spring-love După ce s-a născut fiul nostru, într-o seară, am ieşit împreună cu soţia mea scumpă la plimbare. În timp ce ne întorceam acasă, am trecut prin piaţă şi am intrat într-un magazin de produse alimentare pentru copii. Nu era prima dată cînd mergeam să cumpărăm ceva din acel magazin. În timp ce soţia discuta cu vînzătoarea, care era o fată tînără şi necăsătorită, aceasta  a întrebat : “Vă văd deja de multe ori împreună şi am vrut să vă întreb: “Care este secretul fericirii voastre în căsătorie? La acest magazin vin zilnic zeci de familii după cumpărături, dar dintre toţi voi aveţi ceva special. Care e secretul?”
Orice tînăr “sănătos” care se gîndeşte la viaţa de căsătorie, îşi doreşte să aibă cel mai fericit cămin. Însă trăim vremuri cînd este modern ca orice adolescent să aibă o amică cu care să prietenească, să locuiască împreună.  Sunt unii  care merg chiar mai departe… Şi dacă cumva cineva hotărăşte să nu mai meargă după valul mulţimii, este numit “demodat”, “cioară albă” sau “fanat al credinţei”. Oare chiar aşa să fie? Oare aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tineri pînă la căsătorie?
Atăzi  vom privi mai întîi  cum trebuie să trăiască un bărbat până la căsătorie ca să aibă cel mai fericit cămin care a existat vreo dată? Apoi în alt articol vom privi același adevăr din perspectiva femeii.
Împreună cu soţia mea suntem foarte  fericiţi în căminul familiei noastre. Am fost întrebaţi de multe ori cum ne reuşeşte? De aceea vrem să dăm un răspuns tinerilor necăsătoriţi prin acest articol, privind la exemplul primei perechi de căsătoriţi din istoria omenirii, Adam şi Eva. Poate cineva nu va fi deacord cu cele citite, totuşi aceasta nu va schimba cu nimic fericirea pe care a adus-o Dumnezeu în viaţa familiei noastre şi a multor alte zeci şi sute de familii care au ştiut cum să trăiască corect pînă a intra în căsătorie.

Lucrează!

Această cerinţă se aplică atît la bărbat cît şi la femeie, dar în mod deosebit pentru bărbaţi. Atunci cînd omul nu era creat încă, Dumnezeu deja se gîndea la el ca la o persoană care lucrează.

În ziua cînd a făcut Domnul Dumnezeu un pămînt şi ceruri, nu era încă pe pămînt nici un copăcel de cîmp şi nici o iarbă de pe cîmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pămînt şi nu era nici un om ca să lucreze pămîntul.(Genesa 2:5)

Omul încă nu era creat, dar în planul lui Dumnezeu el era privit ca o persoană lucrătoare. A lucra nu este un blestem, o pedeapsă sau o consecinţă a păcatului, aşa cum cred unii, ci este planul lui Dumnzeu pentru orice bărbat căsătorit sau necăsătorit. Şi dacă vreai să ai un cămin fericit, învaţă să lucrezi de pe acum.

Lucrează în echipă cu Dumnezeu

Adevărul este că nu puţini bărbaţi sau femei au lucrat până la  căsătorie. Însă prea puţini din ei au parte de o căsătorie fericită. Ştim aceasta din statistica asupra căsătoriilor în republica Moldova care arată că mai mult de 60% din căsătorii, se termină cu divorţ. Oare să fie din cauza ca toţi ei nu lucrează? Bine înţeles că nu. Mai mult sau mai puţin, toţi oamenii lucrează dar nu toţi o fac în echipa lui Dumnezeu. Adam lucra împreună cu Dumnezeu.

Domnul Dumnezeu a făcut din pămînt toate fiarele cîmpului şi toate păsările cerului; şi le -a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care -l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela -i era numele. (Genesa 2:19)

Oare nu putea Dumnezeu să pună Singur nume tuturor animalelor create? Oare ce a fost mai greu, să le creeze sau să le dea nume? Atunci de ce mai are nevoie acum Dumnezeu de om ca să dea nume tuturor animalelor? Dumnezeu doreşte o relaţie strînsă cu omul. El vrea ca omul să lucreze, dar să o facă în echipă cu El. Lucrînd în părtăşie cu Dumnezeu, aceasta te va pregăti, te va învăţa faorte mult cu privire la relaţia ta de căsătorie.

Încredinţează toate nevoile tale în mîna lui Dumnezeu

Aceasta nu înseamnă indiferenţă faţă de nevoile tale. Dar Dumnezeu care ne-a creat, El cunoaşte şi ştie cel mai bine toate nevoile noastre. El a privit la Adam şi a spus:

,,Nu este bine ca omul să fie singur; am să -i fac un ajutor potrivit pentru el.„(Genesa 2:18)

Observaţi că nu Adam a spus prima dată acest lucru, ci Dumnezeu. De multe ori ţi se pare că ai nevoie de ceva şi  că anume ceea ce crezi tu este adevărata ta nevoie. Dar numai Dumnezeu cunoaşte cu adevărat nevoile  tale. De aceea încredinţează-le pe  toate  în mîna Lui, chiar şi nevoia de a te căsători.

Nu căuta partenerul

Cît nu ar suna de straniu aceasta pentru unii, totuşi  este un principiu foarte şi foarte important. Observaţi ce făcea Adam pînă ce a întîlnit-o pe Eva.

Atunci Domnul Dumnezeu a trimes un somn adînc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. 22 Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus -o la om. (Genesa 2:21-22)

În timp ce Dumnezeu lucra la împlinira uneia  din cele mai mari nevoi pe care le avea bărbatul, Adam căzuse într-un somn adînc. Adam nu a căutat pe soţia lui, nu a stat zi şi noapte căutînd-o pe “internet” pe cheaturi creştine…, prin biserică, ci Adam dormea. Vei întreba: “Ce pentru a fi fericit în căsătoria mea, eu trebuie să dorm pînă la căsătorie?” În privinţa căutarii partenerului de viaţă, DA! Dormi în voia Lui Dumnezeu şi nu vei regreta niciodată. Eu aşa am făcut şi nu-mi pare rău.

Cunoaşte pe Dumnezeu într-un mod personal

Adam nu a căutat-o pe Eva, dar a căutat să-L cunoască pe Dumnezeu în cel mai personal mod. Astfel  a  putut să înţeleagă care este voia Creatorului cu privire la el . Atunci cînd Dumnezeu a adus-o pe Eva la bărbat, bărbatul a ştiut cu siguranţă că anume aceasta este persoana pe care ia pregătit-o Dumnezeu. Observaţi că Domnul  a adus-o pe Eva la Adam, dar nu a zis: “uite femeia cu care trebuie să te căsătoreşti”.  Dumnezeu nu a spus aceasta. Dar nici nu a fost nevoie. Pentrucă Adam Îl cunoştea atît de bine, încît  a putut înţelege orice gest şi orice îndemn din partea lui Dumnzeu. Însă aceasta a fost rezultatul unei părtăşii apropiate cu Creatorul său.
De aceea, dragul meu, pentru a cunoaşte care este voia Lui Dumnezeu cu privire la tine, în primul rînd trebuie să-L cunoşti pe Dumnezeu şi apoi vei putea cunoaşte şi voia Lui. El  se face astăzi descoperit şi nouă. Cel mai frumos mod prin care poţi să-L cunoşti pe Dumnezeu este Cuvântul Lui care l-a lăsăt pentru fiecare dintre noi ca să-L putem cunoaşte. Biblia este Cuvîntul Lui Dumnezeu, unde ne întîlnim cu El. De aceea studiaz-o zilnic şi fă din cartea aceasta ghidul vieţii tale. Caută să-L cunoşti prin intermediul a tot ceea ce te înconjoară, pentrucă El a mai spus:

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le -a fost arătat de Dumnezeu. 20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; (Romani 1:19-20)

Învaţă să fii om de Iniţiativă

Toţi avem nevoie de iniţiativă, dar mai mult decît femeilor, bărbaţilor li se cere aceasta. Bărbaţii urmează să fie capul familiei, bărbaţii urmează să ia multe decizii în familie şi multe alte responsabilităţi grele vor fi pe umerii lor. De aceea învaţă de pe acum să fii om cu iniţiativă. Apoi pasul formării unei familii, este tot o responsabilitate ce ţine în primul rînd de iniţiativa bărbatului. Bărbatului îi revine să facă primul pas în încheierea legămîntului de căsătorie. Atunci cînd Adam a văzut-o pe Eva prima dată, pentrucă îl cunoştea pe Dumnezeu foarte bine şi a ştiut că ea este ceea ce Dumnezeu i-a adus. Faptul că a înţeles  voia Lui Dumnezeu cu privire la el, Adam a luat deodată iniţiativa.   Astfel cînd a văzut-o  a exclamat de bucurie astfel:

Şi omul a zis: ,,Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentrucă a fost luată din om.„(Genesa 2:23)

Nu femeia a exclamat “Iată eu sunt os din oasele tale şi carne din carnea ta”, ci bărbatul. Prin exlacamaţia aceasta Adam face primul pas făcîndu-i prima declaraţie de dragoste viitoarei sale soţii. Ştia cu siguranţă ca ea este ceea ce a pregătit Domnul pentru el, şi acum el ia iniţiativa.

Spune “NU” întîlnirilor

Priviţi la exemplul lui Adam şi Eva şi spuneţi-mi cîte luni, sau ani au ales ei să meargă la întîlniri  înainte de căsătoria lor?!  Nu vedem în sfînta Scriptură să fi avut parte de aşa ceva. Priviţi mai departe ce s-a întîmplat. Exact după ce Adam a făcut declaraţia de dragoste viitoarei sale soţii, urmează acest verset, care spune:

24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Genesa 2:24)

Nu vedem nicăieri în Biblie, ca cineva să fi prietenit înainte de căsătorie. Din exemplul primei căsătoii scrise pe paginile Sfintei Scripturi,  vedem că prima declaraţie de dragoste a fost defapt şi cererea în căsătorie. Aşa e frumos şi aşa e  bine. Vei spune: “Aceasta a fost cu 6-7 mii de ani în urmă. Acum suntem în secolul 21”. Om fi noi în secolul 21, dar adevărurile lui Dumnezeu rămîn aceleaşi.  Dumnezeu şi Cuvîntul Lui, nu se schimbă niciodată. El rămîne Acelaşi eri şi azi,  şi în veci. Eu şi soţia mea am ales să împlinim acest Cuvînt, Biblia, în secolul 21. Nu am regretat şi nu vom regreta niciodată.

Mă rog ca Dumnzeu  să te ajute  să lucrezi împreună cu El,  să poţi să-I încredinţezi toate nevoile tale în mîna Lui, să nu cauţi partener, ci să cauţi să-L cunoşti pe El în cel mai personal şi intim mod. Astfel să poţi cunoaşte care este voia Lui cu privire la căsătoria ta şi să poţi spune “NU” întîlnirilor pînă la căsătorie.

Dumnezeu să te binecuvinteze ca să ai  o căsătorie model în care să te simţiţi ca şi în grădina Eden.

Anunțuri