Scris de Oxana Tentiuc

Astăzi aşa de mult se vorbeşte despre relaţia dintre soacră şi noră. Se fac aşa de multe glume proaste pe seama acesta. Prea puţine femei vorbesc frumos de soacra lor!

Avem ce învăţa! Una dintre cele mai frumoase cărţi care descrie această relţie, soacră-noră, este cartea “Rut” din Sfînta Scriptură. Vom descoperi în ea o mulţime de perle, comori făra preţ, adevăruri, care dacă le vom aplica, va transforma relaţia noastră cu soacra într-o relaţie dintre mamă şi fiică. Haideţi să fim înţelepte şi să ascultăm ce spune Sfînta Scriptură.

Astăzi vom observa contextul acestor două femei: Naomi(soacra) şi Rut(nora)

1 Pe vremea judecãtorilor, a fost o foamete în  ţarã. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastã-sa şi cu cei doi fii ai lui, sã locuiascã pentru o vreme în  ţara Moabului.  2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion: erau Efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungînd în  ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo.  3 Elimelec, bãrbatul Naomei, a murit, şi ea a rãmas cu cei doi fii ai ei.  4 Ei şi-au luat neveste Moabite. Una se numea Orpa, şi cealaltã Rut, şi au locuit acolo aproape zece ani.  5 Mahlon şi Chilion au murit şi ei amîndoi, şi Naomi a rãmas fãrã cei doi fii ai ei şi fãrã bãrbat.(Rut 1:1-5)

Din primele 5 versete observăm cînd au trăit aceste două femei, în ce circumstanţe s-au cunoscut şi cum au trăit.

  • au locuit pe timpul judecătorilor

  11 Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, şi au slujit Baalilor. (…) 14 Domnul S-a aprins de mînie împotriva lui Israel. El i-a dat în mînile unor prădători cari i-au prădat, i-a vîndut în mînile vrăjmaşilor lor de jur împrejur, şi nu s-au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor.  15 Oriunde mergeau, mîna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul, şi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strîmtorare.  16 Domnul a ridicat judecători, ca să-i izbăvească din mîna celor ce-i prădau.  17 Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curînd s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor, şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.  18 Cînd le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul, şi-i izbăvea din mîna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului I se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau.  19 Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decît părinţii lor, ducîndu-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi stăruiau în această purtare şi împetrire. (Judecători 2:11, 14-19)

Pe vremea aceea, nu era împãrat în Israel, fiecare fãcea ce-i plãcea.(Judecători 21:25)

Pe ce timp au locuit? Pe vremea judecătorilor,  cînd oamenii făceu ce nu-I plăcea lui Dumnezeu, nu ascultau de poruncile Domnului, îl mîniau pe Dumnezeu, ajungeau în suspinuri negrăite, oamenii erau mai stricaţi decît părinţii lor, fiecare făcea ce vroia. Oare noi nu trăim aceleaşi timpuri? 

  • era foamete în ţară

Din contextul cărţii Judecători înţelegem că era timpul cînd oamenii L-au mîniat pe Dumnezeu şi El i-a pedepsit prin foamente. Cu siguranţă nu era numai o foamete fizică, ci şi spirituală.

  • locuia în Betleemul lui Iuda

Betleemul lui Iuda, din ebraică Beyth Lechem, însemnă casa pîinii sau a mîncării. Deci era o localitate binecuvîntată, în belşug.

Cine a mai locuit în Betleemul din Iuda?

Şi David era fiul Efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt fii. Pe vremea lui Saul el era bãtrîn înaintat în vîrstã.(1 Samuel 17:12)

Împăratul David s-a născut în Betlemul din Iuda. Ce localitate deosebită, ce localitate binecuvăntată! Vor trece anii şi aici se va naşte Prinţul păcii, care va împăca lumea cu Dumnezeu.

  • avea soţ şi 2 fii

Naomi avea familie: soţ şi doi fii. Era atît de binecuvîntată cînd a plecat din “casa pîinii”. Cea mai mare realizare şi cea mai mare binecuvîntare a unei femei este familia ei. Naomi era binecuvîntată.  Hadeţi să vedem ce înseamnă numele fiecărui membru al familiei ei. Elimelec, din ebraică, înseamnă Dumnezeul meu este împărat. Ce femeie nu şi-ar dori un soţ pentru care Dumnezeu este Împărat?

Haideţi să vedem ce înseamnă numele fiilor. Mahlon înseamnă bolnav, iar Chilion, obsedat. Este interesntă semnificaţia acestor nume, probabil că timpul în care locuiau şi-a lăsat amprenta.

  • au plecat să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului

Cea mai mare a nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele Moab; el este tatãl Moabiţilor din ziua de azi(Geneza 19:37)

Moab înseamnă luat din tată, fiul lui Lot cu fiica lui cea mai mare, copil din incest. Moabiţii sunt descedenţii lui Moab. 

Cum s-au comportat Moabiţii cu poporul Israel?

1 Copiii lui Israel au pornit, şi au tăbărît în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.  2 Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel Amori ilor.  3 Şi Moab a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atît de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel.  4 Moab a zis bătrînilor lui Madian: ,,Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe cîmp.„ Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului.  5 El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rîu (Eufrat), în  ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme, şi să-i spună: ,,Iată, un popor a ieşit din Egipt; acopere faţa pămîntului, şi s-a aşezat în faţa mea.  6 Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decît mine; poate că aşa, îl voi putea bate şi-l voi izgoni din  ţară, căci ştiu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvîntat, şi pe cine blestemi tu este blestemat.(Numeri 22:1-6)

Moabiţii erau vrăjmaşii poporului Israel. Moabiţii locuiau pe teritoriul Iordaniei de azi. Interesant că deşi Moabiţii erau vrăşmaşii lui Israel, Elimelec şi Naomi, au plecat în Moab.  Cît de mult perioada în care au locuit şi-a lăsat amprenta în viaţa lor!

  • era din seminţia Efratiţilor

Efratiţii sunt descendenţii lui Iosif, din fiul său Efraim. Din ebrică, Efratit înseamnă productiv, prosper, cu succes.

Înainte de moartea lui, Moise a binecuvîntat toate seminţiile lui Israel.

  13 Despre Iosif a zis: ,,ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvîntare, Cel mai bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape cari sînt jos,  14 Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecãrei luni,  15 Cele mai bune roduri din munţii cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele veşnice,  16 Cele mai bune roade ale pãmîntului şi din tot ce cuprinde el. Bunãvoinţa Celui ce S-a arãtat în rug Sã vinã peste capul lui Iosif, Pe creştetul capului domnului fraţilor lui!  17 El are frumuseţea întîiului nãscut al taurului; Coarnele lui sînt cum sînt coarnele bivolului; Cu ele va împunge pe toate popoarele, Pînã la marginile pãmîntului: Ele sînt zecile de mii ale lui Efraim, Ele sînt miile lui Manase.(Deuteronom 33:13-17)

Deci această familie făcea parte dintr-o seminţie foarte binecuvăntă. Şi cel mai mult este binecuvîntată cu condiţii favorabile pentru agricultură. Nu în zadar Betleemul era casa pîinii. Totuşi au plecat de acolo în Moab la duşmanii lor. 

  • i-a murit soţul

Cît de tristă trebuia să fi fost Naomi. Totuşi avea o mîngiere căci mai avea doi fii.

  • a avut 2 nurori: Orpa şi Rut

Fiii ei s-au căsătorit şi se pare că Naomi îşi recăpătase bucuria. Putea deveni bunică. Fiii ei şi-au luat soţii deosebite. Orpa, din ebraică, înseamnă gazelă sau graţioasă. Rut înseamnă prietenoasă. Dar ce le-a spus Dumnezeu cu privire la Moabiţi?

Amonitul şi Moabitul sã nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam, pe vecie, 4 pentru cã nu v-au ieşit înainte cu pîne şi apã, pe drum, la ieşirea voastrã din Egipt, şi pentru cã au adus, pe preţ  de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca sã te blesteme.(Deuteronom 23:3-4)

Deci Israeliţii nu trebuiau să aibă de afacere cu Moabiţii, cu atît mai mult să se căsătorească. Totuşi aceştia doi s-au căsătorit.  Era perioada în care fiecare făcea ce vroia.

  • a locuit cu fiii ei în Moab aproape încă 10 ani

Probabil că au fost 10 ani liniştiţi în care Naomi se resemnase cu moartea soţului ei.  Dar se apropia o mare tragedie!

  • i-au murit şi ambii fii

Din intonaţia versetului 5 se simte tristeţea şi durerea Naomei.  Naomi,  care în traducere înseamnă încăntătoare, cea care aduce plăcere, fericire, bucurie, satisfacere, acum este doborîtă. Imaginaţi-vă situaţia ei. Cîtă durere !Cîtă disperare!

A venit în Moab avînd soţ şi copii, acum a rămas singură. Nu mai are nici o speranţă în viitor.

Aceastea sunt împrejurările în care a locuit Naomi şi Rut. În articolele următoare vom vedea cum s-a dezvoltat relţia lor. Cum au primit mîngîere una de la alta şi cît de frumoasă a fost relaţia lor.

Reclame