De multe ori oamenii atît de mult merg în păcat că după aceea vine o vreme cînd ei se întreabă: “Oare ma este  iertare pentru mine?” Alţii nici nu se mai întrebă, ci afirmă: “Pe mine Dumnezeu nu mă mai iartă.”
După ce eri am privit la “Soarta celor răi” si am văzut că nu este una prea îmbucurătoare, astăzi am o veste bună pentru cei răi. Există scăpare pentru voi! Oricare nu ar fi răul pe care l-ai săvîrşit, oricît de mare nu ar fi păcatul tău, Dumnzeu îţi spune că exită nădejde pentru tine. Ce să faci ca să ai parte de aceată speranţă? 

Întoarce-te de la TOATE păcatele săvîrşite

Dumnezeu a vorbit prin gura proorocului Ezechiel astfel:

Dar dacă cel rău se întoarce dela toate păcatele pe cari le -a săvîrşit, şi păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.
22 Toate fărădelegile pe cari le -a făcut, i se vor uita! El va trăi, din pricina neprihănirii în care a trăit. (Ezechiel 18:21-22)

Oamenii vor să se întoarcă la Dumnezeu, vor să aibă parte de iertarea Lui Dumnezeu, vor să scape de pedeapsa veşnică, dar tot odată nu sunt gată să se întoarcă de la toate viciile şi păcatele lor. Ei se întorc la Dumnezeu, dar cu rezerve. O astfel de întoarcere, nu îţi aduce viaţa. Dumnezeu cere o întoarcere din toată inima, de la toate păcatele pe care le-ai săvîrşit. Dacă faci aşa, El promite să-ţi ierte fărădelegile pe care le-ai săvîrşit şi nu numai să ţi le ierte, ci să şi le uite. Ce minunat Dumnezeu avem noi! Vino la El astăzi cu toată fiinţa ta! Pentrucă…

Isus Hristos a venit pentru cei păcătoşi

12 Isus i -a auzit, şi le -a zis: ,,Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei bolnavi.13 Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfă!` Căci n’am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.„ (Matei 9:12-13)

Sufletul tău, care nu este împăcat cu Dumnezeu, este bolnav de moarte. Sufeltul tău are nevoie de vindecarea pe care numai Isus Hristot ţi-o poate oferi. De aceea El a venit pe pămînt, ca să fie jertfit pentru păcatele tale. Şi prin rănile Lui tu să fii vindecat. El este medicul suprem care aduce nădejde şi speranţă bolii tale.

Dumnezeu nu doreşte moartea păcătosului

23 Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască? 24 Însă dacă cel neprihănit se abate dela neprihănirea lui şi săvîrşeşte nelegiuirea, dacă se ia după toate urîciunile celui rău, s’ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentrucă s’a dat la nelegiuire şi la păcat; de aceea va muri în ele. 25 Voi ziceţi: ,,Calea Domnului nu este dreaptă!„ Ascultaţi dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sînt drepte? 26 Dacă cel neprihănit se abate dela neprihănirea lui şi săvîrşeşte nelegiuirea, şi moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvîrşit -o. 27 Dar dacă cel rău se întoarce dela răutatea lui şi face ce este drept şi bine, îşi va păstra sufletul viu. 28 Pentrucă îşi deschide ochii şi se abate dela toate fărădelegile pe cari le -a săvîrşit, va trăi şi nu va muri.„ 32 Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.„
(Ezechiel 18:23-27,32)

Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat, şi-L închipuie a fi un “Bătrîn” cu peri albi şi cu toiagul stînd în mînă care numai aşteaptă ca noi să greşim şi să ne lovească… Nu este chiar aşa dragul meu. Dumnezeu este dragoste şi aşa cum ai citit mai sus, El nu doreşte moartea celui păcătos. El doreşte să-ţi dea viaţă, El doreşte să-ţi dăruie iertare totală şi să uite toate fărădelegile tale. Dar pentru aceasta, se aşteaptă şi din partea ta o întoarcere totală la El, fără rezerve. Poate ai mers din rău în mai rău pînă astăzi, poate ai păcătuit aşa cum nimeni nu a mai făcut-o pînă la tine… dar este o nădejde şi pentru tine. Eu am fost exact ca şi tine. Am fost şi eu rău şi răzvrătit faţă de Dumnezeu. Dar a fost o zi cînd El a lucrat la inima mea şi am înţeles că merg pe o cale greşită. Am înţeles că aşa nu mai poate merge viaţa mea, şi m-am întors de la toate fărădelegile mele. El m-a iertat şi m-a făcut copilul Său. Fă-o şi tu astăzi dragul meu.

Pocăieşte-te

Oamenii de obicei spun: “Trăim în secolul 21, vezi, Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu răspunde şi nu aude”. Uite ce spune Dumnezeu:

Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.(2 Petru 3:9)

Ne întrebăm “Unde a fost Dumnezeu cînd răii îşi băteau joc de oameni nevinovaţi în această săptămînă?” “Unde era Dumnezeu cînd fetele erau violate în comisariatele de poliţie?” “De ce Dumnezeu nu l-a trăsnit pe cel rău acolo?” Dumnezeu nu va întîrzia să răspundă, dar El nu vrea moartea celor păcătoşi, ci aşteaptă ca ei să vină la pocăinţă. Dumnezeu vrea să le mai dea o şansă, aşa ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Dacă eşti un om rău şi care ai pricinuit mult rău altora, pocăieşte-te astăzi înaintea Lui Dumnezeu. Întoarce-te de la toate păcatele tale, cereţi iertare de la Dumnezeu şi roagă-L, prin credinţa în Isus Hristos, să te ierte de toate păcatele tale. Şi încă ceva, dragul meu, dacă nu te întorci astăzi la Dumnezeu cu pocăinţă crezînd că El nu mai aude şi nu mai răspunde, atunci mîine El poate să nu te mai aştepte să te pocăieşti. Mîine poate să înceapă cu judecata…

ORICINE ai fi tu, Isus Hristos a murit pentru tine

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.  (Ioan 3:16)

Oricine ai fi tu dragul meu, oricît de mare nu ar fi păcatul tău, vreau să-ţi spun astăzi că există salvare pentru tine. Există nădejde de a fi iertat. Dumnezeu este dragoste şi asa cum am văzut mai sus El nu doreşte moartea ta. Atît de preţios eşti în ochii Lui, că El a ales  mai bine să-şi jertfească Singurul lui Fiu ca să moară în locul tău, numai ca tu să ai viaţă. Oare nu înseamnă aceasta chiar nimic pentru tine? Priveşte ce spune Dumnezeu în continuare:

17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. (Ioan 3:17)

Cu două mii de ani în urmă, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul să ca să judece lumea, ci ca să o mîntuiască. Şi mîine vom sărbători cea mai mare sărbătoare a creştinilor din lumea întreagă, “Învierea Domnului Isus” unde vom spune cu toţii “Hristos a înviat!” Această sărbătoare, ne aduce aminte în fiecare an că există nădejde pentru păcătoşi. Isus Hristos la crucea de la Golgota a plătit preţul morţii tale. Dar ce va fi cu cei care nu vor să creadă? Cu cei care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu?

18 Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.19 Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele.20 Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.21 Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sînt făcute în Dumnezeu.„ (Evanghelia după Ioan 3:18-21)

Dacă crezi în Domnul Isus Hristos, îţi ceri iertare de la El pentru toate păcatele tale şi alegi să te întorci de la toate păcatele tale la Dumnezeu, atunci Domnul îţi promite că tu nu vei mai fi judecat. Oricine ai fi şi oricare nu ţi-ar fi păcatul, tu nu vei mai fi judecat. Hristos a fost judecat îl locul tău la crucea de la Golgota. Dar dacă totuşi te întorci de la El astăzi, şi dai cu piciorul în harul care îţi este oferit, tu defapt ai şi fost deja judecat. Observaţi timpul verbului. Nu se vorbeşte despre o judecată viitoare. Aceea va veni mai apoi. Dar se vorbeşte despre o judecată a cărei sentinţă deja a fost dată. “Ai şi fost judecat”. Şi judecata stă în faptul că nu vreai să crezi în Numele Singurului Fiu al Lui Dumnezeu.

Dragul meu cititor, ce alegi tu astăzi? Viaţa sau moartea? Nu contează cine eşti şi ce păcate ai făcut. Dacă încă nu ţi-ai cerut niciodată iertare de la Dumnezeu prin credinţă în Isus Hristos, tu eşti un păcătos care are nevoie de iertare. Pentrucă Bilia spune că “TOŢI am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava Lui Dumnezeu”(Romani 3: 23)  Toţi avem nevoie de iertare şi ea ne este oferită doar prin credinţă în Fiul Lui Dumnezeu Isus Hristos.
Dacă aceasta îţi este dorinţa, îţi las mai jos un model de rugăciune:

Doamne Isus; recunosc că sunt un păcătos. Am nevoie de iertarea Ta. Te rog să mă ierţi de toate păcatele mele pe care le-am săvîrşit cu voie sau fără de voie şi să îmi dai iertarea Ta. Te rog iartă-mă şi fămă un copil al tău. Ajută-mă Doamne să mă întorc de la toate fărădelegile mele şi să trăiesc o viaţă  curată înaintea Ta. Dă-mi Duhul Tău Cel Sfînt care să mă ajute să trăiesc după Cuvîntul Tău.
Te-am rugat în Numele Lui Isus Hristos. Amin!

Dacă ai rostit această rugăciune din toată inima, atunci tu ai devenit un copil al Lui Dumnezeu, potrivit Cuvîntul Său care îţi spune:

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; (Evanghelia după Ioan 1:12)

Reclame