Pînă în prezent am privit la 6 dintre cei 12 apostoli. Asăzi mergem mai departe în studiul nostru şi vom privi asupra Sfîntului Apostol Matei.

Numele şi însemnătatea lui

Dicţionarul Biblic ne dă următarea însemnătate asupra numelui Matei:

Matthaios {mat-thah’-yos} “Darul lui Iehova”

Numele,  are  o mare însemnătate în Sfintele Scripturi. Însuşi Dumnezeu se doscoperă nouă sub diferite nume. Iehova fiind unul din multele nume pe care le are El.  De aceea un nume de multe ori in Sfînta Scriptură caracterizează sau ne arată caracterul acelei persoane. Ce însemnătate frumoasă are numele lui Matei. El este darul lui Iehova, adica darul lui Dumnezeu.

Privind în cele 4 Evanghelii putem observa că iniţial numele lui nu a fost Matei ci Levi. Pentrucă doi dintre Evanghelişti, îl numesc pe Matei, înainte ca să fie chemat ca şi ucenic al lui Hristos, Levi şi doar mai apoi “Matei”.  Aceştia sunt  Evanghelistul Luca şi Marcu. Vom vedea puţin mai tîrziu acest lucru.

Ocupaţia pînă la Isus

Până a se întîlni cu Domnul Isus, Matei, (fostul Levi) era vameş si stătea la vamă.

De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezînd la vamă…(Evanghelia după Matei 9:9)

Chemarea lui Matei(Levi)

Vom privi acest eveniment în toate cele trei Evanghelii care îl descriu. Aşa vom putea vedea şi schimbarea numelui lui Levi în Matei.

De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine„. Omul acela s’a sculat, şi a mers după El. 10 Pe cînd şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi, şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui. (Evanghelia după Matei 9:9-10)

Acelaşi Eveniment Evanghelistul Marcu îl descrie astfel:

Cînd trecea pe acolo, a văzut pe Levi(Matei), fiul lui Alfeu, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine!„ Levi s’a sculat, şi a mers după El. 15 Pe cînd şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi cari mergeau de obicei după El. (Evanghelia după Marcu 2:14-15)

Ce frumos Biblia completează Biblia. Priviţi ce mai adaugă Evanghelistul Luca:

După aceea Isus a ieşit afară, şi a văzut pe un vameş, numit Levi(Matei), şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine!„28 Vameşul a lăsat totul, s’a sculat, şi a mers după El. 29 Levi I -a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei. (Evanghelia după Luca 5:27-29)

Matei care înainte de întîlnirea sa cu Isus se numea Levi, era un vameş. El făcea parte din lista păcătoşilor şi a omaenilor cu care nici la masa nu era permis să stai… Un om care era pierdut în păcatele sale. Fără nădejde şi viitor din punct de vedere al mîntuirii, se întîlneşte cu Isus Hristos, care îi spune “Vino după Mine!”. Aici la această chemare, viaţa vameşului Matei se schimbă complet. În semn de bucurie şi fericire a întîlnirii lui cu Isus Hristos, el organizează un ospăţ în casa lui, unde invită şi pe alţi vameş şi păcătoşi, colegi de ai lui, ca să poată auzi cuvintele şi învăţătura lui Isus.
Observaţi în textele de mai sus, cum a răspuns Matei chemării de a-l urma pe Isus. În toate cele trei texte, arată hotărîrea lui. Spune “S-a sculat şi a mers după El”, sau “Vameşul a lăsat totul, s-a sculat, şi a mers după El.” Imaginaţi-vă pentru un moment această întîmplare. Nu a pus nici o întrebare, nu a avut nici un dubiu, ci deodată s-a sculat şi a urmat pe Isus. Într-o clipă Matei a înţeles că aceasta este ceea ce el are nevoie cu adevărat în viaţa aceata. A înţeles că Isus este mult mai de preţ decît toţi banii pe care poate el să-i cîştige timp de o viaţă stînd la vamă. A înţeles că mîntuirea sufletului său nu putea fi cumpărată cu bani, ci numai urmînd pe Acela care poate să i-o dea gratis, Isus Hristos.
Dragul meu, cum răspunzi tu Domnului Isus Hristos care îţi spune astăzi şi ţie “Vino după Mine!” ? Eşti tu gata să laşi TOTUL şi să-L urmezil?

Isus a fost medicul lui Matei

Tot la acelaşi ospăţ în casa lui Matei, Fariseii cîrteau şi ziceau :

,,De ce mănîncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?„
17 Isus, cînd a auzit acest lucru, le -a zis: ,,Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.„(Marcu 2:16-17)

Apostolul Matei, din punct de vedere spiritual, era bolnav şi avea nevoie de vindecare. Domnul Isus a fost medicul Superm, care i-a adus lui Matei o vindecare deplină. Numai El ne poate vindeca inimile şi sufletele noastre încărcate de păcate, numai El are puterea de a ne curăţi şi vindeca inimile noastre. După înîlnirea lui Matei cu Isus Hristos, el nu mai era vameşul păcătos şi lipsit de nadejde, ci o persoană vindecată din interior, o persoană nouă care a fost vinecată de Isus.
Cine este medicul tău, dragă cititor? La cine alergi tu în primul rînd după vindecare?

Moartea

Nu avem o relatare Biblică cu privire la moartea lui Matei, dar

tradiţia spune că el ar fi murit de zilele lui în Etiopia sau Macedonia. Până la moartea sa, Matei a predicat Evanghelia timp de 15 ani în Palestina de astăzi şi după aceasta a plecat în alte ţări străine: ca şi Etiopia, Macedonia, Siria, Persia, la Parţi şi Mezi. (Dicţionarul Biblic)

Dragul meu, din viaţa Evanghelistului Matei am înţeles încă odată dragostea pe care o are Domnul Isus pentru toţi păcătoşii şi rîvna lui de a-i vindeca pe deplin. Poate şi tu eşti unul ca şi Matei. Unul care în trecut a fost un păcătos, bolnav spiritual care avea o nevoie disperată după vindecarea lui Isus. Ai văzut ce schimbare a făcut Domnul Isus în viaţa lui? El, Isus Histos, poate face aceeaşi schimbare şi în viaţa ta. Dar pentru aceasta trebuie să răspunzi aşa cum a răspuns şi apostolul Matei la chemare care i-a fost făcută.

Hristos îţi zice azi:“Vino după Mine!” Cum răspunzi tu  acestei chemări minunate, dragul meu?

Reclame