Privind la lista celor 12 ucenici a Domnului Isus, care au umblat cu El timp de trei ani şi jumătate, am putea  să-i împărţim în două categorii. Apostoli cu renume şi apostoli fără renume, sau apostoli bine cunoscuţi şi apostoli mai puţin cunoscuţi. Astăzi vom  continua studiul nostru asupra apostolului Iacov fiul lui Alfeu, care face parte din categoria a doua între ucenici, şi anume “Apostoli  fără renume”. Totuşi, ne întrebăm:
“ este el mai puţin important?” Haideţi să vedem ce învăţăm despre el.

Diferenţierea  între ucenici

Între cei  12 ucenici a Domnului Isus, întîlnim doi apostoli cu numele de Iacov. Primul este Iacov, fiul lui Zebedei şi fratele lui Ioan.  Iar al doilea este Iacov fiul lui Alfeu despre care vom vorbi astăzi. De unde ştim cînd citim numele “Iacov” că anume la fiul lui Alfeu se referă sau la fiul lui Zebeidei? Dacă privim la Iacov fiul lui Alfeu,  ori de cîte ori Scriptura îl menţionează, el este menţionat cu pseudonimul “fiul lui Alfeu”. Astfel putem face foarte uşor diferenţa.

Patru referinţe Biblice cu privire la el

Sunt numai 4 referinţe Biblice cu privire la sfîntul Apostol Iacov fiul lui Alfeu. Şi pentru a înţelege mai multe despre el, vom analiza toate referinţele  ca să vedem ce învăţăm din fiecare.

  • Referinţa nr.1:

Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le -a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. 2 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintîi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu; (Evanghelia după Matei 10:1-3)

Din aceste versete învăţăm că Iacov, fiul lui Alfeu a fost chemat de către Domnul Isus. Şi împreună cu cei 11 ucenici a primit putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală, şi orice fel de neputinţă.

  • Referinţa nr.2

În urmă, Isus S’a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El. 14 A rînduit dintre ei doisprezece, ca să -i aibă cu Sine, şi să -i trimeată să propovăduiască. 15 Le -a dat şi putere să vindece boalele şi să scoată dracii. 16 Iată cei doisprezece, pe cari i -a rînduit: Simon, căruia i -a pus numele Petru; 17 Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le -a pus numele Boanerghes, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Fiii tunetului;„ 18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Cananitul. (Evanghelia după Marcu 3:13-18)

Chiar dacă prima menţiune cu privire la Iacov şi cea de a doua se pare că se  referă la unul şi acelaşi eveniment, totuşi Marcu mai adaugă ceva care nu a spus Matei. Din Evanghelia după Marcu vedem  pentru ce a fost chemat Iacov fiul lui Alfeu, alături de cei 11 apostoli. Dintre toţi cei pe care i-a chemat Domnul Isus, El a rînduit numai 12. De ce i-a rînduit pe aceştia 12? Cu ce scop i-a rînduit?  Primul lucru vedem că i-a  rînduit (Iacov fiul lui Alfeu fiind unul din ei) pentru ca să-i aibă cu Sine. Isus a vrut ca aceşti 12 ucenici să fie cu El, în preajma Lui pentru tot timpul lucrării Sale pe acest pămînt. Al doilea lucru care învăţăm despre Iacov din această referinţă este că Domnul Isus l-a chemat pentru ca el să fie trimis să provăduiască Evanghelia. A fost Iacov un ucenic mai puţin important? Bine înţeles că nu. De unde ştim? De aici din textul acesta. Vedem că Domnul Isus din start s-a gîndit la el ca şi la o persoană importantă, căreia avea să-i încredinţeze provăduirea Evangheliei. El a trebuit să aleagă doar 12 ucenici, dintre mai mulţi. Dacă citiţi din nou versetul 13, veţi observa că prima dată Isus a chemat pe mulţi oameni la El, “pe cine a vrut”,  dar mai apoi din această mulţime Iacov este ales ca unul dintre cei 12. Ceea ce ne arată că el a fost o persoană foarte importantă, locul căruia era anume între cei 12 ucenici alături de Isus Hristos.

  • Referinţa nr.3:

În zilele acela, Isus S’a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 13 Cînd s’a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i -a numit apostoli, şi anume: 14 Pe Simon, pe care l -a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;
15 pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul; (Evanghelia după Luca 6:12-15)

După o noapte petrecută în rugăciune, Domnul Isus în zorii zilei îşi alege ucenicii Săi. Te gîndeşti El care era Dumnezeu, El care ştie toate lucrurile de ce a mai avut nevoie să se roage o noapte întreagă înainte de a-şi alege ucenicii? Însă tocmai aceasta ne arată importanţa fiecărui ucenic în parte şi locul lui special în echipa celor 12. Iacov fiul lui Alfeu a avut un loc special şi o importanţă specială.

  • Referinţa nr.4

9 După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El(Isus), S’a înălţat la cer, şi un nor L -a ascuns din ochii lor.  12 Atunci ei s’au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lîngă Ierusalim, departe cît un drum în ziua Sabatului. 13 Cînd au ajuns acasă, s’au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. (Faptele Apostolilor 1:9-14)

Din acest text înţelegem următoarele despre Iacov fiul lui Alfeu.
-El a fost prezent şi martor la înălţarea Domnului Isus Hristos la cer.
-După înălţarea Domnului Isus la cer, el s-a întors împreună cu toţi ucenicii şi s-a suit cu ei în odaia de sus.
-Acolo împreună cu ceilalţi ucenici, el stăruia în rugăciune şi în cereri.

Iacov fiul lui Alfeu nu este frate cu Matei

Aşa cum am văzut în articolul despre apostolul Matei, înainte de întîlnirea sa cu Domnul Isus, el se numea Levi. Şi tatăl lui Levi se numea tot Alfeu.

Cînd trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine!„ Levi s’a sculat, şi a mers după El.(Marcu 2:14)

Dar nu avem nici o indicaţie în Sfînta Scriptură că Iacov şi Matei(sau Levi) ar fi fost fraţi. Dacă ar fi  aşa atunci cu siguranţă Biblia ar fi specificat aceasta. Aşa cum a fost specificat cu privire la Petru şi Andrei, sau  cu privire la Iacov şi Ioan fii lui Zebedei.

Dragul meu, cum te simţi tu în echipa din care faci parte? Poate eşti şi tu un om ca şi Iacov fiul lui Alfeu, “fără nume”, şi te simţi jenat, şi neglijat din pricina aceasta. Poate prietenii tăi, sau colegii tăi, în opinia ta pot vorbi mai bine şi mai frumos decît tine. Poate ei se arată a fi mult mai “dezgheţaţi” şi mai ageri. Şi undeva începi să te depărtezi de ei şi de toţi cei din jur, gîndindu-te că tu nu eşti important. Dragul meu, priveşte astăzi la exemplul apostolului Iacov, fiul lui Alfeu,  şi învaţă că fiecare din noi are un loc special în trupul lui Hristos şi în echipa în care ne-a pus El. Responsabilităţile pe care le împlineşti astăzi sunt de o importanţă extraordinară în ochii creatorului Tău. De aceea nu ceda, ci continuă să-ţi împlineşti chemarea cu toată credincioşia şi dragostea.

Reclame