Am ales să fac acest studiu asupra celor 12 apostoli ai Domnului Isus, din motivul că noi oamenii învăţăm cel mai mult din exemple. Privind la exemplele lor, avem foarte multe de învăţat. Un alt motiv, a fost din cauza că creştinii ştiu cel mai mult despre doar unii din ei, dar despre alţii aproape nimic. De aceea, acest studiu ne ajută să avem o privire de ansamblu asupra vieţii şi lucrării celor 12. Si ultimul motiv, a fost ca să privim la felul cum acesti 12 oameni au sfîrşit alergarea lor. Pentrucă forte mulţi astăzi sunt de părerea că dacă eşti creştin, nu vei avea probleme şi suferinţe în viaţă. Nu vei duce lipsă ci dimpotrivă vei avea de toate din belşug. Dar spuneţi-mi voi singuri, câţi din ucenicii Domnului Isus pe care i-am studiat până în prezent, au murit fiind la odihnă? Nici unul… De aceea este bine să privim la ei şi să vedem ce putem învăţa.
Să continuă cu Sfîntul Apostol Filip.

Originea

Biblia ne relatează următoarele cu privire la baştina Sfântului Apostol Filip:

Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.(Evanghelia după Ioan 1:44)

Mai ştim lucrul acesta din următoarea relatare:

Nişte Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic,
21 s’au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, şi au zis: ,,Domnule, am vrea să vedem pe Isus.„(Evanghelia după Ioan 12:20-21)

Prima întîlnire cu Domnul Isus

A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi a găsit pe Filip. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine.„ 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. (Evanghelia după Ioan 1:43-44)

Domnul Isus a găsit pe Filip aşa cum ne-a găsit şi pe noi toţi în lumea aceasta. Atunci când aveam atâta nevoie de El, cînd sufeltele noastre erau obosite şi tînjeau după Dumnezeu, atunci El a venit şi ne-a îmbrăţişat cu dragostea Lui şi ne-a zis aşa cum a spus şi lui Filip “Vino după Mine”. El vine şi astăzi la uşa inimii tale şi îţi zice “Vino după Mine” Cum răspunzi tu la chemarea Lui? Vei spune: “Pe mine Isus nu m-ă cheamă aşa cum l-a chemat pe Filip” Dragul meu, vreau să-ţi spun că la crucea de la Golgota, Isus Hristos, Dumnezeu întrupat a făcut o chemare publică la orice fiinţă de pe acest pământ. Şi Sfânta Scriptură spune că El mai stă şi astăzi la uşa inimii noastre şi bate. Bate în speranţă că noi îi vom auzi glasul şi îi vom deschide ca El să intre în vieţile noastre, să intre în inimile noastre, ca să fie  Domnul şi Stăpînul Vieţilor noastre. Ai deschis tu inima şi viaţa ca Isus să intre în ea?

Filip aduce pe Natanael la Hristos

45 Filip a găsit pe Natanael, şi i -a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. 46 Natanael i -a zis: ,,Poate ieşi ceva bun din Nazaret?„ ,,Vino şi vezi!„ i -a răspuns Filip. (Evanghelia după Ioan 1:45-46)

După ce a primit chemarea de la Domnul Isus şi a răspuns pozitiv la ea, el merge şi mai aduce şi pe alţii .  Nu se simte confortabil că a găsit pe Hristos şi acum este în siguranţă… Filip se gîndeşte şi la cei din jurul lui. Merge şi aduce pe Natanael la Hristos. Câţi oameni ai adus tu la Hristos din ziua cînd te-ai întîlnit cu El? Cîte suflete din casa ta, rude,  sau din  cei care te înconjoară aşteaptă ca să-i conduci la Hristos? Faptul că le vei spune despre Isus şi îi vei indemna să vină la ei, nu îţi garantează venirea lor, dar tu  trebuie să-ţi  faci partea ta, iar Dumnezeu la timpul Său îşi va face şi partea Sa.

Filip priveşte la ceea ce are şi nu la ceea ce poate face Isus

5 Isus Şi -a ridicat ochii, şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: ,,De unde avem să cumpărăm pîni ca să mănînce oamenii aceştia?„6 Spunea lucrul acesta ca să -l încerce, pentrucă ştia ce are de gînd să facă. 7 Filip i -a răspuns: ,,Pînile, pe cari le-am putea cumpăra cu două sute de lei (Greceşte: dinari.), n’ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.„(Evanghelia după Ioan 6:5-7)

Aşa se întîmplă de multe ori şi cu noi… Sunt împrejurări cînd Domnul Isus vrea să ne încerce, să vadă dacă vom vedea noi puterea Lui care poate să facă imposibilul. Filip în imprejurarea aceasta, nu a privit mai degrabă la puterea Lui Isus, la măreţia Dumnezeului întrupat, ci mai degrabă la acei 200 de lei (dinar) pe care îi avea.  De atîtea ori, lucrarea lui Dumnezeu suferă anume din pricina că creştinii privesc mai degrabă la ceea ce au şi nu la ceea ce poate face Dumnezeu. Lucrarea Evangheliei, în toate timpurile a înaintat prin lipsuri şi nevoi, dar Dumnezeu în toate aceste împrejurări şi-a arătat puterea mai mult ca niciodată. De ce nu am începe şi noi de astăzi să privim la ceea ce poate face Domnul Isus şi nu la neputinţa şi lipsurile noastre? În Isus Hristos avem totul! El poate îmulţi puţinul pe care îl avem, aşa ca oamenii să audă Evanghelia şi să vină la El.

Filip nu  înţelegea  că Tatăl este  în Isus

7 Dacă m’aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi deacum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.„
8 ,,Doamne„, i -a zis Filip, ,,arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.„9 Isus i -a zis: ,,De atîta vreme sînt cu voi, şi nu M’ai cunoscut, Filipe? Cine M’a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?`10 Nu crezi că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui. 11 Credeţi-Mă că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea. (Evanghelia după Ioan 14:7-11)

Trecuse deja 3 ani de zile de cînd Isus era cu ucenicii săi împreună, şi îi învăţa în fiecare zi. Dar totuşi ei încă nu înţelese până la urmă cine este El. Înţelegi tu oare?  Poate eşti şi tu unul ca şi Filip, care ai fost în preajma Domnului Isus mai mult timp, poate ai adus şi pe alţii la El, dar încă nu ai înţeles până în adîncul inimii tale cine este El.  Nu ai înţeles că Tatăl este în Fiul şi Ei doi sunt UNA. Dacă nu ai înţeles încă că Tată+Fiul+Duhul Sfânt=Unicul Dumnezeu, atunci ascultă vocea Lui care îţi vorbeşte astăzi. Ascultă-L şi crede. Ştim că apostolii au crezut aceasta pe deplin după învierea Domnului Isus din morţi, şi atunci cînd au înţeles aceasta(Filip fiind unul din ei) nimeni şi nimic nu i-a mai putut opri de Al face cunoscut întregii lumi.

Moartea sfântului apostol  Filip

Potrivit tradiţiei, Sfîntul Filip a fost răstignit pe cruce şi de aceea “crucea” este simbolul care îl caracterizează în arta medievală. Un alt semn care îl caracterizează pe Filip este pâinea, reflectînd cazul cu cele 5 pâini şi doi peşti. (Microsoft Encarta Encyclopedia)

Dragul meu cititor, care sunt lucrurile pe care le-ai  învăţa din viaţa acestui apostol, care a fost un om ca şi noi toţi? Te-ai întîlnit cu Domnul Isus? Ai răspuns tu la chemarea Lui care îţi zice şi astăzi “Vino după Mine” ?
Nu uita, tu ai preţ foarte mare în ochii Domnului Isus, El te iubeşte şi din pricina ta a murit la crucea de la Golgota, pentruca tu astăzi să crezi în El şi să nu pieri ci să ai Viaţă Veşnică împreună cu El.