Scris de Oxana Tentiuc

Astăzi vom vedea caracterul norei şi soacrei din Rut capitolul 2.

Nora model

  • este cu iniţiativă

Rut, Moabita, a zis cãtre Naomi: ,,Lasã-mã, te rog, sã mã duc sã strîng spice de pe cîmpul aceluia înaintea cãruia voi cãpãta trecere.(Rut 2:2)

Rut nu aşteaptă să-i zică soacra ei să facă ceva, ci singură ia iniţiativa şi încearcă să facă ceva. Şi observaţi cu cîtă atenţie ea îi zice soacrei că va merge să strîngă spice. Ea îşi cere voie să meargă, nu o pune pe socră în faţa faptului împlinit. Ce atitudine frumoasă şi cîtă armonie în comunicarea lor!

  • este politicoasă

Ea a zis: ,Dã-mi voie sã strîng şi sã culeg spice dintre snopi, rãmase pe urma secerãtorilor.` şi de azi dimineaţã, de cînd a venit, a stat în picioare pînã acum, şi nu s-a odihnit decît o clipã în casã(Rut 2:7)

Cît de frumos vorbesc oamenii despre ea! Rut avea tot dreptul să se ducă să strîngă de pe urma secerătorilor, pentru că aşa a poruncit Domnul să fie lăsat un colţ de pămînt pentru sărac şi străin(Levitic 19:9,10). Dar ce face ea? Ea îşi cere voie să strîngă spice. Cîtă politeţe şi cît bun simţ!

  • recunoscătoare, îşi cunoaşte locul

8 Boaz a zis cãtre Rut: ,,Ascultã, fiicã, sã nu te duci sã culegi spice în alt ogor; sã nu te depãrtezi de aici, şi rãmîi cu slujnicele mele.  9 Uitã-te unde vor secera pe cîmpi, şi du-te dupã ele. Am poruncit slugilor mele sã nu se atingã de tine. Şi cînd îţi va fi sete, sã te duci la vase, şi sã bei din ce vor scoate slugile.„  10 Atunci ea s-a aruncat cu faţa la pãmînt, şi i-a zis: ,,Cum am cãpãtat eu trecere înaintea ta, ca sã te îngrijeşti de mine, o strãinã?„ 13 Şi ea a zis: ,,O! sã capãt trecere înaintea ta, domnul meu! Cãci tu m-ai mîngîiat, şi vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Şi totuşi eu nu sînt nici mãcar ca una din slujnicele tale.„ (Rut 2 :8-10,13)

Rut nu pretinde să fie răsplătită pentru faptul că avut grijă de soacra ei, ci se aruncă cu faţa la pămînt, în semn de mulţumire şi respect. Este o femeie care-şi cunoaşte locul şi nu pretinde să fie pusă într-o poziţie mai bună.

  • se adăposteşte sub aripile Domnului

11 Boaz i-a rãspuns: ,,Mi s’a spus tot ce ai fãcut pentru soacrã-ta, de la moartea bãrbatului tãu, şi cum ai pãrãsit pe tatãl tãu şi pe mama ta şi  ţara în care te-ai nãscut, ca sã mergi la un popor pe care nu-l cunoşteai mai înainte.  12 Domnul sã- i rãsplãteascã ce ai fãcut, şi plata sã- i fie deplinã din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, subt ale cãrui aripi ai venit sã te adãposteşti!„

V-aţi pus întrebarea de ce are Rut aşa caracter frumos! Pentru că ea s-a adăpostit sub aripile Domnului. Ea şi-a încredinţat viaţa în mîinile Lui.  

  • se gîndeşte numai la soacra ei, este grijulie cu soacra ei, nu uită de ea

14 La vremea prînzului, Boaz a zis cãtre Rut: ,,Apropie-te, mãnîncã pîne, şi moaie- ţi bucata în oţet.„ Ea a şezut lîngã secerãtori. I-au dat grãunţe prãjite; a mîncat şi s-a sãturat şi ce a rãmas a strîns.18 A luat-o şi a intrat în cetate, şi soacrã-sa a vãzut ce culesese. Rut a scos şi rãmãşiţele de la prînz şi i le-a dat.

Ea a mîncat grăunţe şi nu a uitat de soacra ei, ci strînge fiecare grăunte, cu o grijă înduioşătoare! Ar fi putut să-i ducă soacrei doar ceea ce a cules, dar ea se gîndeşte la soacra ei, şi din tot ce i s-a oferit se împarte cu ea. 

  • harnincă

…şi de azi dimineaţã, de cînd a venit, a stat în picioare pînã acum, şi nu s-a odihnit decît o clipã în casã„. 17 Ea a cules spice de pe cîmp pînã seara, şi a bãtut ce culesese. A ieşit aproape o efã de orz.(Rut 2:7,17)

Secerătorii vorbesc despre Rut atît de frumos! Ea a lucrat toată ziua pentru că a vrut să o bucure pe socra ei. Nu se gîndeşte la sănatatea ei, la trupul ei, ci vrea să-i aducă mîngiere soacrei ei. O noră harnică va fi un prilej de laudă pentru soacra ei, aceasta va spune tuturor despre hărnicia norei ei.

  • aduce speranţă soacrei, îndurarea lui Dumnezei

20 Naomi a zis nurorei sale: ,,Sã fie binecuîntat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost şi pentru cei ce au murit. ,Omul acesta este rudã cu noi`, i-a mai spus Naomi, ,este din cei ce au drept de rãscumpãrare asupra noastrã.„(Rut 2:20)

În capitotlul precedent am văzut-o pe Naomi, disperată şi tristă. Ea credea că Dumnezeu a umplut-o de amărăciune, că El s-a rostit împotriva ei. Acum ea capătă speranţă. Ea înţelege planul lui Dumnezeu şi-L binecuvîntează. Ea vede îndurarea lui Dumnezeu. dar cine a ajutat-o să înţeleagă acest adevăr? Nora ei, Rut.

  • locuieşte cu soacra ei

23 Ea s’a  ţinut dar de slujnicele lui Boaz, ca sã culeagã spice, pînã la sfîrşitul seceratului orzurilor şi seceratului grîului. Şi locuia cu soacrã-sa.

Deobicei două femei nu prea pot locui în aceeaşi casă, oricum vor fi neînţelegeri, dar aici vedem contrariul. Aceasta vorbeşte despre un caracter integru şi matur.

Soacra model

  • o tratează ca pe o fiică

2 Rut, Moabita, a zis cãtre Naomi: ,,Lasã-mã, te rog, sã mã duc sã strîng spice de pe cîmpul aceluia înaintea cãruia voi cãpãta trecere.„ Ea i-a rãspuns: ,,Du-te, fiica mea.„ (Rut 2:2)

Pe parcursul cărţii Rut se va repeta permanent fraza: ”fiica mea”.  Dumnezeu vrea să ne atenţioneze ceva. Atitudinea unei soacre faţă de nora ei trebuie să fie ca una faţă de fiică.

  • o sfătuieşte pe nora ei, dar nu cu insistenţă

22 Şi Naomi a zis cãtre noru-sa Rut: ,,Este bine, fiica mea, sã ieşi cu slujnicele lui, şi sã nu te întîlneascã cineva în alt ogor„.  (Rut 2: 22)

Observaţi cum voerbeşte Naomi cu Rut. Cît de sfătos vorbeşte şi cît de atent ca nu cumva să o rănească. Naomi nu zice “Trebuie să ieşi cu slujnicile lui”, ci zice “Este bine să ieşi”. Ea o sfătuieşte pe Rut ca pe o fiică.

Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să fiu o noră model şi cînd va veni timpul şi o soacră model.

Reclame