Cînd se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar cînd stăpîneşte cel rău, poporul geme. (Proverbe 29:2)

Am aflat  la ştiri că încă un tînăr a fost declarat mort. Sicriul este sigilat şi părinţii au fost anunţati numai după 9 zile după  decesului fiului lor.  Preşedintele Voronin  şi-a asumat drepturile tuturor deputaţilor din parlament şi a dat ordin să nu mai fie urmăriţi tinerii care au participat la greva  din 7 Aprilie. De parcă nici nu am avea o ţară parlamentară, ci una prezedinţială. Însă aşa cum a dat ordinul din iniţiativa lui tot aşa a trebuit să ordoneze şi stoparea acestor crime fără număr. Dar ne întrebăm, pe a cui conştiinţă rămîn acele vînătăi lăsate pe corpurile a sute de tineri? Pe acui conştiinţă rămîn acele violuri din comisariatele de poliţie ? Şi oare cine va răspunde de aceste crime asupra acestor doi tineri în floarea vîrstei ? Cu siguranţă că se va găsi o “explicaţie potrivită” şi de data aceasta… Privind la toate acestea, ne întrebăm: “Oare vor dăinui cei răi pe vecie în ţara  noastră? Vor plăti ei pentru tot răul săvîrşit sau nu? Oare nimeni chiar nu poate opri răul acesta? Am aşteptat un ajutor din partea UE sau Statelor Unite, dar se pare că organele internaţionale nu s-au arătat prea interesate de problema ţării noastre şi de violarea drepturilor omului în masă din ultima săptămînă. Poate dacă ar fi fost maltratati un grup de homosexuali, poate că atunci am fi avut echipe întregi reprezentanţi ai organismelor internaţionale la Chisinau. Atunci am fi avut cu siguranţă  o presiune din afară. Cel rău a ştiut că aşa va fi şi s-a folosit de aceasta. Dar ne întrebă: “Oare organismele internaţionale conduc cu lumea întreagă, sau este Cineva care stă mai presus de orice putere pămîntească?” Cea mai mare întrebare pe care şi-o pun oamenii zilele aecstea este: “Ce va fi cu cel rău? Care va fi soarta criminalilor din 6-15 Aprlilie? Vor purta ei consecinţele sau nu?
Haideţi să privim în Sfînta Scriptură şi să vedem ce învăţăm:

Cosiţi iute ca iarba

Nu te mînia pe cei răi, şi nu te uita cu jind la ceice fac răul;
2 căci sînt cosiţi iute ca iarba, şi se vestejesc ca verdeaţa.(Psalmul 37:1-2)

Cel rău va fi cosit iute ca iarba şi aşa cum iarba nu este veşnică ci se vestejeşte, tot aşa se va vesteji, sau îi va trece timpul şi celui rău. De aceea dragi poliţişti şi toţi cei care sunteţi implicaţi acum în acest plan diabolic, să nu credeţi că veţi rămîne veşnic. Este o zi cînd Creatorul vă promite că veţi fi cosiţi ca iarba.

Nimicit din locul lui de stăpînire

Toate evenimentele din 6-7 Aprilie  nu au fost  spontane. A fost un plan rău planificat cu mult timp înainte. Se pare că cel rău acum priveşte şi se bucură că îşi vede împlinirea planurilor lui… Dar uitaţi-vă ce le spune nu un om, ci  Dumnezeu :

10 Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi. (Psalmul 37:10)

Încă puţină vreme şi ne vom uita spre casa preşidenţiei şi a parlamentului,  şi cel rău de astăzi nu va mai fi… Aşa ne promite Dumnezeu şi noi credem tot ceea ce ne promite El.  Nu ştim cît se va lungi această “puţină vreme”, dar ştim că nu va fi veşnic, ci doar puţină vreme.  De ce cel rău, conduce astăzi ca şi cum o să rămînă la conducere veşnic? De ce poliţiştii au folosit forţa pe care o au astăzi de parcă ar avea-o pentru toată viaţa? Peste puţină vreme vom privi la locul lor de muncă unde erau şi ei nu vor mai fi. Să fie acestea doar poveşti?  Sigur că NU! Crezi sau nu aceste adevăruri, aceasta nu va schimba cu nimic soarta ta, aceasta nu va schimba cu nimic Cuvîntul Dumnezeului Cel veşnic.

Domnul rîde de cel rău

12 Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit, şi scrîşneşte din dinţi împotriva lui. 13 Domnul rîde de cel rău, căci vede că -i vine şi lui ziua. (Pslamul 37:12-13)

Planurile celui rău sunt îndreptate spre cel neprihănit şi nevinovat. Cîţi oameni nevinovaţi au fost bătuţi crud zilele acestea? Cîţi tineri a cărei vină a fost  nedemonstrată, au fost bătuţi în cel mai groaznic mod? Şi acum de parcă ne-am juca de-a prinselea.  Preşedintele “dă ordin de eliberare”. Cu siguranţă că cel rău rîde acum… Dar să nu uite că stă cineva deasupra tuturor lucrurilor, care priveşte spre ei şi rîde şi El de cel rău. De ce? Pentrucă vede că îi vine şi lui ziua. Care ziuă? Ziua cînd…

Sabia lor va  intră în însăşi inima lor

14 Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul, ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. 15 Dar sabia lor intră în însăş inima lor, şi li se sfărîmă arcurile. (Psalmul 37:14-15)

Poţi să prosteşti pe un om, poţi să prosteşti o sută de oameni şi un popor întreg, dar nu poţi să prosteşti pe Dumnezeu Cel Preaînalt. El, Judecătorul cel drept, va întoarce sabia şi răul celor răi, spre însăşi inima şi vieţile lor. Dacă eşti unul din ei, să nu te miri dacă într-o zi răul pe care l-ai urzit împotriva celui nenorocit şi sărac, se va întoarce împotriva ta.

Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mînie în orice vreme.12 Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul, şi -l ocheşte,13 îndreptă asupra lui săgeţi omorîtoare şi -i aruncă săgeţi arzătoare! 14 Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea, şi naşte înşelăciunea:  15 face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut -o.  16 Fărădelegea pe care a urzit -o, se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut -o, se pogoară înapoi pe ţeasta capului lui. (Psalmul 7:11-16)

Poporul nostru are un proverb care explică foarte bine cele spuse de Dumnezeu aici: “Cum îţi aşterni aşa vei dormi”. Să nu creadă cel rău că îi va merge aşa totdeauna. Vine o zi cînd va trebui să răspunzi pentru toate relele pricinuite fraţilor tăi, poporului tău de acelaşi sînge. Fărădelegea pe care ai urzit-o se va întoarce asupra capului tău şi silnicia ta asupra ţestei capului tău. Nu poate fi altfel. Dar totuşi este o scăpare pentru tine. Priveşte începutul versetelor de mai sus. Versetul 12 spune “Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu…” Mîine vom privi în alt articol  la aceea dacă “mai este vreo nădejde pentru cel rău?” Dar pînă atunci, gîndeşte-te la păcatul tău şi întoarce-te la Dumnezeu.

Cel rău va rămîne fără urmaşi

Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
36 Dar cînd am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.37 Uită-te bine la cel fără prihană, şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori. 38 Dar cei răzvrătiţi sînt nimiciţi cu toţii, sămînţa celor răi este prăpădită. (Pslamul 37:35-38)

Şi în altă parte Scriptura ne spune:

Tu(Dumnezeu) pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie.(Psalmul 9:5)

Nu va fi o mirare pentru mine dacă am avea posibilitate să privim astăzi citeva generaţii în viitor şi să vedem că nici o persoană din familiile  care au ales să ia parte la acest plan diabolic, au rămas fără urmaşi. Altfel nu poate fi. Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu, Cuvîntul Adevărului care s-a împlinit cu exactitate în trecut, se împlineşte acum sub ochii noşti si şi se va împlini în viitor. De aceea dragul meu întoarce-te astăzi la Dumnezeu, pocăieşte-te de toate păcatele pe care le-ai săvîrşit şi cheamă mila Lui care te mai poate salva astăzi. Mîine poate fi prea tîrziu…

Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămînd, aşa este cel rău care stăpîneşte peste un popor sărac. (Proverbe 28:15)

Reclame