Scris de Oxana Tentiuc
În conştiinţa noastră pocăinţa este o mărturisire periodică a lucrurilor rele pe care le-am făcut. Ne întoarcem acasă şi continuăm acelşi mod de viaţă. Este oare aceasta adevărata pocăinţă? Să vedem ce este pocăinţa. Vom cerceta felul de comportare a lu David după ce a păcătuit cu Baat Şeba.

1. Conştientizarea stării noastre păcătoase 

  • cunosc fărădelegile mele

Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.(Psalmul 51:3)

David a înţeles că a greşit, îşi cunoaşte păcatul şi este chinuit de el.

  • sunt păcătos din născare

Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmul 51:5)

El înţelege că oricît nu s-ar strădui, păcatul este în firea lui. Noi ne naştem în păcat. Orice nu am face, oricît nu ne-am strădui, cît de multe fapte bune nu am face, noi nu putem singuri scăpa de păcat.

  • duh mîhnit

Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mîhnită. (Psalmul 51:17)

Cînd realizăm că ne naştem păcătoşi, înţelegem că fără de Dumnezeu nu suntem nimic. Nu poţi avea o relaţie personală cu Dumnezeu pentru că păcatele tale pun un zid de despărţire între tine şi Creatorul tău.  Ce faci atunci cînd conştientizezi starea ta de păcătos?

     2. O rugăciune (cerere) în care îţi ceri iertare de la Dumnezeu de viaţa trăită în păcat

Cazi în genunchi şi-ţi ceri iertare de la Dumnezeu. Aşa a făcut David cînd şi-a văzut starea lui.

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!  2 Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu! (Psalmul 51:1-2)

Astăzi numai prin credinţă în sîngele sfînt al Domnului Isus, Dumnezeu  ne poate spăla de orice păcat.

3. O schimbare interioară vizibilă

Ce s-a întîmplat cînd David şi-a cerut iertare?

                                 a. În timpul pocăinţei

  • Dumnezeu curăţă şi spală inima

Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decît zăpada.(Psalmul 51:7)

Dumnezeu este acela care curăţă inima şi mintea noastră de toate păcatele. Dumnezeu este acela care transformă şi curăţă; şi nu omul prin faptele lui.

  • Dumnezeu şterge toate păcatele tale

Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! (Psalmul 51:9)

Dumnezeu nu numai curăţă, ci uită nelegiuirele nostre. Cînd ne cerem iertare, El ne priveşte ca pe nişte oameni noi. De ce?

  • Dumnezeu dă o inimă curată, un duh nou şi statornic

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic(Psalmul 51:10)

Pentru că însuşi Dumnezeu ne schimbă inima şi gîndurile. El pune o onimă nouă, curată.  El ne dă un duh nou, statornic. Deci El ne schimbă din interior, El acţionează de la rădăcină. Toate păcactele se încep în mintea şi inima noastră, aşa că El ne-o schimbă.  Şi acum nu mai  putem comite conştient  nelegiuirele pe care le-am făcut înainte.

                            b. După pocăinţă

  • trăim fiind conduşi de Duhul Sfînt

Nu mă lepăda dela Fa a Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt. (Psalmul 51:11)

Acum nu mai putem acţiona ca înainte, suntem altfel şi schimbarea noastră este vizibilă. Ducem un alt mod de viaţă.  Dumnezeu, prin Duhul Său,  acum ne conduce, ne îndrumă pe căile Lui. Noi ardem de dorinţă să fim cu El. Noi vrem să-L cunoaştem. Dar cum putem să-L cunoaştem? Prin Cuvîntul Său. Deci după pocăinţă noi petrecem timp în studierea Sfintelor Scripturi.

  • avem bucurie şi pace interioară

Dă-mi iarăşi bucuria mîntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!(Psalmul 51:12)

Pentru că am fost curăţiţi de Dumnezeu şi am experimentat iertarea Lui deplină, suntem inundaţi de o pace şi bucurie divină. Această bucurie nu este trecătoare deoarece ea izvorăşte din Dumnezeu.

  • spunem la toţi despre ceea ce a făcut Dumnezeu

Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. (Psalmul 51:15)

Odată ce am fost transformţi de Părintele nostru ceresc şi viaţa noastră s-a umplut de bucurie, nu putem tăcea. Minunile pe care le face Dumnezeu cu noi le împărtăşim cu ceilalţi. Cum aş putea tăcea cînd Dumnezeu m-a schimbat?

  • avem acces liber la Dumnezeu

Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.  (Psalmul 51:19)

Cînd ne-am cerut iertare, Dumnezeu ne-a împăcat cu El. Acum putem oricînd veni în faţa Lui cu cereri, mulţumiri. Şi cel mai uimitor lucru este că El ne ascultă. Zidul de păcate care ne dispărţea de El, s-a dărîmat. Dumnezeu este acum prietenul nostru Cel mai apropiat, este păstorul nostru care ne conduce viaţa, este părintele nostru care ne sfătuieşte prin Cuvîntul Său.

Cînd David şi-a cerut iertare, cînd a avut o inimă zdrobită, viaţa lui s-a schimbat. El niciodată nu a mai săvîrşit acelaşi păcat. Aceasta este adevărata pocăinţă! Ea aduce cu sine o schimbare vizibilă, atît în relaţia cu Dumnezeu cît şi cu oamenii din jur.

Dragul meu, ai ai experimentat tu pocăinţa adevărată în viaţa ta? Dacă nu ce te împiedică să o faci chiar astăzi? Mîine poate fi prea tîrziu.

Reclame