Scris de Oxana Tentiuc

Soacara model

  • vrea să o vadă pe nora ei fericită

Soacrã-sa Naomi i-a zis: ,,Fiica mea, aş vrea sã- ţi dau un loc de odihnã, ca sã fii fericitã. (Rut 3:1)

O soacră doreşte doar fericirea norei ei, tot ce face va face pentru că o iubeşte pe noră şi îi vrea fericirea ei. Deaceea nici intr-un caz, niciodată, nu va interveni în familia fiului  şi a norei ei, cu excepţia cînd cei doi însuşi cer sfatul şi ajutorul soacrei.

Cît de frumos procedează Naomi! De multe ori cînd nora rămîne văduvă, soacra priveşte recăsătoria acesteea ca o trădare. Ce-i doreşte însă Naomi norei ei? Odihnă în casa unui bărbat şi fericirea acesteea. Ea însăşi o ajută pe Rut ca acesta să se poată recăsători.

  • dă sfaturi in folosul norei

2 Şi acum Boaz, cu ale cãrui slujnice ai fost, nu este el rudã cu noi? Iatã, el are sã vînture la noapte orzurile în arie.  3 Spalã-te şi unge-te, apoi îmbracã-te cu hainele tale, şi pogoarã-te la arie. Sã nu te faci cunoscutã lui, pînã va isprãvi de mîncat şi de bãut.  4 şi cînd se va duce sã se culce, înseamnã- ţi locul unde se culcã. Apoi du-te, descopere-i picioarele, şi culcã-te. Şi el însuşi îţi va spune ce sã faci.„(Rut 3:2-4)

Ce fel de sfaturi dă o soacră model? Dă sfaturi doar în folosul norei. Sunt o mulţime de femei care se pare că sfătuiesc, dar tot la binele lor se gîndesc. Însă ce face Naomi? Ea este o femeie mai în vîrstă, cu experienţă, care cunoaşte obiceiurile poporului ei şi o sfătuieşte pe Rut exact ce trebuie să facă, pas cu pas. De ce o sfătuieşte să procedeze aşa? Pentru că vrea să o vadă fericită, alaturi de un bărbat.

Nora model

  • ascultă sfaturile soacrei

5 Ea i-a rãspuns: ,,Voi face tot ce ai spus.„ (Rut 3:5)

Ce face o noră care-şi iubeşte soacra? Ascultă de sfaturile soacrei. Rut are încredere în soacra ei, Naomi, deaceea este gata să facă tot ce aceasta îi zice.

  • caută binele soacrei

10 Şi el a zis: ,,Fii binecuvîntatã de Domnul, fiicã! Aceastã faptã de pe urmã mãrturiseşte şi mai mult pentru tine decît cea dintîi, cã n-ai umblat dupã tineri, sãraci sau bogaţi. (Rut 3:10)

De ce Rut o ascultă pe Naomi? Dacă Rut avea să fie răscumpărată de Boaz(care era rudă cu Elimelec, soţul lui Naomi şi avea drept de răscumpărare), seminţia lui Elimelec  continua. Primul copil născut al lui Boaz şi Rut avea să fie moştenitorul lui Elimelec. Cu alte cuvinte se considera nepotul lui Elimelec.  Rut a înţeles acest lucru şi vrea să-i dea o speranţă soacrei ei. Ea îi caută binele.

  • cinstită

11 Acum, fiicã, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, cãci toatã cetatea ştie cã eşti o femeie cinstitã. (Rut 3:11)

Ce vorbesc oamenii despre Rut? Toată cetatea (oraşul) ştie că Rut este cinstită. Imaginaţi-vă tot oraşul dumnevoastră să ştie că sunteţi cinstită. Aceasta înseamnă că Rut avea un caracter integru, şi faptele ei mergeau înaintea ei. Ea a venit ca o străină în ţară, dar acum toţi o ştiu de o femeie cinstită. Mă uimeşte atît de mult caracterul ei! Este foarte greu să fii corect şi cinstit cu toţi. Ea însă este cunoscută ca o femeie cinstită

  • se sfătuieşte cu soacra ei

16 Rut s-a întors la soacrã-sa, şi Naomi, a zis: ,,Tu eşti, fiica mea?„ Rut i-a istorisit tot ce-i fãcuse omul acela.  (Rut 3:16)

După ce a făcut tot ce i-a zis soacra ei, ea se întoarce acasă şi povesteşte soacrei ei ce s-a întîmplat. Ce relaţie frumoasă! Cîtă înceredere are Rut în Naomi! O relaţie dintre mamă şi fiică. Cît respect are nora aceasta pentru soacra ei!

  • înviorează pe soacră

15 Copilul acesta îţi va înviora sufletul, şi va fi sprijinul bãtrîneţelor tale; cãci l-a nãscut noru-ta, care te iubeşte, şi care face pentru tine mai mult decît şapte fii.(Rut 4:15) 

Pentru că a fost înţeleaptă şi a ascultat de soacra ei, Boaz le-a răscumpărat pe ambele. Boaz s-a căsătorit cu Rut şi primul lor copil a ridicat sămînţa lui Elimelec (a devenit moştenitorul lui Elimelec şi a continuat genealogia familiei lui). Prin fapta sa, Rut, a înviorat-o pe soacra ei. I-a redat bucuria şi speranţa în viaţă.

  • este sprijinul soacrei

Rut este sprijinul bătrîneţelor lui Naomi. O noră model nu uită de soacra ei la bătrîneţe, ci are grijă de ea.

  • o iubeşte pe soacră

Ce vorbesc toate faptele lui Rut cu privire la atitudinea ei faţă de soacra ei? Că aceasta o iubeşte enorm! Atitudinea unei nurori faţă de soacra ei trebuie să fie plină de dragoste, dragoste în comportament şi vorbire.

  • valorează mai mult decît şapte fii

Cît de frumos iarăşi vorbesc omenii despre Rut! Imaginaţi-vă,  în cultura asiatică un băiat născut în familie este o mare binecuvîntare, deorece se consideră moştenitor, cel care va prelua  tradiţiile familie, va continua neamul aşa ca acesta să nu dispară. Cum este Rut? Ea valorează mai mult decît 7 fii. Ce comparaţie extraordinară şi cît de mult vorbeşte acesta despre caracterul deosebit al unei nore model.

Doamne, Dumnezeul nostru, ajută-ne să avem caractere integre şi să fim nurori şi soacre model în societatea nostră!

Anunțuri