Este foarte interesant să priveşti în Biblie la persoane care poate nu au ieşit prea mult în evidenţă dar care au avut un impact deosebit de mare. Andrei este una din aceste persoane. Haideţi să privim la acest om şi să vedem ce ne învaţă Dumnezeu cu privire la el. 

Însemnătatea Numelui:

Dicţionarul Biblic, ne dă următoarea definiţie cu privire la numele  lui “Andrei”:

Din Greacă “Andreas”. Înseamnă: bărbătos, atotputernic, cuceritor.

Originea opostolului Andrei: 

Andrei este fratele lui Simon Petru. De aceea multe lucruri ce ţin de obîrşia lui Petru, se aplică şi la Andrei. Dacă n-ai   citit prima parte a articolului  “Viaţa, lucrarea şi moartea sfântului apostol Petru” te încurajez să o faci. Aşa vei căpăta o  bună privire de ansamblu asupra celor doi. Ca să nu ma repet prea mult, nu voi cita versetele din nou, ci le puteţi găsi în articolele precedente.
Deci ce spune Biblia despre obîrşia apostolui Andrei? Andrei a fost Galileian care la momentul înîlnirii cu Domnul Isus locuia in Capernaum, o cetate din ţinutul Galileii. Capernaum nu a fost oraşul de baştină al lui Andrei. El , ca şi Petru, s-a născut în cetatea “Betsaida”, o altă cetate din ţinutul Galileii. Mai ştim că tot în acea perioadă, Andrei locuia împreună cu Petru în aceeşi casă. (Vezi: Matei 4:18, Matei 4:23,Ioan 1:44,Marku 1:29-30)

Meseria
Atunci cînd a fost chemat de Domnul Isus, Andrei era cu Petru în aceaşi corabie. Pescăritul era meseria lor. (vezi Matei 4:18)

Ucenicul lui  Ioan Botezătorul

A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui.
36 Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu
37 Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus
38 Isus S’a întors; şi, cînd i -a văzut că merg după El, le -a zis: ,,Ce căutaţi?„ Ei I-au răspuns: ,,Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: ,,Învăţătorule), unde locuieşti?„39 ,,Veniţi de vedeţi„, le -a zis El. S’au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pela ceasul al zecelea. 40 Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. (Evanghelia după Ioan 1:35-40)

Prima mărturie despre Domnul Isus, Andrei a auzit-o din gura învăţătorului său, Ioan Botezătorul. Cînd a înţeles  că Isus este Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Andrei se hotărăşte să-L urmeze. 

Adrei aduce pe Petru la Hristos

Acelaşi text, ne spune mai departe:

El(Andrei), cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i -a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia„ (care, tîlmăcit însemnează Hristos). 42 Şi l -a adus la Isus. Isus l -a privit, şi i -a zis: ,,Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa„, (care, tîlmăcit, însemnează Petru). (Ioan 1:41-42)

După ce  s-a întîlnit cu Domnul Isus, primul lucru pe care îl face Andrei, se gîndeşte la fratele său Petru. Din primele clipe îl vedem dornic să spună  altora despre cum pot să-l găsească pe Hristos. Ba mai mult, Andrei îl ia pe Petru şi îi arată unde poate să se întîlnească cu El. Ce frumos! Fratele aduce pe alt frate la Isus. 
Câţi fraţi ai tu care au nevoie să vină l-a Isus? Ştiu ei cum să se înîlnească cu El, sau au nevoie de călăuza ta?

Chemarea lui Andrei

 Prima înîlnire, cu Domnul Isus Hristos, o găsim scrisă în Evanghelia după Ioan capitolul 1, în versetele care deja le-am citat mai sus. Cînd la văzut Andrei prima data pe Domul Isus, a mers si a văzut unde locuieşte el. Nu cred că “confortul” Domnului  Isus l-a impresionat. Pentrucă în altă parte, cînd unul din cărturari s-a apropiat de Isus şi i-a zis că vrea să-l urmeze,  Domnul Isus spune:

20 ,,Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n’are unde-Şi odihni capul.„ (Evanghelia după Matei 8:20)

Cu alte cuvinte, dacă pentru lucrurile materiale te-ai hotărît să mă urmezi,  Eu, acum nu am ce să-ţi ofer. Andrei cînd a mers să vada unde locuieşte Isus,  probabil că a înţeles ceea ce  a spus  Isus aici. A înţeles că Isus nu are lucruri materiale,  dar în schimb are ceva mult mai depreţ decât ele. De aceea cînd Domnul Isus l-a chemat pe Andrei să-L umreze, ştim sigur, că nu lucrurile materiale au fost scopul în sine. Ci dimpotrivă, tocmai de aceste lucruri s-a lepădat cînd a venit după Isus.

Răspunsul lui Andrei

19 El (Isus) le -a zis(lui Petru şi Andrei): ,,Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.„ 20 Îndată ei au lăsat mrejile, şi au mers după El. (Matei 4:18-19)

Pescăritul era meseria lor. Aceasta era lucrul care le aducea un venit material. Dar acum, cînd Domnul Isus îi cheamă după El, ei lasă  business-ul lor şi aleg să-L urmeze. Observaţi expresia de timp din versetul 20. Îndată ei au lăsat mrejile, şi au mers după El. Ce frumos să vezi aceasta. Ce minunat este să vezi cum oamenii cînd au găsit ceea ce căutau de o viaţă, cînd au găsit pe Acela care le poate da mult mai mult decît peşte, corabie şi mreje, ei au fost gata să se lase de tot, îndată. Andrei şi Petru, nu au zis, “Doamne, lasăne să ne mai gîndim. Doamne dar dacă lăsăm pescuitul, cum ne vom mai întreţine familiile noastre? Doamne dar totuşi corabia şi mrejile costă…” Nici un cuvânt de acesta nu găsim scris. Tot ceea ce vedem este ÎNDATĂ au lăsat totul şi L-au urmat pe Isus. 
Ce te împiedică pe tine dragul meu să-l urmezi pe Domnul Isus? Care sunt lucrurile care te ţin strîns şi nu vor să-ţi dea voie să mergi după Acela care a murit pentru tine? Ce gînduri sau  temeri ai ? Oricare nu ar fi motivul, vreau să ştii că Domnul Isus te cheamă şi pe tine astăzi pe nume. Asculţăl şi vino să-l umrezi. Poate tu nu ai corabie şi mreje pe care trebuie să le lepezi, dar ştii tu bine ce te mai ţine ca să vii la El din toată inima. Pînă ce nu vei face acest pas, viaţa ta nu va avea nici un sens. Vino la Isus astăzi! Vino!

 Caracter şi caracteristici

  • Nu se evidenţiază prea mult

Spre deosebire de fratele său Petru, Andrei nu este persoana care să se evidenţieze în Sfânta Scriptură prea mult. Petru, era prezent în orice discuţie. El avea ce spune oricând, chiar daca ceea ce spunea, cîteodată nu făcea sens! Andrei, chiar dacă este fratele lui Petru, mai puţin are această calitate de a ieşi în evidenţă.

  • Bun observator

Cînd cei din jur nu vedeau anumite lucruri Andrei le-a putut observa. Aceasta calitate o vedem chiar din prima zi cînd s-a întîlnit cu Domnul  Isus. I0an Botezătorul a zis “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”. Andrei, vede, înţelege că aceasta este ceea de ce are el nevoie, şi chiar în acel moment merge după Isus.
Cînd o mare gloată de oameni mergeau după Isus, Domul Isus a vrut să-i hrănească pe acei oameni. La întrebat atunci pe Filip de unde pot să cumpere pîine. În timp ce Filip vrea săi explice Domnului Isus că douăsute de lei(dinari) pe care îi aveau nu ajung ca să cumpere pîine pentru toţi, Andrei observă ceva care nu a observat nimeni dintre ucenici:

8 Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I -a zis: 9 ,,Este aici un băieţel, care are cinci pîni de orz şi doi peşti; dar ce sînt acestea la atîţia?„ (Evanghelia după Matei 6:8-9)

  • Fricos

Unul din cele mai evidente exemple este noaptea cînd Domnul Isus a fost trădat. Biblia spune că toţi ucenicii(inclusiv şi Andrei), înafară de Ioan şi Petru au fugit. În acele momente, Andrei ca şi ceilalţi a fost doborît de frică şi în loc să stea curajos lîngă învăţătorul lor, el împreună cu alţii,  dă bir cu fugitul. 
Totuşi este frumos să observăm cum după învierea şi înălţarea Domnului Isus la cer, când Duhul Sfînt sa coborît peste ei, Andrei, impreună cu ceilalţi ucenici, a devenit un om foarte curajos. Ştim aceasta din relatarea Faptelor Apostolilor capitolul 2. Petru a început să predice acelor oameni, el s-a sculat în picioare, şi împreună cu el sau ridicat şi cei 11 ucenici, Andrei fiind unul din ei. Acum lui Andrei nu i-a mai fost frică de lume, că vor înţelege că este ucenicul lui Hristos. Acum el stă curajos.

Moartea apostolului Andrei

Biblia nu ne dă nici o referinţă concretă cu privire la moartea apostolului Andrei.  Totuşi “Enciclopedia Microsoft Encarta” ne dă următoarele informaţii cu privire la acest subiect:

Tradiţia spune că apostolul Andrei a murit în Patra, Ahaia(regiune din Grecia antică).  A fost răstignit pe o cruce în formă de X, a cărei formă  mai apoi a ajuns să fie numită “Crucea apostolului Andrei” . Eusebiu din Cezarea, a scris că Andrei a predicat Evanghelia printre Sciţi şi astfel a fost primul care a adus Evanghelia pe teriotoriul Rusiei.

Dragul meu, care este viaţa ta? Nu ai vrea să vii şi tu la Isus, aşa cum a venit şi Apostolul Andrei? Nu lăsa timpl să treacă. Mâine poate fi prea tîrziu.