Trăim vremuri cînd oamenii tot mai mlt şi mai mult vor să dea sfaturi dar tot mai puţini şi mai puţini sunt aceea care pot asculta un sfat bun. De aceea am simţit că trebuie să scriu articolul acesta în care să învăţăm cum trebuie şi cum nu, să sfătuim pe alţţii.

Fii exemplu

Îmi place foarte mul să primesc sfaturi, dar de la oameni care cu adevărat ştiu ceea ce spun…şi trăiesc ceea ce mă sfătuiesc. Ce folos din sfatul tău dacă viaţa ta arată total contrariul.  Va avea sfatul sau învăţătura ta vre-o putere? Bine înţeles că nu. Ba dimpotrivă va chema pe ceilalţi numai la dispreţ şi dezgust faţă de persoana ta. Pentrucă îşi vor da seama că eşti un făţarnic. A da un sfat nu este totdeauna cel mai greu lucru, dar a fi exemplu este. De aceea înainte de a sfătui pe alţii, caută să fii exemplu în toate pentru cei pe care vreai să-i sfătuieşti. Ca de altfel să nu cazi şi tu sub categoria de oameni cărora Domnul Isus le spune:

Făţarnicule, scoate întîi bîrna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.(Evanghelia după Matei 7:5)

Sfaturile, sunt predestinate de a îndrepta pe cineva, de a ajuta pe cineva să iasă dintr-un impas, sau ceva care nu ştie cum să procedeze. Cum poţi tu să-i arăţi  drumul cînd tu singur nu-l ştii cu adevărat?

Nu da un sfat dacă nimeni nu ţi-l cere

Unii oameni din dorinţa lor foarte mare de a ieşi în evidenţă şi de a arăta că ei ştiu ceva,  se avîntă într-o ploaie de sfaturi la adresa altora. Tu nu fă aşa. Eu prefer totdeauna să spun “Nu totdeauna cei care vor să dea sfaturi sunt numai decît şi înţelepţii.” Să nu crezi că dacă vei da un sfat ne cerut de nimeni vei părea mai spiritual decît cel care îl ascultă sau îţi va da vre-o autoritate oarecare. Poate vei avea autoritatea dorită, dar aceasta numai în  ochii tăi…
Şi am mai observat ceva: De obicei categoria aceasta de oameni, ei sunt învăţaţi numai să dea sfaturi, dar niciodată nu sunt gata să primească. Cînd cineva care le pare lor că este puţin mai jos în “rang” decît ei, încearcă să le spună ceva, sau să le arate ceva ei spun “Da ştiu eu ce îmi spui tu mie…” Tu nu fi aşa. Fii un exemplu prin viaţa ta şi nu da un sfat pînă nu ţi-l cere cineva. 

Fii un bun ascultător

De multe ori oamenii cînd vin la noi cu problemele lor ei nu vin pentru că au nevoie de sfatul nostru, ci mai degrabă pentrucă au nevoie de un umăr pe care să-şi plîngă durerea. Venind la noi, de multe ori ei deja ştiu unde au greşit şi ce să facă mai departe, şi ei nu au nevoie de sfatul nostru, ci de răbdare şi atenţie  pentru ai asculta şi mîngîia. Înainte de a da un sfat, mai întii ascultă bine.
Trăim într-o lume aşa de zbuciumată unde se pare că nu mai avem timp pentru nimic şi toate vor să ne o ia înainte. De aceea  cînd oamenii vin la noi şi încep să-şi spună problema, noi în loc să-i ascultăm; din lipsă de  timp,  de cele mai multe ori începem deodată să-i şi sfătuim…Soţul nu este toată ziua acasă şi se întoarce tocmai seara tîrziu. Soţia în dorinţa ei după comunicare, începe să i le împărtăşească pe toate care sau întîmplat în acea zi. Însă el  fiind obosit de toate problemele lui şi ne avind nici măcar răbdare şi putere să o asculte, în loc să stea şi să vadă ce are nevoie soţia cu adevărat, el la prima problemă descrisă începe să-i şi dea sfaturi şi învăţături. De multe ori chiar să o mustre.
Pentru a fi un bun sfătuitor, trebuie să înveţi să fii un bun ascultător.

Întreabă dacă persoana dată are nevoie de sfatul tău

Dar cum să faci cînd tu simţi că persoana dată are nevoie de sfatul tău dar nu ţil cere? Cred că nu este greşit să întrebi: “De ce îmi spui toate aceste lucruri? Imi spui pentrucă vreai un sfat de la mine, sau porşisimplu vreai ca cineva să te asculte?” Această întrebare va limpezi foarte mult lucrurile. Acum vei fi sigur, dacă chiar e nevoie de sfatul tău sau nu.

Şi dacă persoana doreşte un sfat de la tine, atunci cum să o faci?

Sfătuieşte potrivit cu Adevărul Biblie

Nu e cazul să faci o predică! Sfatul dat între patru ochi, trebuie să fie simplu şi de la inimă la inimă, dar potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu. Partenerul tău de viaţa nu se va simţi prea bine dacă ve sta în faţa lui şi ca la Biserică vei începe să-i predici, mustrîndu-l şi sfătuindu-l. Biblia este crucială în arta sfătuirii pentrucă numai în ea găsim răspuns la toate problemele vieţii şi numai aşa ştim că sfatul nostru are greutate. Dar cînd sfătuieşti  individual, fă aceasta simplu însă  clar şi cu multă putere. Simplitatea este de un preţ foarte mare în ochii lui Dumnezeu şi în zidirea relaţiilor cu oamenii.

Fii conştient de puterea sfatului tău

Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, şi a zis: ,,Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, şi tot poporul stă înaintea ta, de dimineaţa pînă seara?„15 Moise a răspuns socrului său: ,,Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu.
16 Cînd au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei, şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.„(Exodul 18: 14.16)

Dacă eşti lider spiritual, duhovnic, păstor, învăţător, nu contează mare sau mic, faptul că oamenii vin să-ţi ceară sfatul tău, ei defapt cer sfatul lui Dumnezeu. Învăţătura  ta ei o vor lua ca şi sfatul lui Dumnezeu. De aceea nu te grăbi să dai un sfat, pînă nu ai ascultat şi nu ai înţeles pe deplin problema. Pentrucă sfatul tău va conta foarte mult şi acest om îl va lua ca din partea Domnului.
Multumesc lui Dumnezeu pentru ca El m-a binecuvîntat cu învăţători duhovniceşti deosebiţi. Astfel de multe ori cînd am fost în necunoştinţă şi am avut nevoie de un sfat, am apelat la învăţătorii mei scumpi Vasile Filat, Mia şi Coste Oglice, şi niciodată nu am dat greş. Caută-ţi astfel de oameni, la care să mergi să ceri sfatul. Dar  înainte de aceasta, ţine cont şi de următoarea caracteristică.

Fii om de încredre

Ştim cu toţii şi nu este o noutate, că sunt mulţi oameni care învaţă Biblia astăzi, dar tot mai puţini sunt oameni de încredre, care cu adevărat trăiesc ceea ce vorbesc.
De cele mai multe ori, oamenii nu vin să-ţi ceară sfatul din două motive: unul este că ei cred că ştiu totul şi nu au nevoie de sfaturile tale(aceasta fiind problema lor, nu a ta) Iar al doilea este că ei nu văd în tine un om de încredre(aceasta fiind problema ta şi nu a lor).
Pentru nimic în lume nu aş merge să cer sfatul unuia care după aceasta mă va discta pe la spate cu altcineva. Oml care nu este în stare să ţină secretul pe care il împărtăşesc, nu este un om de încredre şi nu este bine să mergi la el după sfat.  Dacă ai un lucru pe care vreai ca toţi să-l afle, atunci îi deajuns să-i spun acestui om şi să zici : “Îţi spun dar terog să nu spui la nimeni”.  Şi va fi deajuns ca să afle toţi! Nu este greu să cunoşti astfel de oameni. De obicei ei în discuţiile cu alţii deschis povestesc aceste experienţe dînd şi nume şi tot.  Tu nu fi aşa, ci fii un om de încredre, la care oamenii ştiu că dacă au venit să-şi plîngă nevoia şi să ceară un sfat, tu vei merge în mormînt cu tot ceea ce ai auzit acolo. Fii un om de încredre.  Şi ultimul lucru..

Fii gata a spune  “Nuştiu”

Dacă nu ştii răspuns la întrebarea care ţi-a fost adresată, nu încerca să născoceşti ceva, ci fii gata a spune “Nuştiu”. Oamenii nu spun “nuştiu” din pricina că se tem că vor părea mai puţin înţelepţi în faţa celorlaţi şi îşi vor pierde autoritatea. Dar defapt născocind un răspuns la problema dată, îţi va pricini mult mai mult rău decât te aştepţi. Nu sfătui dacă nu ştii cum să procedezi într-o privinţă anume. Mai bine spune “nuştiu” lasămă să mă rog, să cercetez şi apoi voi veni cu un sfat.

Dumnezeu să ne ajute pe toţi ca să ştim cînd să sfătuim şi cînd să tăcem. Şi El să ne dea putere şi înţelepciune ca să fim oameni de încredere care sfătuiesc potrivit cu Cuvântul Său, Biblia!

Reclame