Bucură-te făcând ucenici

1 De aceea, prea iubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămîneţi astfel tari în Domnul, prea iubiţilor! (Filipeni 4:1)

Pavel a fost un  învăţător şi lucrător în Evanghelie excepţional. De la întoarcerea sa la Hristos şi până în ziua morţii sale, omul acesta a fost preocupat de facerea de ucenici. Ucenicii, aşa cum îi numeşte Pavel aici, ei sunt bucuria şi cununa noastră. Când  a scris ucenicilor săi din oraşul Tesalonic, Pavel a spus:

19 Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sînteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?
20 Da, voi sînteţi slava şi bucuria noastră. (1Tesaloniceni 2:19-20)

Nu este o mai mare bucurie pentru un credincios, decât să aibă şi să facă ucenici. Ucenicii noştri sunt cununa noastră de slavă cu care ne vom înfăţişa înaintea Domnului în ziua aceea. De aceea fă din facerea de ucenici bucuria vieţii tale.

Bucuria de a fi mulţumitor cu starea ta

Am avut o mare bucurie în Domnul, că, însfîrşit, aţi putut să vă înoiţi iarăş simţimintele voastre faţă de mine. Vă gîndeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.11 Nu zic lucrul acesta avînd în vedere nevoile mele; căci m’am deprins să fiu mulţămit cu starea în care mă găsesc. 12 Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m’am deprins să fiu sătul şi flămînd, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. 13 Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. (Filipeni 4:10-13)

Este o mare bucurie şi binecuvântare să poţi primi toate lucurile ca din mâna Lui Dumnezeu. Dumnezeu de multe ori ne trece prin încercări în viaţă tocmai ca mai apoi să ne poată mări şi mai mult bucuria. Cum priveşti tu la starea în care te găseşti acum? Poate că duci foame şi sete? Poate că eşti într-o stare smerită, poate că eşti în lipsă sau poate ai belşug. Indiferent care nu ar fi starea ta, care îţi este starea inimii tale? Eşti tu gata să mulţumeşti lui Dumnezeu de împrejurările  în care te găseşti? Sau îţi este mai comod să plîngi şi să învinueşti pe Dumnezeu că nu îţi dă ceea ce vreai tu, de parcă Dumnezeu ţi-ar fi dator cu ceva? Cînd te concentrezi la ceea ce nu ai, uiţi de tot ceea ce ai şi îţi pierzi mulţumirea, iar cu ea îţi pierzi şi bucuria. 

Dragul meu, adevarata bucurie există şi Domnul Isus, vrea să o dea fiecăruia care crede în El. Dar aşa cum am văzut astăzi sunt lucruri care fac ca bucuria noastră să crească şi mai mult. De felul cum te raportezi la aceste lucruri va depinde plinătatea bucuriei tale. Dacă ai fost atent, ai putut să observi că cea mai mare parte din lucrurile care ne pot aduce  bucurie în viaţa noastră, sunt îndreptate spre aproapele nostru. Începe de astăzi să-ţi dăruieşti viaţa pentru alţii şi vei experimenta ce este o viaţă plină de adevărata bucurie.
Şi încă ceva dragă cititor, nu vreau să confunzi “adevarata bucurie” cu “veselie, zimbet, râsul în hohote, etc”. Bucuria adevărata implică şi aceste simţăminte, dar nu totdeauna. Sunt clipe cînd creştinul va plânge, va trece prin încercări grele ale vieţii, şi poate că atunci zâmbetul pe faţă sau râsul,  nu va fi tocmai ceea ce îl va caracteriza. Însă adevărata bucurie, este o stare a inimii, o stare care stă într-o relaţie cu Dumnezeu, indiferent de starea în care te găseşti.

Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toţi cu adevărata bucurie!

Reclame