În prima parte a acestui aritol, am văzut promisiunile Lui Dumnezeu cu privire la succes. Am văzut unele instrucţiuni pe care le-a dat poporului Israel şi apoi lui Iosua. Astăzi mergem mai departe  să învăţăm  cum putem fi oameni de succes.

Studiază Cuvântul lui Dumnezeu zilnic

Tot atunci pe când erau încă în pustie, Dumnezeu a mai dat poporului Israel, următoarele porunci:

14 Dupăce vei intra în ţara pe care ţi -o dă Domnul, Dumnezeul tău, şi o vei stăpîni, după ce-ţi vei aşeza locuinţa, şi vei zice: ,,Vreau să pun peste mine un împărat, ca toate neamurile cari mă înconjoară,„ –
15 să pui peste tine ca împărat pe acela pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tău…
18 Cînd se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el(Împăratul), într’o carte, o copie a acestei legi, pe care s’o ia dela preoţii din neamul Leviţilor.
19 Va trebui s’o aibă cu el şi s’o citească în toate zilele vieţii lui, (Deuteronom 17: 18-19)

Când Dumnezeu le-a dat aceste porunci, poporul Israel nu avea încă un împărat. Dumnezeu era împăratul  lor. Totuşi Dumnezeu ştia că va veni timpul, cînd acest popor va cere un împărat ca celelalte popoare. De aceea,  în versetele de mai sus, găsim poruncile Lui Dumnezeu pentru împăraţii care vor conduce în viitorul Israel. Avea nevoie împăratul de izbîndă şi succes? Bine inţeles că da! Dar ce trebuia să facă un împărat ca să aibă succes pe scaunul lui de domnie? 
Primul lucru:  “să scrie pentru el o copie a acestei  legi”. Te-ai gândi; “Ce nu avea cine să scrie pentru împărat? În jurul împăratului sunt atâţea omanei, de ce tocmai împăratul trebuie să scrie cu mâna lui?” De ce? Pentrucă acesta era  secretul succesului. Cînd omul scrie ceva, memorează mult mai repede decât atunci cînd citeşte sau numai ascultă. De aceea, Dumnezeu cere împăratului nu porşisimplu să citească Legea, nu porşisimplu să o asculte, ci să o scrie   cu mîna lui. Apoi,

Să o citească în toate zilel vieţii lui
Expresia “toate zilele vieţii lui” arată un mod de viaţă. Şi aceasta este asemănătoare cu poprunca dată lui Iosusa in 1:8 când Dumnezeu i-a cerut să cugete asupra Legii zi şi noapte.
Deci, pentru a avea succes în viaţa ta de credincios, nu este deajuns numai să ţii BIblia în casă, nu este deajuns numai să o iai cu tine in fiecare duminică la Biserică, pentru a fi un om de succes, Dumnezeu îţi cere ţie personal să cunoşti Sfânta Scriptură. Tu singuri trebuie să  scrii, tu singur trebuie să o citeşti pentru tine în toate zilele vieţii tale.
Rezultatul studierii Cuvântului Lui Dumnezeu

Te-ai gândi de ce Dumnezeu a pus aşa de mare accent pe scrierea şi studierea Cuvântului Său zilnic? Pentrucă aceasta aduce un rezultat extraordinar în vieţile noastre. Care sunt aceste ruzultate? Pentru o mai bună înţelegere, am numerotat cu cifre bold, toate rezultatele care ni le prezintă Dumnezeu aici.

19 Va trebui s’o aibă cu el şi s’o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să (1)se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, (2)să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea,
20(3) pentruca inima lui să nu se înalţe mai pe sus de fraţii lui, şi (4)să nu se abată dela poruncile acestea nici la dreapta nici la stînga, şi (5)să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel (Deuteronom 17: 19-20)

De ce este atât de important să studiezi Biblia zilnic? Pentrucă numai aşa înveţi să te temi de Dumnezeu, în felul acesta înveţi să păzeşti şi să împlineşti toate cuvintele Lui. Cuvântul Lui Dumnezeu avea să păzească inima împăratului de ase înalţa mai pe sus de fraţii lui. Astfel, dacă împăratul avea să nu se abată de la toate aceste porunci, Dumnezeu îi promitea că el “va avea multe zile în împărăţia lui, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel”.  Defapt, acesta este şi unul din marele succese de care avea să aibă parte împăratul şi urmaşii lui.
Va spune cineva; “păi bine, toate aceste lucruri au fost spuse în Vechiul Testament. Ce spune Noul Testament ?”.  Ce ne învaţă Noul Testament cu privire la acest subiec?

Fii împlinitor  al Cuvântului nu numai ascultător

22 Fiţi împlinitori ai Cuvîntului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri.
23 Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu -l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într’o oglindă;
24 şi, dupăce s’a privit, pleacă şi uită îndată cum era. (Epistola lui Iacov 1:22-24)

Trăim vremuri când Cuvântul Lui Dumnezeu se provăduişte foarte mult; l a televizor,  radiou, în internet, etc. Totuşi, suntem înconjuraţi de atâţea oameni rataţi, nefericiţi şi falimentaţi în viaţă. Ne întrebăm de ce?  Pentrucă în tot valul acesta al provăduirii, mulţi sunt aceea care ascultă Cuvântul, dar foarte puţini  îl împlinesc. Chiar tu care citeşti acum acest articol, ce vei face după aceasta? Acum auzi cuvântul Lui Dumnezeu, dar mă întreb ce vei face după aceasta? Te vei asemăna cu un om care-şi priveşte  faţa într-o oglindă, şi după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era? Sau după ce îţi priveşti acum faţa în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, vei merge şi vei împlini tot ceea ce ţi-a vorbit Dumnezeu?

Adânceşteţi privirile în legea desăvîrşită

25 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.(Iacov 1: 22-25)

Ce mare har, e să fii fericit în lucrarea pe care o faci…! Ce mare har! Opreştete pentru un moment şi priveşte în jurul tău? Ce vezi? Eşi întro zi în stradă şi pentru cîteva minute, stai şi observă-i pe oameni. Vei vedea numai alergare, alergarea şi din nou alergare, dar tot mai puţină fericire. Aproape toţi oamenii caută să lucreze, dar cîţi din ei sunt fericiţi în ceea ce fac? Defapt aceasta dragă cititor,  este unul din cele mai mari succese în viaţa noastră. De aceea am lăsat aceste versete să le observăm la sfîrşit. Pentrucă unii ar putea confunda succesul cu ; milioanele de dolari, alţii cu posturi înalte în societate, case, maşini, etc. Cu toate că Dumnezeu este gata să ni le ofere şi pe acestea şi nu este rău dacă cineva pe drept le-ar avea. Totuşi unul din cele mai mari succese pe care ni-l oferă Dumnezeu la toţi care vrem să trăim după instrucţiunile Lui, este fericire în tot ceea ce faci. Împlinire! Ce îi mai trebuie unui om decît să fie împlinit în tot ceea ce face şi are?

Dragul meu, ai observat că secretul succesului oferit de Dumnezeu este strîns legat de relaţia pe care o avem faţă de Cuvântul Lui? Am privit în Vechiul Testament şi  am privit în Noul Testament. Instrucţiunile nu se schimbă, ele rămân aceleaşi. Ne-am uitat la oameni simpli din popor şi am privit la cei puşi în poziţii foarte înalte, ca Iosua şi împăraţii poporului Israel. De la cel mai simplu om- la împărat, secretul adevăratului succes, nu se schimbă. Pentru toţi rămâne acelaşi.  Vreai să fii un om de succes? E simplu: îndrăgosteştete de Cuvântul lui Dumnezeu,  studiază-l zilnic şi împlineşte-l în întregime. Tot ceea ce faci, gîndeşti şi vorbeşti să fie aşa cum El ne învaţa în Sfânta Scriptură.

Dar cum este posibil să trăieşti şi să urmezi o cale necunoscută? Pentru aceasta trebuie să o cunoştia. Cum poţi realiza aceasta ?

Studiază Biblia inductiv

Metoda de studiu Biblic Inductiv, este o metodă unicală . E unică  prin faptul că oferă  posibilitate oricui  să studieze şi să înveţe  adevărul Biblic.  Dumnezeu prin intermendiul Duhului Sfânt te învaţă pas cu pas, adevărul Său. De aceea,  vă motivezi pe toţi cei care citiţi acest articol să începeţi să studiaţi Biblia după metoda inductivă.  Prin această metodă L-am cunoscut pe Hristos, ca Domn şi Mîntuitor personal,  si prin ea am crescut, şi continui să cresc spiritual. 
Se merită să începi să începi chiar astăzi!

Anunțuri