Servant.vga Lucrarea Lui Dumnezeu, a avut în toate timpurile  nevoie de tot mai mulţi  lucrători. Cu părere de rău, tot mai mult şi mai mult, deficitul de oameni dedicaţi, sinceri şi credincioşi lui Dumnezeu, creşte tot mai mult. Poate te întrebi, cum poţi să fii şi tu un slujitor destoinic al lui Dumnezeu? Poate veai să faci ceva pentru Domnul, dar nu ştii cum să începi. În acest articol, vreau să privim la exemplul proorocului Isaia,  a cărui carte, a ajuns să fie numită “Biblia în miniatură”, şi să vedem ce ne învaţă Dumnezeu din exemplul acestui om.
Textul la care ne vom concentra astăzi va fi Isaia 6:1-9. Mai întîi să citim acest text şi apoi să vedem ce putem învăţa din el:

1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două sburau.
3 Strigau unul la altul, şi ziceau: ,,Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui„!
4 Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s’a umplut de fum.
5 Atunci am zis: ,,Vai de mine! Sînt pierdut, căci sînt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!„
6 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mînă, pe care -l luase cu cleştele de pe altar.
7 Mi -a atins gura cu el, şi a zis: ,,Iată, atingîndu-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!„
8 Am auzit glasul Domnului, întrebînd: ,,Pe cine să trimet, şi cine va merge pentru Noi?„ Eu am răspuns: ,,Iată-mă, trimete-mă!„
9 El a zis atunci: ,,Du-te şi spune poporului acestuia: ,Într’una veţi auzi şi nu veţi înţelege; într’una veţi vedea, şi nu veţi pricepe!`
(Isaia 6:1-9)

Nu te compara cu alţii

Ca să înţelegi mai bine ceea ce sa întimplat in capitolul 6 este foarte important să citeşti primele 5 capitole din această carte. Cintind aceste capitole,  vei observa un lucru foarte interesant. În primele 5 capitole, cuvintul “Vai” se repetă de 10 ori.  Proorocul Isaia a folosit acest cuvint arătind starea pe drept agravată a poporului în care trăia. Astfel el spunea:

Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămînţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfîntul lui Israel. I-au întors spatele…(Isaia 1:4)

Vai de cei ce disdedimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare, şi şed pînă tîrziu noaptea şi se înferbîntă de vin! (Isaia 5:11)

Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, cari spun că întunerecul este lumină, şi lumina întunerec, cari dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune! (Isaia 5: 20)

Aşa cum aţi observat, de fiecare dată acest “vai” este îndreptat spre alţii, ca să arate starea agravantă a poporului printre care locuia. Poporul , pe drept era aşa, după cum îl descrie Isaia, dar există o problemă:  Isaia, vede foarte bine starea poporului său şi putea foarte bine să-i critice, dar nu-şi vedea starea lui.

Întîlnirea cu Dumnezeu

1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezînd pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două sburau.
3 Strigau unul la altul, şi ziceau: ,,Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui„!(Isaia 6:1-3)

Nicăieri până aici nu am văzut pe Isaia să fi avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Nu poţi fi slujiot în slujba lui Dumnezeu, până nu ai avut o întîlnire personală cu Dumnezeu prin credinţă în Domnul Isus Hristos. În anul morţii împăratului Ozia, proorocul Isaia, îl vede pe Dumnezeu şi sfinţenia Lui. Atunci cînd Isaia a văzut cum este Dumnezeu şi sfinţenea şi curăţenea Lui, se întimplă ceva care nu sa mai întîmplat niciodată în viaţa lui:

Pocăinţa lui Isaia

5 Atunci am zis: ,,Vai de mine! Sînt pierdut, căci sînt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!„
(Isaia 6:5)

Când la văzut pe Domnul, caracterul şi sfinţenia Lui, Isaia defapt se vede pe sine. Acum Isaia nu se mai poate compara cu nimeni din jur. Acum  stă numai între el şi Dumnezeu. Cînd stă înaintea lui Dumnezeu, acolo numai este loc pentru comparaţii , acolo nu mai este loc de critică la adresa altora, acolo este numai el şi Dumnezeu Cel sfânt, Domnul Oştirilor. Şi aici, Isaia îşi vede starea sa. Şi ce zice? “Vai de mine!” Vedeţi? Cînd te întîlneşti cu adevărat cu Dumnezeu, El îţi arata starea ta, starea sufeltului tău şi a vieţii tale.  Lucruri pe care nimeni altul dintre oameni nu are putere să le vadă şi să le ştie, ci doar Dumnezeu. Când vii în prezentţa Lui Dumnezeu, El îţi arată  starea ta. Cinva va întreba poate: “ cum îmi pot vedea şi eu starea astăzi? Cum îl pot vedea şi eu pe Domnul aşa cum l-a văzut Isaia şi aşa să-mi pot vedea starea?”. Biblia este Cuvîntul lăsat de Dumnezeu, care atunci cînd  o studiem, Dumnezeu se întîlneşte cu noi şi ne arată starea. De aceea apostolul Iacov a scris în epistola care-i poartă numele:

23 Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu -l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într’o oglindă;
24 şi, dupăce s’a privit, pleacă şi uită îndată cum era.
25 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:23.25)

Cuvintul Lui Dumnezeu este oglinda sufletului nostru. Atunci când ne apropiem de Biblie ne apropiem defapt de Autorul ei, de Dumnezeu, care prin această carte minunată, ne arată starea vieţii noastre. Sunt unii care îşi văd starea şi iau atitudine, sunt alţii care ascultă Cuvântul, îşi văd starea, dar pleacă şi uită îndată ceea ce au auzit. Poate şi tu eşti unul din aceştia. Poate şi tu ai mers o viaţă întreagă la Biserică, ai citit din Biblie, ştii rugăciunea “Tatăl nostru” şi o rosteşti în fiecare zi, dar niciodată nu ai luat atitudine cu privire la starea ta păcătoasă. Dumnezeu, se întîlneşte şi astăzi cu noi, El şi astăzi este dornic să se descopere fiecăruia din noi, întrebarea este “Ce faci tu atunci cînd el ţi se descoperă?” Isaia şi-a văzut starea şi a luat atitudine.  Aceasta a fost pocăinţa lui. Fără pocăinţă nu poţi fi un slujitor adevărat al Lui Dumnezeu.

Dumnezeu iartă păcatul

6 Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mînă, pe care -l luase cu cleştele de pe altar.
7 Mi -a atins gura cu el, şi a zis: ,,Iată, atingîndu-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!„  (Isaia 6:6-7)

Dumnezeu nu-ţi va ierta nicidoată păcatul tău, pînă ce tu singur nu vei înţelege că eşti un păcătos. Am auzit de multe ori  spunând: “Da eu nu mă simt păcătos. Eu nu am ucis, nu am furat, nu beau, nu fumez, etc” Biblia spune:

23 Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.(Romani 3:23)

Nu este nici un singur om care să nu fi păcătuit înaintea lui Dumnezeu.  Dumnezeu est gata să-ţi ierte toate păcatele tale atunci cînd spune:

Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

În Isus Hristos, Dumnezeu oferă gratuit iertarea de păcate şi darul Vieţii Veşnice. Dar pentru ce ar oferi Dumnezeu  iertare celor care nu văd nevoia de ea? Pentru a fi iertat, mai întîii trebuie să vezi şi să accepţi stara ta păcătoasă. ŞI să înţelegi că numai Dumnezeu te poate salva din acestă stare. Atunci Dumnezeu numai decît îţi va veni în ajutor, aşa cum a făcut-o şi în cazul lui Isaia.

Dumnezeu te cheamă în lucrare

8 Am auzit glasul Domnului, întrebînd: ,,Pe cine să trimet, şi cine va merge pentru Noi?„ Eu am răspuns: ,,Iată-mă, trimete-mă!„ (Isaia 6:8)

Cât de minunat este Dumnezeul nostru…! Cât de măreţ şi extraordinar este El! Mai întii S-a descoperit lui Isaia, apoi i-a aratat starea păcătoasă în care trăia el. După ce acesta şi-a recunoscut păcatul, sa pocăit înaintea Lui, Dumnezeu l-a curăţit de orice păcat. Şi acum, îl chemă în lucrare.  Pînă la versetul 8, nu vedem niciodată ca Dumnezeu să-l fi chemat pe Isaia în lucrare. Isaia a vorbit poporului din partea Domnului, Isaia a criticat poporul, el s.a comparat cu starea poporului şi se găsea mai bun decît ei, dar nu vedem nici o singură dată ca Dumnezeu să-l fi chemat  în lucrarea Sa. De ce ? Pentrucă Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt şi Curat, şi El  nu se poate folosi de vase murdare. Dumnezeu vrea să se folosească de oameni, care au fost curăţiţi prin pocăinţă sinceră şi credinţă înaintea Lui. Până atunci, oamenii pot face ceva din râvna lor, din pizmă, din duh de ceartă, aşa cum am văzut mai inainte că se întimpla şi în epistola către Filipeni, dar aceasta nu e ceva iniţiat de Dumnezeu. El, înainte ca să te cheme să faci ceva pentru El, mai întîi vrea să te pregătească, să te echipeze pentru această lucrare. El aşteaptă de la tine, să vii la El, să te dai în întregime Lui, şi apoi El să facă ce vrea cu viaţa ta.

Răspunde chemării Lui Dumnezeu

Isaia ar fi puttu spune: “Doamne eu sunt prea tînăr sau prea bătrân pentru lucrarea la care mă chemi Tu. Doamne eu sunt sărac şi nu am bani ca să merg să fac ceea ce mă chemi Tu.  Doamne dar poporul la care mă chemi tu, este un popor foarte dur, păcătos şi  răzvrătit,  şi ei  pot să-mi ia viaţa”  Totuşi nu aceasta a fost răspunsul lui Isaia. Cînd te întâlneşti cu Dumnezeu, când te întorci din toată inima la El, cînd eşti totul în tot al Său, atunci nu mai este loc pentru a răspunde “NU” chemării Lui. Când te-ai dat cu totul Lui, cînd inima, viaţa, dorinţele şi tot ceea ce eşti tu, ai dat în mîna Lui, atunci şi răspunsul tău  va fi:  “Iată-mă trimite-mă!”

Provăduieşte mesajul Lui Dumnezeu oamenilor

9 El a zis atunci: ,,Du-te şi spune poporului acestuia: ,Într’una veţi auzi şi nu veţi înţelege; într’una veţi vedea, şi nu veţi pricepe!`
(Isaia 6:9-10)

Dumnezeu l-a curăţit de orice păcat, Dumnezeu l-a chemat, acum după ce Isaia a răspuns pozitiv chemării Lui Dumnezeu, primeşte şi mesajul din partea Lui  pe care trebuie sa-l transmită oamenilor. Slujitorul adevărat, nu se provăduieşte pe sine ci mesajul Lui Dumnezeu.

Dragă cititor, ce fel de slujitor  eşti tu? Te-ai întors tu din toată inima la Dumnezeu? Cum ai răspuns sau răspunzi chemării Lui? Care îţi este viaţa ta? Cu cine te compari?

Dumnezeu să ne ajute să fim adevăraţi slujitori în slujba Evangheliei  Lui!

Reclame