În  aceste zile trecem cu toţii  printr-o perioadă foarte dificilă în  istoria ţării noastre. Ne întrebăm ce va fi mai departe? Cine va stăpâni într-un final această ţară?  Ce să facem ca noi şi nu nişte străini să stăpânească asupra noastră?
Azi dimineaţă mi-am adus aminte de Psalmul 37, un psalm scris de către preşedintele Israelului, David. Un om cu o experienţă mare în a conduce. De aceea vreau să privim la cele scrise de el prin inspiraţia lui Dumnezeu, şi să învăţăm ce trebuie să facem noi astăzi ca mîiine să putem stăpîni ţara noastră.  Deci vreau să privim în el şi să vedem ce învăţăm despre toate acestea.

Încrede-te în Domnul şi fă binele

Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie.(Psalmul 37:3)

În aceste momente grele pentru ţara noastră, suntem tentaţi să ne aţintim privirile spre alţi oameni, lideri ai ţării, organisme internaţionale etc, şi să ne încredem în ei.  Şi nu este rău să avem lideri demni de umrat în ţara noastră. Dar mai întîi de toate, Dumnezeu ne chemă să ne încrdem în El. Pentrucă “blestemat este omul care se încrede în om”. Să ne încredem în Domnul din toată inima şi să continuăm să facem binele. Avînd în vedere tot răul pe care l-a pricinuit ţării noastre partidul de guvernămînt în toată perioada guvernării sale şi mai ales în ultima săptămînă, poporul nostru este motivat să răspundă tot cu rău. Da, este greu să acceptăm toate răutăţile care au fost făcute. Dar răul nu învinge răul. Noi, dacă vrem să stăpânim ţara noastră, suntem chemaţi să facem binele, chiar şi celor care nu-l merită. Omeneşte este imposibil, dar priviţi progresia din versetul de mai sus. Mai întîi suntem chemaţi să ne încredem în Domnul şi numai după aceasta ne spune “să facem binele”. Numai Dumnezeu ne poate da putere să facem bine altor oameni, chiar şi duşmanilor noştri.
Şi încă un gînd care vreau să-l ating din acest verset: pe unul din portalele de ştiri md. am citit un comentariu a unui cetăţean Moldovean care se afla peste hotare. Comentariu spunea cam aşa: “Vedeţi ce se întîmplă în ţară? Şi voi mai spuneţi că trebuie să ne întoarcem în Moldova. În veac nu mă voi mai întoarce”  Comentariul acesta, chiar dacă se pare că are anumite puncte de sprigin, totuşi este foarte trist. Cu astfel de atitudine, noi nu vom stăpîni niciodată ţara… Citiţi încă odata versetul de mai sus. Versetul spune “LOCUIEŞTE ŢARA” şi umblă în credincioşie. Cum să stăpîneşti propria-ţi ţară dacă tu nici măcar nu ai degînd să te întorci în ea…? Dumnezeu ne cheamă să venim şi să locuim ţara noasră. S-0 locuim umblînd cu credincioşie în ea.

Nadăjduieşte în Domnul

Lasă mînia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. 9 Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpîni ţara. (Pslamul 37:8-9)

Doamne, dar cum să nu ne supărăm? Doamne cum să nu ne mîniem pe tot ceea ce se întîmplă…? Oare nu avem noi dreptul să ne mîniem şi să ne expunem cu privire la tot ceea ce s-a întîmplat. Nu despre astfel de mînie vorbeşte Dumnezeu aici. Dumnezeu ne spune despre mînia care duce la iuţime, supărare şi apoi această supărare te motivează să faci răul. Nu este păcat dacă te-ai mîniat şi supărat  în dimineaţa de 6 Aprilie cînd ai aflat rezultatul alegerilor. Este păcat dacă te-ai mîniat şi ai mers să faci răul…
De ce Dumnezeu nu agreează o astfel de supărare? Pentrucă atunci tu nu mai cauţi să nădăjduieşti în El, ci vreai totul să rezolvi cu puterea ta proprie. Însă El spune că doar  “Cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpîni ţara”. Cît priveşte cei răi, următorul verset spune:

Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.(Psalmul 37:10)

Aceasta este promisiunea Creatorului nostru. Dacă alegem să procedăm aşa cum  ne învaţă El, Biblia spune că peste puţină vreme, cel rău nu va mai fi. De aceea…

Acceptăle pe toate ca din mîna Lui Dumnezeu

11 Cei blînzi moştenesc ţara, şi au belşug de pace. (Psalmul 37:11)

Blînd nu înseamnă un “molău” care nu are putere să facă nimic. Aceasta este înţelegerea pe care o au cei mai mulţi oameni cînd aud de cuvîntul “blînd”. Blînd înseamnă un om care are foarte mare putere, dar care nu o foloseşte pentru a face răul, ci pentru a face binele. Blînd este omul, care chiar dacă este puternic,  se încrede în Dumnezeul Cel Atotputernic, şi primeşte toate lucrurile ca din mîina Lui.  Vreai să stăpâneşti ţara? Acceptă-le pe toate ca din mîina Lui Dumnezeu.  Este foarte dureros să vedem tot ceea ce se întîmplă în aceste zile în ţara noastră. Este extrem de greu să vedem cum oameni nevinovaţi sunt arestaţi, bătuţi, maltrataţi fără vină. Sunt sigur că Lui Dumnezeu nu-i place toate acestea, dar pe de altă parte, cred că Dumnezeu a îngăduit toate acestea ca să ne îndrepte privirile spre El. Ca şi popor să privim la El şi nu la oameni şi să venim înaintea Lui cu durerea noastră, cu păcatele noastre adunate de veacuri şi să ne cerem iertare. Sunt sigur că foarte mulţi oameni din Chisinau în aceste zile şi-au adus aminte de Dumnezeu mai mult ca niciodată. Dar unde era Dumnezeu cînd era pace pe străzile Chisinaululi? Dumnezeu ne aşteaptă în toate timpurile să venim la El şi împreună cu El să aducem schimbarea după care tînjim cu toţii. O schimbare care să înceapă în primul rînd din inimile noastre, dragă cititor.

Trăieşte în Neprihănire

29 Cei neprihăniţi vor stăpîni ţara, şi vor locui în ea pe vecie.(Psalmul 37:29)

Trăieşte drept şi neprihănit în primul rînd înaintea Lui Dumnezeu şi apoi înaintea oamenilor. Neprihănit mai însemnă şi nevinovat. Suntem noi ca şi naţiune neviovaţi înaintea Lui Dumnezeu? Oare să fie numai partidul de guvernămînt păcătos şi vinovat înaintea Lui Dumnezeu? Bine înţeles că nu. Noi toţi, dragă cititor, am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava Lui Dumnezeu. Toţi au păcătuit şi toţi avem nevoie de iertarea Lui. Dar această iertare o primim numai atunci cînd credem din toată inima în Domnul Isus Hristos şi cînd ne cerem iertare de la Dumnezeu pentru păcatele noastre. Ţi-ai cerut tu iertare de la Dumnezeu pentru păcatul tău?

Păzeşte calea Domnului

Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa ca să stăpîneşti ţara: vei vedea pe cei răi nimiciţi.(Psalmul 37:34)

Dacă ai observat, toate condiţiile de sus au fost însoţite de o promisiune, şi anume “vor stăpîni ţara”. Aici Dumnezeu spune tot aceeaşi numai că mai adaugă ceva. Aici arată concret cine ne poate ajuta să stăpânim cu adevarat propria noastră ţară. Dumnezeu spune că dacă vom păzi calea Lui, atunci El ne va înălţa ca să stăpînim ţara. El şi nu un om ne va înălţa. Dar pentru aceasta trebuie să cunoaştem care este calea Lui descoperită în Biblie şi să trăim conform acestei căi.  Şi atunci, vom fi…

Binecuvîntaţi ca să stăpînim

Căci cei binecuvîntaţi de Domnul stăpînesc ţara, dar cei blestemaţi de El sînt nimiciţi.(Psalmul 37:22)

După toate aceste condiţii, dacă alegem să le împlinim din toată inima, Dumnezeu promite să ne binecuvinteze  să putem stăpîni ţara noastră.  Cei blestemaţi , tot pot să stăpînească pentru o perioadă, dar ei într-un final vor fi nimiciţi.

Dragul meu cititor, doreşti tu ca noi ca şi popor să putem stăpîni ţara noastră? Eu îmi doresc aceasta din toată inima. Dar pentru aceasta trebuie să respectăm toate aceste condiţii de mai sus pe care nu un om, ci Dumnezeu ni le-a dat. Mai citeştele odată şi în aceast timp greu pentru noi toţi, să stăm în rugăciune pentru ţara noastră, şi să alegem să trăim aşa cum ne-a învăţat El astăzi din Cuvintul Lui!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Reclame