Scris de Oxana Tentiuc

Ieri am văzut cîtă bucurie şi cîtă pace aduce iertarea în inimile noastre. Astîzi vom vedea ce se întîmplă daca nu iertăm.

  • neiertarea provoacă întristarea

Matthew 18:28-31   28 Robul acela, cînd a ieşit afarã, a întîlnit pe unul din tovarãşii lui de slujbã, care-i era dator o sutã de lei. A pus mîna pe el, şi-l strîngea de gît, zicînd: ,Plãteşte-mi ce-mi eşti dator.`  29 Tovarãşul lui s-a aruncat la pãmînt, îl ruga, şi zicea: ,Mai îngãduieşte-mã, şi- ţi voi plãti.`  30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţã, pînã va plãti datoria.  31 Cînd au vãzut tovarãşii lui cele întîmplate, s-au întristat foarte mult, şi s-au dus de au spus stãpînului lor toate cele petrecute. (Matei 18:28-31)

Atunci cînd nu vrem să iertăm pe cei ce au greşit faţă de noi provocăm o întristare enormă! Cei din jurul nostru sunt întristaţi, noi suntem întristaţi. O întristare care ne va doborî sufletul şi ne va fura bucuria din relaţiile noastre.

  • neiertarea provoacă mînie

34 Şi stãpînul s-a mîniat şi l-a dat pe mîna chinuitorilor, pînã va plãti tot ce datora. (Matei 18:34)

Dacă nu iertăm pe fraţii noştri provocăm mînia lui Dumnezeu.  V-aţi gîndit vreodată cît i-a iertat acest stăpîn primului rob? Datoria lui era de 10000 de talanţi de aur. Un talant de aur cîntărea cam 49,077kg aur. Deci datoria lui totală era de 490770kg aur. O sumă colosală, eu nici nu-mi pot imagina această sumă! Acum haideţi să vedem cît îi datora tovarăşul lui. Acesta datora primului rob 100 dinari. Un dinar nici măcar nu avea valoare în aur, ci doar în argint, acesta valora 4,50g argint. O sută de dinari ar echivala cu 450g argint. Observţi difenţa?Imaginaţi-vă cum se simte Dumnezeu, ştiind cît ne-a iertat El, iar noi nu suntem capabili să iertăm puţinul fratelui nostru.

Acest stăpîn atît de mult s-a mîniat încît l-a dat pe mîna chinuitorilor. Atunci cînd nu iertăm greşeala altora ne provocăm chinuri amarnice. Pînă nu iertăm cu adevărat nu vom scăpa de aceste chinuri spirituale.

  • neiertînd pe fraţii noştri îl forţăm pe Dumnezeu să ne pedepsească

34 Şi stãpînul s-a mîniat şi l-a dat pe mîna chinuitorilor (l-a pedepsit), pînã va plãti tot ce datora.  35 Tot aşa vã va face şi Tatãl Meu cel ceresc, dacã fiecare din voi nu iartã din toatã inima pe fratele sãu.(Matei 18:34-35)

Neirtînd pe semenii noştri îl intristăm pe Dumnezeu. Astfel provocîndu-L la mînie şi forţîndu-L să ne pedepseacă.  Cea mai mare pedeapsă va fi neliniştea noastră interioară. Aceasta ne va împiedica să zidim relaţii cu alţii şi cu siguranţă vom pierde din armonia relaţiei cu Dumnezeu.  Vom pierde bucuria şi pacea interioară.

  • neiertarea semenilor este un păcat care ne împiedică să avem o relaţie frumoasă cu Dumnezeu

23 Aşa cã, dacã îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte cã fratele tãu are ceva împotriva ta,  24 lasã-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întîi de împacã-te cu fratele tãu; apoi vino de adu- ţi darul. (Matei 5:23-24)

V-aţi gîndit vreodată de ce atunci cînd nu iertăm suntem aşa de apăsaţi şi chinuiţi? Pentru că acesta este un păcat. Dumnezeu pune un preţ foarte mare pe relaţiile noastre cu semenii noştri, astfel încît dacă nu suntem împăcaţi cu cineva, nu ne putem prezenta în faţa Lui cu mîini curate. Dumnezeu nu va putea primi jertfele noastre, pînă nu ne vom împăca cu fratele nostru.

Deci putem face o mulţime de lucruri frumoase pentru Dumnezeu, dar dacă nu am iertat pe cineva din toată inima, toate vor fi în zadar!

Dumnezeu să ne ajute să iertăm din toată inima pe cei care au greşit faţă de noi!

Reclame