Iată-ne ajunşi la cel de al unsprezecelea ucenic al Domnului Isus, sfîntul apostol Simon Cananitul.  Să privim în Izvorul nesecat care este Cuvântul lui Dumnezeu şi să vedem ce ne învaţă Dumnezeu astăzi pe noi toţi din viaţa acestui om.

Însemnătatea numelui:

Din limba Ebraică “kanna’i”, adică “Cananitul”  înseamnă, "cel gelos". (Dicţionarul Biblic)

Simon Cananitul  şi Simon Zilotul, aceeaşi persoană

Chiar dacă Evanghelistul Luca în Evanghelia sa şi în cartea Faptele Apostolilor îl numeşte  Simon Zilotul, totuşi persoana rămîne una şi aceeaşi.

Asemănarea cu apostolul Iacov fiul lui Alfeu şi Tadeu

Ca şi Iacov fiul lui Alfeu şi Tadeu, sfîntul apostol Simon Cananitul face parte din categoria apostolilor fără renume. El este  o persoană despre care Sfînta Scriptură nu vorbeşte mult, o persoană care nu a ieşit prea mult în evidenţă, totuşi de o importanţă deosebită. Numele lui Simon Cananitul îl găsim scris numai în cele 4 referinţe Biblice unde sunt listate numele celor 12 Apostoli (Matei 10, Marcu 3, Luca 6 şi Faptele Apostolilor 1).  Şi privind la lista aceasta şi contextul acestor referinţe, învăţăm următoarele despre el:

– a fost chemat de către Domnul Isus, şi împreună cu cei 11 ucenici a primit putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală, şi orice fel de neputinţă. (Vezi Matei 10:1-3)

-A fost rînduit alături de cei 11, de către Domnul Isus, ca să-i fie aproape. Isus a vrut ca aceşti 12 ucenici să fie cu El, în preajma Lui pentru tot timpul lucrării Sale pe acest pămînt. Şi nu numai atît, dar Simon Cananitul, împreună cu cei 11 apostoli, au fost chemaţi de Domnul Isus, ca mai apoi să-i trimită să provăduiască Evanghelia. Mulţi au fost chemaţi de către Domnul Isus, dar numai 12 au fost rînduiţi ca să fie cu El, ceea ce arată importanţa fiecăruia în grupul celor 12. (Citeşte Marcu 3:13-18)

-Simon Cananitul, a fost unul din cei 12 pentru care Domnul Isus a stat o noapte întreagă în rugăciune, ca mai apoi să-i aleagă. Aceasta ne arată că împreună cu cei 11, Simon a avut o importanţă deosebit de mare şi un loc deosebit în planul Lui Dumnezeu cu privire la  cei 12 ucenici ai Domnului Isus. (Citeşte Luca 6:12-15)

-Simon Cananitul, împreună cu cei 10 apostoli , a fost prezent la înălţarea Domnului Isus la ceruri. Apoi împreună cu ceilalţi,  el s-a întors în camera de sus la Ierusalim, unde stăruind în rugăciune, toţi împreună aşteptau coborîrea Duhului Sfînt. (Faptele Apostolilor 1:9-14)

Înainte şi după pogorîrea Duhului Sfînt

Chiar dacă numele lui Simon Cananitul nu-l mai găsim scris nicăieri în Sfînta Scriptură, totuşi mai sunt cîteva lucruri pe care le învăţăm cu privire la el. În grădina Gheţimani, cînd Domnul Isus Hristos, a fost arestat şi luat de către cei care aveau mai tîrziu să-L răstignească, Simon Cananitul, împreună cu cei 10 ucenici ai Domnului Isus, era acolo cu El.  Cînd Domnul Isus Hristos a fost vîndut de către Iuda Iscarioteanul, Simon Cananitul a dat bir cu fugitul. El împreună cu alţi 8 ucenici ai Domnului Isus, în cele mai grele clipe pentru Domnul, a ales să fugă… Numai Ioan iubitul Domnului a ales să rămînă lîngă El. Iar Petru a ales să urmărească   evenimentele de la distanţă. Însă Simon Cananitul şi cei 8, au fost învinşi de frică şi au fugit.

Totuşi după înălţarea Domnului Isus Hristos la cer şi după  ce a fost trimis Duhul Sfînt pe pămînt, Simon Cananitul împreună cu toţi apostolii a fost schimbat radical. Faptele apostolilor ne spune că după pogorîrea Duhului Sfînt, la sărbătoarea Cincizecimii, Petru s-a ridicat şi a început să predice pe Domnul Isus în faţa mulţimii. Dar tot acolo este scris :

Atunci Petru s’a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le -a zis: ,,Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei cari locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi cuvintele mele! (Faptele Apostolilor 2:14)

În lista celor unsprezece, se numără şi Simon Cananitul. Acum, lui Simon, nu-i mai este frică de a se numi ucenicul lui Hristos. Acum pentru el nu mai contează ce vor crede oamenii şi ce pot să-i facă oamenii. Acum prin puterea Duhului Sfînt, Simon împreună cu cei 11 se ridică în picioare arătînd întregii adunări de la Ierusalim, că el este ucenicul lui Hristos. Nu a fost simplu şi uşor, dar a făcut-o.

Dragul meu, dă-mi voie să te întreb; “Ai înţeles tu preţul pe care îl ai în ochii Domnului Isus? Înţelegi  tu că ai un loc şi o răspundere foarte deosebită în echipa în care te-a aşezat Dumnezeu? Ai înţeles tu că vestirea Evangheliei este o rînduială a Domnului Isus lăsată nu numai pentru  apostoli, ci şi pentru toţi noi astăzi, care ne numim ucenicii lui?”

Dar mai mult decît atît, vreau să te întrebi astăzi; eşti tu gata să recunoşti public al cui ucenic eşti? Eşti tu gata să rişti cu preţul vieţii tale pentru cauza Evangheliei şi a lui Hristos? Oricare nu ţi-ar fi răspunsul la întrebările mele, nu uita, dragul meu, cuvintele Domnului Isus, care sunt vii şi astăzi:

32 Deaceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri;
33 dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.(Matei 10:32-33)

Anunțuri