Oamenii cel mai mult învaţă din exemple. De aceea pe acest portal, vom începe o serie noua de articole bazate pe viaţa, lucrarea şi moartea celor 12 Apostoli. Îi vom lua pe fiecare împarte, rând pe rînd ,  şi vom vedea ce învăţăm din exemplul vieţii lor.
Îainte ca să începem, haideţi să vedem lista celor 12 , pe  care o găsim în 3 din cele patru Evnghelii.

2 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintîi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;
4 Simon Cananitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus. (Biblia, Evanghelia după Matei 10:2-4)

Urmăriţi blogul în continuare ca să puteţi citi aceste articole interesante şi benefice pentru viaţa noastră de credinţă!

Dumnzeu să vă binecuvinteze!

Reclame