Majoritatea oamenilor îşi doresc să fie oameni de succes.  Dar întrebarea este : “Cum poţi deveni om de succes?” Orice lucru, îşi are menirea sa. Ceasul este pentru a ne arata ora, lingura este pentru a mânca cu ea,  hainele pentru a ne îmbraca. Cel care a făcut ceasul, ştie cel mai bine cum să scrie instruţiunile pentru buna folosire a lui. Dacă urmezi regulile, atunci ai succes în folosirea lui. Tot aşa este şi cu omul. Toţi avem  un Creator care este Domnul Dumnezeu. Dumnezeu este Unicul care ne poate da cele mai bune instrucţiuni, pentru bunul succes al vieţii noastre. În acest articol, vom privi  în Sfânta Scriptură  să vedem care sunt promisiunile şi  instrucţiunile lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, dacă vrem să fim oameni de succes în viaţă. 

Dumnezeu promite succesul

Înainte ca să intre în ţara pe care le-a promis-o, Dumnezeu prin Moise le-a dat legi şi instrucţiuni poporului Israel cu privire la felul lor de vieţuire în ţara în care aveau să intre. La capitolul 28 din cartea Deuteronom, Dumnezeu le prezintă binecuvintarea şi blestemul. Binecuvîntare în caz că vor asculta de Cuvîntul Lui şi blestem în caz că se vor răzvrăti. Atunci Dumnezeu le-a zis:

13 Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, … (Deuteronom 28:13a)

Dumnezeu promite succesul. El vrea ca copii lui să fie cap şi nu coadă, de aceea El promite întregului popor că poate să-i facă totdeauna să stea sus şi niciodată jos. Dar pentru aceasta ei trebuiau să implinească nişte condiţii, sau aşa cum am spus mai sus, instrucţiuni. Dragul meu, vreai să fii un om de succes? Vreai să fii totdeauna cap şi nu coadă? Atunci ascultă instrucţiunile Lui Dumnezeu:

Ascultă, păzeşte şi împlineşte tot Cuvântul lui Dumnezeu

13 Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini,  14 şi nu te vei abate nici la dreapta nici la stînga dela toate poruncile pe cari vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi. (Deuteronom 28:13b-14)

După ce Dumnezeu le-a dat promisiunea, El pune condiţia. Cuvântul “Dacă” arată o condiţie. Pentru a ajunge cap şi nu coadă, pentru a fi totdeauna sus şi niciodată jos, Dumnezeu spune că trebuie să asculţi, să implineşti şi să păzeşti tot  Cuvântul Lui. Va spune cineva; “ Am vrea să ne spui ceva  mai real, ceva care cu adevarat contează în secolul 21. Aceasta nu este aşa de interesant şi atrăgător.” Corect… a asculta, a  păzi şi împlini Cuvântul lui Dumnezeu nu este cel mai uşor lucru, dar aceasta este o condiţie pusă de Creatorul Universului acesta, de Acela care te-a creat şi ştie cel mai bine ce este bine sau rău pentru tine. De aceea dacă vreai să ajung un om de succes, ascultă, păzeşte şi împlineşte Cuvântul Lui Dumnezeu. Altfel nu poate fi.

Lucrează cu credincioşie după toată legea

Iosua a fost ucenicul lui Moise. Oriunde nu mergea Moise, Iosua era lingă el. Dacă Moise urca pe munte ca să vorbească cu Dumnezeu, Iosua mergea din urmă până la poalele muntelui. Astfel Iosua a fost un ucenic credincios şi ascultător de Moise. După moartea învăţătorului său, Iosua a fost numit de Dumnezeu ca să ia toată conducerea ţării asupra lui. Pentru a fi judecător, sau conducător în ţară, nu era atît de simplu.  Acum mai mult ca niciodată Iosua are nevoie de succes. Are nevoie ca sa fie un lider puternic şi să poată izbuti în tot ceea ce va face. De aceea Dumnezeu îi spune următoarele:

7 Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioşie după toată legea pe care ţi -a dat -o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbuteşti în tot ce vei face. 
(Iosua 1:7)

Sunt foarte mulţi oameni în lumea aceasta care cunosc Scriptura. Unii mai bine, alţii mai rău. Dar cheia succesului în viaţă nu este numai să cunoşti Biblia. Pentru un creştin, cunoaşterea Cuvântului Lui Dumnezeu, Biblia, este de neapărată importanţă, dar numai cunoaşterea nu va aduce succes vieţii tale. Dumnezeu vine la Iosua şi-i spune să lucreze cu credincioşie după toată legea. Cum să lucreze ? Cu credincioşie. Atunci cînd vei împărţi acest Cuvânt Sfânt al Lui Dumnezeu, atunci cînd îi vei învăţa pe alţii, i-a seama să o faci cu credincioşie. Nu folosi Biblia pentru a spune ceea ce ea nu spune,
n-o folosi pentru a-ţi scuza anumite fapte, hotărâri sau păcate pe care le-ai săvîrşit. Apoi înainte de ai învăţa  pe alţii, trăieşte tu mai întâi acele adevăruri. Atunci vei vi sigur că ai lucrat cu credincioşie înaintea Lui Dumnezeu, şi ai împărţit drept Cuvântul Adevărului. Dar nu numai atât; dacă lucrezi cu credincioşie după tot Cuvântul lui Dumnezeu, El îţi promite că vei izbuti în tot ce vei face. Adică de tot ceea ce te vei apuca, El te va binecuvinta cu succes.

Cartea legii să nu se depărteze de gura ta (Iosua 1:8)

8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.    (Iosua 1:7-8)

Care este condiţia? Condiţia nu sa schimbat prea mult de pe timpul lui Moise şi până aici. Dumnezeu şi Cuvântul Lui nu se schimbă nicioadată. Vremurile se schimbă, imperiile se duc şi vin, oamenii pot fi  schimbători, dar, Dumnezeu nu se schimbă niciodată. În El nu este nici schimbare şi nici măcar umbră de mutare(Iacov 1:17). Cuvântul lui rămâne acelaşi şi actual pentru toate vremurile.
Astfel el spune acum lui Iosua “cartea legii să nu se depărteze de gura ta”. Iosua trebuia să mărturisească Cuvântul lui Dumnezeu. Şi asta tot? Nu!. Dumnezeu îi mai spune :

Cugetă asupra ei(Cartea Legii), zi şi noapte

Va spune cineva: “Păi ce, pentru a avea succes în viaţă, nu trebuie să dorm nicioadată ci doar să stau zi şi noapte să cuget asupra Bibliei?” Dacă ai putea face acest lucru nu ar fi deloc rău! Dar nu aceasta spune Dumnezeu aici. Dumnezeu foloseşte aici o exagerare , anume ca să arate importanţa de a ne conduce vieţile în acord cu Cuvântul Lui. Când spune să cugetam la el, zi şi noapte, vrea să ne spună că oriunde nu am fi, orice nu am face, să ne purtăm şi să vorbim aşa cum ne învaţă El în Cuvântul Săui. Şi aşa el ne garantează succesul. Dar, cum poţi cugeta asupra aceea ce nu ştii? Cum poţi să împlineşti ceea ce ce nu ştii să împlineşti? Pentru a împlini Scriptura şi pentru a putea cugeta asupra ei zi şi noapte, avem nevoie să o studiem, să o cunoaştem profund, şi numai atunci vom putea să nu ne abatem de la ea nici la stânga nici la dreapta.

Căută  să faci tot ce este scris în ea

În acelaşi verset din Iosua 1:8 Dumnezeu îi spune lui Iosua să caute să împlinească tot ce este scris în Cartea Legii, Biblia. Observaţi instrucţiunea? Dumnezeu nu cere să fie împlinită doar o parte din Cuvântul Lui, El cere totul. Totul sau nimic. Aşa este Dumnezeul nostru. Aşa este şi cu privire la inima noastră, dacă dăm toată inima noastră  Lui , Dumnezeu o ia în întregime. În cazul că vreai să mai laşi ceva rezerve, El nu va lua nimic.  Să împineşti tot ce este scris în ea, aceasta este condiţia Lui Dumnezeu. Observaţi progresia, mai întîi îi cere să mărturisească Cuvântul , apoi să cugete asupra Lui, adică să-şi conduca totdeauna viaţa în acord cu Scriptura, şi aici îi cere  să împlinească totul. Nu este deajuns numai să predici Biblia, nu este deajuns numai să cugeţi la ea, Biblia trebuie şi împlinită, trăită în vieţile noastre. Atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune” , promite Dumnezeu lui Iosua şi tuturor celor ce vor face aşa.

Concluzie partea I:

Dragul meu cititor. Oricine nu ai fi şi oricare nu ţi-ar fi poziţia ta  în societate, Dumnezeu te vrea cap şi nu coadă. Dar pentru aceasta tu trebuie să împlineşti instrucţiunile Lui. Nu căuta succesul pe alte căi. Adevăratul succes în viaţă, care cu adevarat contează în veşnicii, numai El ni-l poate oferi. De aceea dragul meu, aşa cum am văzut în acest articol, toate instrucţiunile Lui Dumnezeu care duc la succes, sunt strâns legate de Cuvântul Lui, Biblia. Studiaz-o, strânge-o în inima ta şi fă din ea călăuza vieţii tale!

Dumnezeu să va facă oameni de succes în ochii Lui!

Reclame