Cred că această expresie o cunoşti şi tu foarte bine. În poporul nostru, cînd cineva nu vrea să creadă ceva, oamenii obişnuesc să spună “Ce parcă eşti Toma necredinciosul!” Oare de ce oamenii spun aşa? Cine a fost Toma şi care a fost umblarea lui cu Domnul Isus Hristos? Să privim în Sfintele Scripturi şi să vedem ce învăţăm despre el. 

Gata să moară împreună cu Isus

Analizează această întîmplare din viaţa lui Toma şi a Domnului Isus:

Deci, cînd a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era; 7 şi în urmă a zis ucenicilor: ,,Haidem să ne întoarcem în Iudea.„ 8 ,,Învăţătorule„, I-au zis ucenicii, ,,acum de curînd căutau Iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudea?„ 9 Isus a răspuns: ,,Nu sînt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se poticneşte, pentrucă vede lumina lumii acesteia; 10 dar dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentrucă n’are lumina în el.„ 11 După aceste vorbe, le -a zis: ,,Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să -l trezesc din somn.„ 12 Ucenicii I-au zis: ,,Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.„ 13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. 14 Atunci Isus le -a spus pe faţă: ,,Lazăr a murit.„ 15 ,,Şi mă bucur că n’am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.„
16 Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: ,,Haidem să mergem şi noi să murim cu El!„(Ioan 11:6-16)

Isus Hristos era în pericol de moarte. Iudeii îl ameninţase cu moartea şi acum El, vrea să se întoarcă în acele locuri unde oamenii doreau să-I ia viaţa. Ucenicii speriaţi, au încercat să-L oprească. Văzînd că încercările lor, au dat faliment, Toma îndeamnă pe ucenicii să meargă împreună cu Isus şi să moară  cu El. 
Eşti tu gata să mori pentru Isus Hristos? Eşti tu gata să mergi împreună cu El chiar şi în cele mai periculoase locuri, unde oamenii nu-l iubesc pe El ci îl urăsc cu o ură de moarte?

Toma nu cunoaştea că Isus este Calea

Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într’acolo.„5 ,,Doamne„, I -a zis Toma, ,,nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într’acolo? 6 Isus i -a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine. 7 Dacă m’aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi deacum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.„(Evanghelia după Ioan 14:4-7)

“Doamne”, i-a zis Toma, “nu ştim unde Te duci”. “Tomo, Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Eu sunt Calea într-acolo şi tu ai nevoie să cunoşti şi să crezi aceasta. Pentru că nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” Toma aşa ca şi ceilalţi ucenici, nu credeau şi nu înţelegeau pînă la urmă cine este Isus Hristos cu adevărat. De aceea Domnul Isus le spune “Dacă m-aţi fi cunoscut…”.  Spune aşa pentrucă ei nu îl cunoscuse încă cu adevărat şi pe deplin.
Dragul meu cititor, îl cunoşti tu cu adevărat pe Domnul Isus Hristos? Înţelegi tu că El este unica şi singura cale spre Împărăţia Cerurilor?  Nu mai există o alta cale care l-ar putea înlocui. De aceea nu te înşela, ci vino astăzi la El, alege asăzi această cale strîmtă şi îngustă care duce la Dumnezeu. 

Toma nu crede pînă ce nu vede

24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cînd a venit Isus.
25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!„ Dar el le -a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.„(Evanghelia după Ioan 20:24-25)

După moartea Domnului Isus, se pare că Toma s-a despărţit pentru o vreme de restul ucenicilor. Pentrucă atunci cînd Domnul a înviat şi S-a arătat ucenicilor, Biblia spune că Toma nu era împreună cu ei. Probabil văzîndu-l pe Domnul Isus mort şi zăcînd în mormînd nemişcat, Toma, dezamăgit, şi cutremurat de toate evenimentele ce au avut loc în ultima perioadă, se depărtează pentru ceva timp de restul ucenicilor. Se părea că toate speranţele s-au spulberat într-o clipeală de ochi… De aceea cînd aude vestea învierii Domnului Isus din morţi, Toma vrea să vadă o dovadă. Toma vrea să-l vadă pe Domnul Isus împreună cu rănile suferite din pricina crucificării Sale.
Oare nu se întîmplă şi astăzi aşa? Am auzit de atîtea ori, cum oamenii spun “Dacă l-aş vedea pe Isus , aş crede şi eu.” Alţii mai spun “Dacă aş vedea un semn, aş crede şi eu”.  Dacă spui aşa, oare nu eşti şi tu un “Toma necredinciosul” ? Adevărul este că la unii Domnul Isus li se arată aşa cum o să vedem că a făcut-o şi în cazul lui Toma, la alţii nu o face. Oare cine este mai privelegiat, cel care a văzut şi a crezut, sau cel care nu vede  dar crede din toată inima în puterea lui Isus?

Pocăinţa lui Toma

26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăş în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe cînd erau uşile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, şi le -a zis: ,,Pace vouă!„ 27 Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune -o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.„ 28 Drept răspuns, Toma I -a zis: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!„ (EVanghelia după Ioan 20:26-28)

După ce vede pe Isus Hristos înviat din morţi, după ce vede semnele din mîinile şi coasta Lui, Toma exclamează  acum: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. Cuvinte pe care personal  nu le mai spusese niciodată până aici. Ce crede acum Toma despre  Isus ? În primul rînd Toma îl numeşte pe Isus Domnul său. Îl acceptă pe Isus Hristos ca şi Domn al vieţii Lui. “Doamne până astăzi mi-ai fost învăţător, sfătuitor, prieten etc. dar de astăzi înainte vreau să fii şi Domnul, Stăpînul meu. Vreau ca tu să conduci viaţa mea, şi Tu să stai pe tronul inimii şi vieţii mele” spune Toma. 
Ce-i spui tu astăzi Domnului Isus dragă cititor?
După ce primeşte pe Isus ca Domn în viaţa sa,  Toma zice “Dumnezeul meu!”.  În sfîrşit a înţeles ceea ce Domnul Isus a încercat în 3,5 ani  să le demonstreze. Acum Toma înţelege că Isus nu este un simplu prooroc, nu este doar un învăţător care învaţă cu putere noroadele, nu doar un om al Lui Dumnezeu care vindecă bolnavii, ci El, Isus Hristos, este Însuşi Dumnezeu.  Aceasta i-a schimbat radical viaţa şi gîndirea lui Toma. Asta  l-a făcut  o persoană nouă.

Cine este Isus Hristos pentru tine scumpul meu cititor? Ce crezi Tu despre El?  L-ai primit tu ca Domn şi Mîntuitor al vieţii tale? Ce te împiedică să o faci astăzi?

Fericit dar nu pe deplin

29 ,,Tomo„ i -a zis Isus, ,,pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, şi au crezut.`(Evanghelia după Ioan 20:29)

Unul din prietenii mei din trecut, ori de cîte ori îi spuneam Evanghelia îmi spunea “Uite dacă Dumnezeu mi S-ar arăta astăzi, dacă aş vedea ceva supranatural, aş crede şi eu” Poate şi tu eşti unul ca acesta. Dar ştii tu oare de ce nu ai primit ceea ce ceri? Pentrucă Isus Hristos vrea să te facă un om cu o fericire desăvîrşită. El spune “Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut”. Fericiţi sunt oamenii care au primit pe Domnul Isus nu prin vedere, ci prin credinţă.
Ai cerut vreodată  vreun semn de la Dumnezeu ca să ţi se arate? Ai căutat şi tu semne supranatural e ca să te convingi de puterea şi Dumnezeirea Domnului Isus?

Dragul şi scumpul meu cititor, cea mai mare dovadă şi minune pe care o poţi vedea în viaţa aceasta, este viaţa ta complet schimbată de Acela care vrea să-ţi fie Domn şi Dumnezeul tău. Nu căuta alte dovezi, dovada poate fi în tine, dacă vii astăzi la El. El, Isus Hristos Cel înviat din morţi, poate fi Domnul şi Dumnezeul tău. Faptul că crezi sau nu, aceasta nu va schimba cu nimic Dumnezeirea Lui. El rămîne Acelaşi Ieri şi azi şi în veci!

Reclame