Ca şi Iacov fiul lui Alfeu, Tadeu nu face parte din categoria apostolilor cu renume. Deaceea cele mai multe adevăruri pe care le-am văzut cu privire la Iacov fiul lui Alfeu se aplică şi la Sfîntul apostol Tadeu. Haideţi să privim în Sfintele Scripturi şi să vedem ce alte lucruri mai învăţăm din viaţa acestui om. 

Însemnătatea Numelui

“Tadeu” înseamnă om cu inimă mare, curajos.  (Dicţionarul Biblic)

În Sfînta Scriptură numele  este strîns legat de caracterul persoanei. Deaceea credem că numele de Tadeu, arată inima “mare” pe care a avut-o acest om şi curajul de care avea să dea dovadă mai tîrziu.
Dă-mi voie să te întreb dragul meu cititor: “Ce te caracterizează pe tine? Cînd oamenii din jur privesc la tine, ce calităţi ale caracterului tău sunt cel mai uşor de observat?”

Tadeu, Levi, Iuda- aceaşi persoană

În sfînta Scriptură lista celor 12 apostoli o găsim  scrisă de 4 ori. Şi anume, în Evanghelia după  Matei 10:2-4, Evanghelia după Marcu 3:16-19, Evanghelia după Luca 6:13-16 şi Faptele Apostolilor 1:13. Dacă cititorul va citi cele  patru referinţe, va observa că în două referinţe dintre cele patru, Sfîntul apostol Tadeu este numit şi “Iuda fiul lui Iacov”. Iar într-o singură referinţă este numit cu două nume “Levi zis şi Tadeu”. Indiferent cum l-au numit cei 3 autori ai Bibliei, personajul nostru rămîne unul şi acelaşi, Sfîntul apostol Tadeu. Ţin să menţionez că apostolul Tadeu este numit şi “Iuda fiul lui Iacov” în Evanghelia după Luca şi cartea Faptele Apostoli care au fost scrise de unul şi acelaşi autor, Luca. Unii cercetători ai Biblie sunt de părerea că din cauza că între ucenici mai era unul cu numele de Iuda, pentru a face o dinstincţie între cei doi, Marcu şi Matei îl numesc “Tadeu” iar  Luca specifică diferenţa între ei prin specificarea “Iuda fiul lui Iacov”. 

Tadeu(Iuda) întreabă pe Domnului ceea ce nu înţelege

În capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, Isus se află numai în prezenţa celor  12 ucenici ai Săi. Aceasta ne ajută să înţelegem că referinţa din pasajul de mai jos, se referă anume la Iuda(numit şi Tadeu).

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.„ 22 Iuda, nu Iscarioteanul, (adică Tadeu)I -a zis: ,,Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?„ 23 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. (Evanghelia după Ioan 14:21-23)

“Doamne cum se face că te vei arăta nouă şi nu lumii?”, era întrebarea care-l frămînta pe apostolul  Tadeu. El nu înţelegea încă pe deplin că Domnul Isus şi Dumnezeu Tatăl în persoana Duhului Sfînt aveau să vină şi să locuiască în cei care Îl vor iubi şi vor păzi poruncile Lui. Atunci cînd nu înţelege ceva, el apelează la Domnul Isus ca El să-L lumineze în aceea privinţă.Noi toţi avem în viaţă momente cînd nu înţelegem ceva. Deaceea apostolul Pavel spune:

Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.(1Corinteni 13:12)

Nimeni nu poate să pretindă că le cunoaşte pe toate. Toţi mai avem de învăţat şi “cu cît învăţăm mai mult cu atît înţelegem că nu ştim nimic!” Însă  Domnul Isus, care este Dumnezeu întrupat, are răspun la orice întrebare. Prin Duhul Sfînt, El ne călăuzeşte în tot Adevărul. Cuvîntul lui Dumnezeu este Adevărul (Ioan 17:17) Întrebarea pe care trebuie fiecare să şi-o pună personal este: “Unde alerg eu după ajutor? La cine alerg mai întîii cînd sunt confuz şi dezorientat?” Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarle noastre, de aceea în El, găsim răspuns la toate neînţelegerile noastre. Tocmai din această pricină  imi place foarte mult studiu Biblic Inductiv. Studiind Scriptura după această metodă, ai posibilitatea să afli răspuns la întrebările vieţii, prin şi numai prin intermediul Scripturii. Tu eşti împreună cu Dumnezeu, şi El prin Duhul Sfînt te călăuzeşte în tot adevărul. Este ceva extraordinar, care îţi schimbă viaţa pentru totdeauna! Încearcă şi tu şi nu vei regreta.

Ziua  lui Tadeu

Sărbătoarea dedicată în cinstea Sfîntului Tadeu este celebrată la 28 Octombrie. (Microsoft Encarta Encyclopedia)

Totuşi în sfînta scriptură nu găsim nici o indicaţie sau poruncă, din partea lui Dumnezeu prin care ne-ar cere  să ţinem sau să celebrăm  această sărbătoare.

Reclame