Sfînta Scriptură nu vorbeşte prea multe  despre Bartolomeu. Avem  doar 4 referinţe cu privire  la el  unde numele lui este găsit scris de fiecare dată alături de cei 11 apostoli.  Haideţi să privim la aceste referinţe Biblice şi să vedem ce învăţăm cu privire la el.

Alegerea lui Bartolomeu

După o noapte stată în rugăciune, Domnul Isus…

Cînd s’a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i -a numit apostoli, şi anume:
14 Pe Simon, pe care l -a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;… (Evanghelia după Luca 6:13-14)

Chiar dacă Sfînta Scriptură nu vorbeşte mult la adresa lui Bartolomeu, totuşi ştim că el a fost un om ales de Domnul Isus pentru ca să-l urmeze. El a fostu unul din cei prin care Domnul Isus după moartea Sa a vrut Să se facă de cunoscut lumii.

Trimis în misiune

1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le -a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.
2 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintîi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu; 4 Simon Cananitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus. 5 Aceştia sînt cei doisprezece, pe cari i -a trimes Isus, după ce le -a dat învăţăturile următoare: Să nu mergeţi pe calea păgînilor şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor; 6 ci să mergeţi mai de grabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 7 Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: ,,Împărăţia cerurilor este aproape!`(Evanghelia după Matei 10:1-7)

Bartolomeu împreună cu cei 11 apostoli, a fost trimis de către Domnul Isus la oile pierdute ale lui Israel. Ce să facă? Domnul Isus le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice neputinţă, dar mai întîi de toate ei trebuiau să spună cel mai important mesaj, şi anume “Împărăţia cerurilor este aproape!”. Încă din timpul Domnului Isus, vedem că Bartolomeu învaţă să fie un misionar şi aşa cum vom vedea mai tîrziu, el fiind echipat de Domnul, a mers ca şi misionar în multe ţări.

Prezent în ziua Cincizecimii la Ierusalim

După înălţarea Domnului Isus la cer, cartea Faptele Apostolilor face următoarea relatare cu privire la Bartolomeu şi restul ucenicilor:

Atunci ei(cei 12 apostoli)  s’au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lîngă Ierusalim, departe cît un drum în ziua Sabatului. 13 Cînd au ajuns acasă, s’au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. (Faptele Apostolilor 1:12-14)

A privit cu ochii săi înălţarea Domnului Isus la cer, şi acum, împreună cu ceilalţi ucenici, Bartolomeu  se întoarce la Ierusalim. În Ziua Cincizecimii fiind prezent în camera de sus, stăruind în rugăciune.

Lucrarea şi Moartea lui Bartolomeu

O tradiţie ne identificată spune că Bartolomeu a fost  misionar în multe ţări şi a provăduit Evanghelia în India, unde a lăsat o copie a Evangheliei după Matei scrisă în limba Ebraică. Tot această tradiţie spune că Bartolomeu a fost martirizat, fiind jupoiat de piele de viu. Se presupune că aceasta a avut loc în Albanopolis, Armenia sau în India. Biserica Catolică sărbătoreşte ziua  Sfântului Bartolomeu la  data de 24 August, pe când în Biserica Ortodoxă la data de 11 Iunie. (Microsoft Encarta Encyclopedia)

Din cea ce am văzut, este că el nu a fost un om care să fi ieşit prea mult în evidenţă între toţi ucenicii, totuşi de o importanţă foarte mare.
Dragul meu, în timpul acestuiu studiu  asupra celor 12 Apostoli, încearcă să vezi cu cine dintre ei te asemeni  tu cel mai mult. Poate Dumnezeu îţi vorbeşte ceva astăzi prin intermediul exemplelor acestea, anume ca mai apoi să facă lucruri mari prin tine.

Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Reclame