Viaţa şi împrejurările de multe ori îţi propun lucruri la care trebuie să spui “NU”. În dependenţă de răspunsul tău, va depinde viitorul vieţii tale. Cum răspunzi la ispitele care te bombardează zilnic? Vă propun să citiţi o poezie foarte frumoasă care ne motivează să spunem “NU” ispitelor care încearcă să ne despartă de Dumnezeu.

Cînd mergi pe calea vieţii şi-apar în faţa ta,
Plăceri îmbietoare, ce par a te chema,
Frumoase-atrăgătoare, satanice momeli,
Atunci, bagă de seamă, fii treaz să nu te-nşeli.
Rămîi pe calea vieţii, la ele nu te du
Că nu-s decît ispite. Fii gata-a zice: NU!

Cînd ţi se-oferă-n viaţă acele-ocazii rari,
Să urci, să ai onoruri’, s-ajungi între cei mari,
Să ai favoruri multe, să guşti cupa din plin,
Să fi-mbrăcat în slavă, să ai un trai senin
În schimbul lepădării, tu aminte îţi adu,
Că toate-s trecătoare. Fii gata-a zice: NU!

Cînd întîlneşti prilejuri de-aţi însuşi ceva,
Ce-ţi pare că nu-i mare păcat a le lua:
Un toc, un lucru, o pungă, o carte sau un ceas,
Şi n-o să ştie nimeni că tu chiar le-ai sustras,-
– Ispită amăgitoare!… oare nu vei şti tu ?
De ce vrei să te-ascunzi? Mai bine spune: NU!

Cînd tainicele şoapte caută a-ţi provoca,
Gînduri de viclenie, de ură, răzbunare asupra altora,
Dor de chefuri, de beţii, destrăbălări, dezmăţ,
Fără să mai ţii seama de ce-i sfînt şi de preţ,
Vezi, tu ai o conştiinţă, nu ţi-o strivi acu
Înfruntă pe vrăjmaşul. Fii gata-a zice: NU!

Cînd eşti în strîmtorare pentru credinţa ta,
Cînd trupu-ţi este rană şi-ai moartea-n faţa ta,
Zăcînd pe rogojină, în temniţ-aruncat,
Şi ţi se spune-n taină că poţi să fii scăpat,
Doar să îţi pleci genunchiul, cum şi altul făcu,
Atunci, ca cei trei tineri, fii gata-a zice: NU!

Aşa-nfruntînd ispita, viaţa-ţi vei păstra,
Curată, fericită şi-aici, si-n slava Sa.

Reclame