Am auzit de multe ori cum unii oameni îi cheamă pe alţii să se împace cu Dumnezeu, prezentându-le o viaţă în roz, fără probleme şi fără suferinţe. Alţii, mai mult, au format o doctrină spunînd că dacă eşti ucenicul lui Hristos, nu vei avea niciodată necazuri, boală sau  lipsuri, etc. Apoi tot ei spun că dacă cineva trăieşte sărac, aceasta este din cauza că nu-i ajunge credinţă, sau din cauza ca el nu este un ucenic adevărat al lui Hristos. Oare chiar aşa să fie? Este adevărat că viaţa cu Hristos, este o viaţă plină de bucurii şi împliniri sufleteşti pe care nimeni şi nimic în lumea aceasta nu ţi le mai poate oferi. Dar ar fi greşit să credem că viaţa cu Hristos, este lipsită de greutăţi şi încercări sau suferinţe. Astăzi am început să studiez cartea de studiu Biblic Inductiv, care se numeşte : “Vrei să fii ucenicul lui Isus? Trebuie să plăteşti preţul!” Este un studiu unical şi care te învaţa ce înseamnă defapt să fii ucenicul lui Hristos şi care este preţul  care trebuie să-l plăteşti. Vă recomand să procuraţi şi dvs această carte şi să studiaţi de sine stătător adevărurile minunate din ea.  
Aş vrea în acest articol să privim la “chemarea şi responsabilităţile unui ucenic al lui Hristos” .

Cum şi-a chemat Isus primii ucenici ?

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: ,,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.„ 18 Pe cînd trecea pe lîngă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. 19 El le -a zis: ,,Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.„ 20 Îndată ei au lăsat mrejile, şi au mers după El. 21 Deacolo a mers mai departe, şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, cari erau într’o corabie cu tatăl lor Zebedei, şi îşi cîrpeau mrejile. El i -a chemat. 22 Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor, şi au mers după El. (Evanghelia după Matei 4:17-22)

Domnul Isus şi-a chemat ucenicii să fie pescari de oameni.  Cu alte cuvinte; “nu vă veţi pierde meseria, tot pescari veţi rămâne, numai că acum veţi pescui pentru împărăţia Lui Dumnezeu.” Eu vă voi învăţa adevarata pescuire care cu adevărat contează în Împărăţia Cerurilor.
Care îţi era meseria cînd ai fost chemat de Domnul Isus?

Chemat ca să fii trimis
Lacul în care uramau să pescuiască ucenicii era lumea. Domnul Isus ştiind că avea acolo mulţi “peşti” pe care trebuia să-i aducă în Împărăţia Lui Dumnezeu, îşi trimite ucenicii în lume.

Iată, Eu vă trimet ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii. (Matei 10:16)

Isus a chemat ucenicii Săi ca mai apoi să-i trimită în mijlocul lupilor. El a fost sincer  cu ei şi le-a spus la cei trimite.

Ce trebuie să ştie ucenicul atunci când este trimis?
A merge pentru Isus, nu este un lucru uşor, dar se merită. Ce trebuiau să ştie ucenicii când au fost trimişi de Domnul Isus în mijlocul “lupilor” ? 

17 Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor, şi vă vor bate în sinagogile lor.

Vor merge în lacul lumii acestea ca să-i “pescuiască” pe oameni pentru Împărăţia Lui Dumnezeu, dar ei  îi vor da în judecată şi îi vor bate. Astăzi, suntem martori cum mii de creştini în lumea musulmană sunt bătuţi şi persecutaţi pentrucă au ales să urmeze pe Isus.
Domnul Isus continuă:

18 Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor.
19 Dar, cînd vă vor da în mîna lor, să nu vă îngrijoraţi, gîndindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela;
20 fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

Din pricina Domnului Isus, ucenicul, va fi dat pe mîna autoritaţilor. De ce? Ca să slujească de mărturie înaintea lor. Nuştiu cîţi din dvs aţi putut privi la televizor, cu arpoximativ 2 ani în urmă, cum un creştin din Afganistan a fost dat pe mina autorităţilor. Guvernul islamist, impreună cu toţi oamenii religioşi, au hotărit să facă judecata indirect la televiziune. Cu scopul de a speria toată populaţia aşa ca nimeni să nu se mai convertească la creştinism. Totuşi acest caz a fost unul care a ilustrat foarte bine ceea ce a spus Domnul Isus in versetele acestea. Cazul acestui creştin, a răsunat în lumea întreagă. Dar cel mai mult, el a fost o mărturie vie pentru autorităţile afganeze şi tot poporul. La judecată, Dumnezeu a fost cu el. Şi prin acest om,  Evanghelia a fost provăduită  unei ţări întregi. 
Când stăm la dispoziţia lui Dumnezeu şi mergem acolo unde Domnul Isus ne trimite, El promite să fie cu noi şi El prin Duhul Său ne dă ceea ce trebuie  să vorbim în acele clipe.
Ce trebuiau să ucenicul lui Hristos, cînd este trimis?

21 Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi -i vor omorî.
22 Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit. (Matei 10:16-22)

Din pricina Numelui Lui Hristos, oamenii te vor urî până acolo că te vor da la moarte. Cel mai greu este că duşmanii tăi, pot fi chiar cei din casa ta. În cazul  pe care l-am povestit mai sus, persoana care a mers şi a dat pa acest bărbat credincios pe mîna autorităţilor, a fost chiar soţia lui… Când la dat pe mâna poliţiei, ştiti ce le-a zis? “Spânzuraţi-l căci  s-a făcut necredincios”. Cum ţi-ar părea o aşa faptă din partea partenerului cu care ai încheiat legamânt de credincioşie pe viaţă? Totuşi aceasta nu este o noutate. Domnul Isus, înainte de a se întâmpla toate acestea, ne-a atenţionat în sfânta Scriptură ca ele vor fi parte din vieţile noastre.

De ce suferinţă?

Va spune cineva: “păi, aş vrea şi eu să fiu ucenicul lui Isus, dar , de ce atâta suferinţă?”
Ca şi ucenici ai lui Hristos, noi suferim, dar aceasta nu înseamnă ca Lui Hristos, îi place să ne vadă totdeauna suferind.  Atunci de ce suferim? Pentrucă…

24 Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul său, nici robul mai pe sus de domnul său.
25 Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpînul casei L-au numit Beelzebul, cu cît mai mult vor numi aşa, pe cei din casa lui?(Matei 10:24-25)

Nu te teme de cel ce ucide numai trupul

26 Aşa că să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.
27 Ce vă spun Eu la întunerec, voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperişul caselor.
28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; (Matei 10:26-28a)

Oamenii l-au urât pe Domnul Isus foarte mult. Şi se pare că de atunci şi pînă acum, atitudinea celor mai mulţi nu s-a prea schimbat. Dacă pe El l-au urît, şi pe noi ne vor urî. Dacă pe El l-au omorît, şi noi avem toate şansele să o sfîrşim la fel. Atunci,  cei de făcut? Să stăm intimidaţi de firca că oamenii să nu ne omoare? Nicidecum! Cine dintre noi nu va muri fizic (Cu excepţia dacă nu vine Domnul pînă atunci) ? Toţi! Atunci, dacă toţi mor, de ce atâta teamă? Nu suntem noi primii şi nici ultimii care vom muri.  Nu e problema că vom muri într-o zi, ci  întrebarea este : “Pentru ce murim?”  Ce exemplu lăsăm în urma noastră? Ce îşi vor aduce aminte oamenii  de noi după ce vom pleca din lumea aceasta?
Cineva va spune: “Dar şi viaţa fără teamă tot nu este bună. Omul trebuie să se teamă de ceva.”  Dacă acesta îţi este gândul, vreau să ştii că sunt deacord cu tine. Uite ce spune Domnul Isus mai departe:

Teme-te de Dumnezeu

28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.
29 Nu se vînd oare două vrăbii la un ban? Totuş, nici una din ele nu cade pe pămînt fără voia Tatălui vostru.
30 Cît despre voi, pînă şi perii din cap, toţi vă sînt număraţi.
31 Deci să nu vă temeţi; voi sînteţi mai de preţ decît multe vrăbii. (Matei 10:26-31)

Nu te teme de cei ce îţi pot ucide numai trupul. Dacă îţi ucid trupul, defapt îţi fac numai bine prin aceasta. Ei te trimit acasă, la casa care îţi aparţine cu adevărat. Aici pe pămînt noi nu suntem acasă, noi suntem străini şi călători. Poate spune cineva: “E uşor a vorbi frate despre aceste lucruri, dar te-aş vedea eu dacă ai trece tu prin ceea ce scrii”  De murit, încă nu am murit! Dar am fost de multe ori aproape. Totuşi dacă mai trăiesc, înseamnă că Domnul mai are de lucru cu mine şi prin mine. Dacă mai trăim, înseamnă că Dumnezeu mai are un plan cu noi, de aceea,  nu te teme de oameni, ci temete de Dumnezeu. Pentrucă El  poate să ucidă şi trpul şi sufeltul în gheenă. 

Dragă cititor, al cui ucenic eşti tu?  Ai înţeles tu care îţi este chemarea? Eşti tu gata să suferi pentru Numele Lui Hristos? Pentru cine şi ce îţi trăieşti tu viaţa aici pe pămînt? De cine te temi cel mai mult? De părerile oamenilor, de cei ce pot să-ţi ucidă trupul, sau Dmnezeu?

Nu uita că Domnul Isus a mai spus:

Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va cîştiga. (Matei 10:39)

Dumnezeu să ne ajute să fim nişte ucenici ai lui Hristos, care şi-au înţeles chemarea, îşi împlinesc responsabilităţile şi  sunt gata să plătească tot preţul!

Reclame