholog bun este cheia succesului…” Sau: “un curs de tratament pentru sistemului nervos, ţi-ar face bine”. Dar nu, nu acestea sunt cheia succesului. Ia aminte la cele ce urmează să-ţi spun.
Isus Hristos, care este Dumnezeu, a ales să vină pe acest pămînt, să se facă părtaş sîngelui şi cărnii, ca mai apoi prin moartea Sa, să nimicească pe cel ce avea puterea morţii.

14 Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi El (Isus Hristos) însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, (Evrei 2:14)

Moartea şi viaţa sunt în mîna Lui Dumnezeu.  Nu putem spune că diavolul ar avea vreo putere asupra vieţii noastre. Dumnezeu dă viaţa şi tot El este Acela care o ia înapoi. Însă satan a fost primul păcătos din universul creat de Dumnezeu şi primul ispititor a omenirii cu privire la păcat. Biblia spune că plata păcatului este moartea. De aici se poate  spune că el, care ispiteşte pe om să cadă în păcat, şi fiindcă plata păcatului este moartea, ar fi avut o putere asupra morţii.  Însă Isus Hristos la crucea de la Golgota,  l-a nimict complet pe diavol, şi  acum el nu mai are nici o putere asupra morţii şi asupra noastră. Deaceea, dragă cititor, dacă suferi de frica morţii, află astăzi că numai Isus Hristos te poate elibera cu adevărat şi deplin de acest sentiment. Pentrucă El şi numai El a biruit pe acela care vrea cu tot dinadinsul să-ţi aducă moartea şi distrugerea ta veşnică. Isus te poate ajuta. Eşti gata să primeşti ajutorul Lui?

Înţelege că frica morţii te robeşte

Continuarea aceluiaşi text din Epistola către Evrei, spune aşa:

15 şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor. (Evrei 2:15)

După cum ispiteşte pe om să păcătuiască, tot aşa  diavolul este acela care infiltrează subtil în mintea omenească o frică de moarte năpraznică. Prin această frică diavolul vrea să te ţină rob toată viaţa ta. Dar întreabă-te: “Vreai să trăieşti ca un rob, sau ca un slobozit al Domnului?” Diavolul vrea prin frică să te intimideze, să te paralizeze, ca să aparţii totalmente lui. Isus însă a venit să te elibereze de această frică, a venit să-ţi dea libertatea deplină în El, ca să poţi trăi şi acţiona în viaţa aceata liber de frica morţii. De cine alegi tu să asculţi mai mult astăzi, dragul meu?

Teme-te numai  de Dumnezeu

Diavolul de cele mai multe ori foloseşte alţi oameni pentru a te intimida şi  speria. El se foloseşte de oameni josnici, ieftini şi fără principii. Ei îţi insuflă frică şi aşa te fac un “paralizat emoţional” pe viaţă.  Te aduc la starea cînd tu nu mai poţi spune ceea ce vreai să spui, nu mai poţi sta de partea adevărului şi nu mai poţi proclama adevărul, pentrucă te temi de alţi oameni care ar putea să-ţi ia viaţa. Toate aceste tactici ale satanei nu trebuie să fie o noutate pentru noi… Ele au existat de la întemeierea lumii. Totuşi, noi, ca creştini, cum să acţionăm cu privire la ele?

Pentrucă provăduiau cu toată puterea pe Isus Hristos în tot Ierusalim, într-o zi preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,  a hotărît să prindă pe  Petru şi Ioan.

Şi dupăce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici un chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: ,,Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decît de Dumnezeu; 20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.„  (Faptele Apostolilor 4:18-20)

Soborul, preoţii cei mai de vază,  cei care L-au condamnat la moarte  şi pe Domnul Isus, au hotărît să intimideze pe Petru şi Ioan, poruncindu-le să nu mai provăduiască pe Hristos. Însă Petru şi Ioan nu s-au lăsat speriaţi de tactica folosită de cel rău. Vreau să te întreb şi pe tine, dragă cititor: “De cîte ori a trebuit să vorbeşti adevărul şi nu ai făcut-o pentrucă ţi-a fost frică de oameni? De cîte ori a trebuit să provăduieşti pe Hristos în faţa oamenilor, dar n-ai făcut-o pentrucă ţi-a fost frică să nu-ţi pierzi viaţa? De cîte ori ai ales să asculţi mai mult de oameni decît de Dumnezeu?” Vreau să-ţi mai spun un adevăr foarte important prin care soţia mea scumpă mă încurajează întotdeauna: “Oamenii şi împrejurările, nu vor putea niciodată să-ţi facă nimic mai mult decît le va îngădui Dumnezeu” . Cînd satana a venit şi s-a înfăţişat înaintea lui Dumnezeu, el a cerut permisiunea de la Dumnezeu ca să se atingă de Iov. (Citeşte Iov 1-2) Satana nu a putut face absolut nimic asupra lui Iov, decît în limita impusă de Dumnezeu. Dumnezeul Cel Prea Înalt este Acela care pune limita şi nu satan. El este Acela de care trebuie să te temi şi nu altcineva.

Nu te teme de cel care poate să-ţi omoare numai trupul

Cînd şi-a trimis ucenicii Săi să provăduiască Împărăţia Lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos le-a dat următoarea învăţătură şi promisiune:

28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. 29 Nu se vînd oare două vrăbii la un ban? Totuş, nici una din ele nu cade pe pămînt fără voia Tatălui vostru. 30 Cît despre voi, pînă şi perii din cap, toţi vă sînt număraţi. 31 Deci să nu vă temeţi; voi sînteţi mai de preţ decît multe vrăbii. (Matei 10:28-31)

Dacă Dumnezeu este atît de cointeresat în viaţa unei vrăbii oare nu va fi El mult mai mult cointeresat de viaţa ta? Şi apoi dacă nici un păr din cap nu-ţi  cade fără voia Lui, cu atît mai mult nimeni nu poate să-ţi ia viaţa decît cu voia Lui. Deaceea, nu te teme de oameni care pot să-ţi ucidă  trupul dar nu şi duhul. Teme-te doar şi numai doar de Dumnezeu care îţi hotărăşte destinul tău nu numai aici pe pămînt, ci şi în veşnicii.

Întreabă-te singur

Dragul meu, dacă totuşi ai o frică de “neînvins” cu privire la moarte, opreşte-te acum şi întreabă-te, de ce? Gîndeşte-te singur: Ce te face să-ţi fie frică de moarte? Îţi este frică pentrucă nu eşti sigur ce va fi dincolo? Sau de ce? Ce te face să te temi aşa de mult?
În dependenţă de răspunsurile pe care le vei da la întrebările de mai sus, depinde vindecarea ta de frica morţii. Dar la sfîrşitul acestui articol vreau să-ţi mai dau…

Un ultim sfat

Dacă încă nu eşti  sigur pe deplin de relaţia ta cu Isus Hristos, Cel care a murit  pentru tine şi  dacă nu eşti sigur că ai fost iertat de orice păcat, atunci,  acum şi aici, este momentul cînd poţi să ai parte de această siguranţă. Dumnezeu este gata să te ierte, El în persoana Domnului Isus Hristos, a făcut primul pas spre tine. Eşti tu gata să faci un pas spre El?
Însă dacă nu vei face pasul acesta astăzi, dacă vei închide pagina aceasta de internet  şi vei merge să-ţi cauţi de treburile vieţii, ţine minte cuvintele mele: Tu rămîi să trăieşti ca un rob paralizat de către diavol prin frica morţii. Tu rămîi să trăieşti în închisoarea vieţii tale, legată şi încuiată cu lacătul celui rău, care vrea să te ţină acolo pentru veşnicii. Isus Hristos are cheia care poate să deschidă acea uşă a închisorii tale. El poate să te elibereze de frica morţii şi El poate să te facă cu adevărat slobod. Însă  pentru aceasta dă-i viaţa ta Lui… Pocăieşte-te astăzi înaintea Lui rostind rugăciunea:

Doamne Isuse, mulţumesc că ai venit pe acest pămînt ca să mori pentru mine. Mulţumesc că ai venit să mă eliberezi de orice păcat şi  frică a morţii. Te rog, Doamne, ca Tu să mă ierţi şi să mă eliberezi de orice teamă. Ajută-mă, Doamne, ca de azi înainte să nu mă tem de nimic, înafară de Tine. Dă-mi Duhul Tău Cel Sfînt care să mă ajute să studiez şi să trăiesc zilnic după adevărul Tău scris în Sfînta carte  Biblia.
Mă rog toate acestea  în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh,
Amin!

Acum, dragul meu, dacă ai rostit această rugăciune din toată inima, cu credinţă, fii sigur că Dumnezeu te-a ascultat şi te-a iertat. Acum moartea nu mai prezintă nici un pericol pentru tine. Pentrucă moarta ta va fi doar o trecere de aici de pe pămînt acolo sus, acasă la Domnul. Unde Apostolul Pavel spune că va fi  cu MULT mai bine!

Dumnezeu să te inunde în dragostea Lui, scumpule!

Anunțuri