Aşa cum am promis în articolul precedent, vom începe o serie nouă de articole, în care vom privi la viaţa  celor 12 Apostoli care au umblat cu Isus Hristos timp de 3 ani şi 6 luni. Va fi un studiu extraordinar!

Pentrucă în toate listele unde sunt prezentate numele celor 12 apostoli, Petru este scris primul, astăzi vom începe cu el.

Obârşia  lui Petru
Prima menţiune Biblică cu privire la sfântul apostol Petru, o găsim în Evanghelia după Matei.

18 Pe cînd trecea pe lîngă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. (Biblia, Evanghelia după Matei 4:18)

Acest verset ne arată că locul  unde  Petru s-a întîlnit cu Domnul Isus, a fost lîngă marea Galileii. Ceea ce ne face să credem că Petru a fost un Galileian născut în Galilea.  Ei se aflau nu numai lîngă marea Galileii, ci chiar în ţinutul Galilei. Pentrucă tot acelaşi capitol din Evanghelia după Matei, exact după întîlnirea Domnului Isus  cu Petru şi Ioan, ne relatează următoarele:

23 Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod. (Evanghelia după Matei 4:23)

Iar după ce Domnul Isus a rostit vestita Sa predică de pe munte,  în capitolul 8 tot la  Evangheliei după Matei, vedem că Isus a intrat în Capernaum(cititi versetul 5), iar la versetul 14 pe cînd Isus se afla în Capernaum, găsim scrise următoarele:

14 Isus S-a dus apoi în casa lui Petru, şi a văzut pe soacra acestuia zăcînd în pat, prinsă de friguri. (Evanghelia după Matei 8:14)

Casa lui Petru, era în Capernaum, şi Isus a intrat în casa lui. Dacă aveţi o Biblie Internaţională de studiu Inductiv, la pagina 1526, puteţi găsi harta ţinutului Galileii, unde veţi observa că Capernaumul era o cetate din ţinutul Galilei.
Deci, Petru  a fost un Galileian, care trăia acum în Capernaum. Totuşi cetatea de baştină al lui Petru nu a fost Capernaumul ci Betsaida. Ştim acestea din următoarea relatare:

44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.(Evanghelia după Ioan 1:44)

Betsaida era tot o cetate din ţinutul Galileii.

Viaţa de până la Hristos

Ocupaţia:
Vom privi acum tot la acel verset pe care l-am citit la început, numai că acum îl vom privi din alt unghi:

18 Pe cînd trecea pe lîngă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. (Biblia, Evanghelia după Matei 4:18)

Pescăritul era meseria de bază al lui Petru de pînă la Domnul Isus.
Viaţa conjugală:
A fost Petru căsătorit sau nu? Vom citi din nou un verset pe care deja l-am mai citit, dar care răspunde la întrebarea noastră:

14 Isus S’a dus apoi în casa lui Petru, şi a văzut pe soacra acestuia zăcînd în pat, prinsă de friguri. (Evanghelia după Matei 8:14)

Cînd s-a întîlnit cu Domnul Isus, Petru era deja  căsătorit. De altfel nu ar fi avut soacră. Despre soţia lui nu găsim scris în Sfînta Scriputră prea multe, totuşi avem următoarea referinţă Biblică unde apostolul  Pavel  pune o întrebare retorică: 

N-avem dreptul să ducem cu noi o soră, care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli, şi fraţii Domnului, şi Chifa(adică Petru)? (1 Corinteni 9:5)

Pavel face aici o relatare la soţia lui Petru, care ne arată că mergea cu el în lucrarea de misiune la care a fost chemat Petru. Cu alte cuvinte erau o echipă la înaintarea Evangheliei. Ce frumos!

Părinţii părinţii lui Petru:
Despre părinţii de sânge al lui Petru, nu ştim prea multe, doar ştim că pe tatăl lui Petru l-a chemat  Iona;

Isus a luat din nou cuvîntul, şi i -a zis: ,,Ferice de tine, Simone(adică Petru), fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi -a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.(Evanghelia după Matei 16:17)

Întîlnirea  cu Domnul  şi chemarea lui Petru

Privind în Sfintele Scripturi, putem observa prima lui întîlnire cu Domnul Isus. Aceasta n-a fost atunci pe malul mării Galileii, în Matei 4. Matei 4 este prima referinţă Biblică cu privire la Petru, dar din punct de vedere cronologic prima întîlnire al lui Peru cu Isus,  o găsim  în Evanghelia după Ioan capitolul 1. Unde se spune că;

40 Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i -a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia„ (care, tîlmăcit însemnează Hristos).
42 Şi l -a adus la Isus. Isus l -a privit, şi i -a zis: ,,Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa„, (care, tîlmăcit, însemnează Petru). (Evanghelia după Ioan 1:40-42)

După această întămplare, Domnul Isus a fot dus în pustie şi ispitit de Satana. Dar după acele zile, Domnul Isus se întoarce din nou în Galilea unde face prima chemare lui Petru şi Andrei fratele lui:

Pe cînd trecea pe lîngă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
19 El le -a zis: ,,Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.„
20 Îndată ei au lăsat mrejile, şi au mers după El. (Matei 4:18-19)

De data aceasta, Isus  cheamă pe Petru, să vină permanent după El, ca să-l facă pescar de oameni. Evanghelistul Luka  ne prezintă mai cu amănunte acest eveniment, cînd spune:

4 Cînd a încetat să vorbească(să înveţe noroadele. Isus), a zis lui Simon: ,,Depărtează -o la adînc, şi aruncaţi-vă mrejile pentru pescuire.„5 Drept răspuns, Simon I -a zis: ,,Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n’am prins nimic; dar, la cuvîntul Tău, voi arunca mrejile!„6 Dupăce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejile.7 Au făcut semn tovarăşilor lor, cari erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit şi au umplut amîndouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile.8 Cînd a văzut Simon Petru lucrul acesta, s’a aruncat la genunchii lui Isus, şi I -a zis: ,,Doamne, pleacă dela mine, căci sînt un om păcătos.„9 Fiindcă îl apucase spaima, pe el şi pe toţi ceice erau cu el, din pricina pescuirii, pe care o făcuseră.10 Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon: ,,Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.„(Evanghelia după Luca 5:4-10)

Răspuns la chemarea Domnului Isus

11 Ei (Petru şi tovarăşii săi)au scos corăbiile la mal, au lăsat totul, şi au mers după El. (Evanghelia după Luka 5:11)

Închipuiţivă scena aceasta. Numai ce au prins atâta peşte încât  Biblia spune că corăbiile începeau să se scufunde. Dar la chemarea Domnului Isus, Petru şi ceilalţi amici ai săi, au scos corăbiile cu peşte la mal, le-au lăsat acolo, şi au mers după Isus. Ce frumos este să vezi aceasta. Nimic nu l-a mai putut opri. A găsit ceea ce avea cu adevarat nevoie. Peştele avea să fie o mîncare de cîteva zile, săptămâni poate, dar Isus avea cu El cuvintele Vieţii Veşnice. De aceea Petru, lasă totul, şi merge să-l urmeze pe Isus.

Ce te împiedică pe tine să-l urmezi pe Isus? Care sunt lucrurile care te ţin strîns şi nu-ţi dau voie să vii la Hristos?

Cum vă pare studiul până aici?
Biblia vorbeşte foarte mult despre Petru. De aceea am hotărât să împart articolul în două părţi aşa ca să va fie mai comod să învăţaţi şi să urmăriţi ideile.

Întoarcete pe acest portal, ca să citeşti continuarea articolului.  

Reclame