cainabel Chiar dacă   Cain şi Abel, au trăit cu mii de ani în urmă, exemplul lor este foarte des întâlnit şi astăzi. Haideţi să privim la exemplul lor şi să vedem ce vrea să ne înveţe Dumnezeu pe fiecare.

Acelaşi Dumnezeu, aceiaşi părinţi, aceeaşi educaţie
În prima carte din Biblie găsim următoarea relatare:

Adam s’a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, şi a născut pe Cain. Şi a zis: ,,Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!„2 A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.(Genesa 4:1-2)

Aşa cum vedeţi, atât Cain cât ţi Abel, au avut parte de aceiaşi părinţi şi Biblia nu ne spune nicăieri ca Adam sau Eva, ar fi educat pe unul diferit de celălalt.  Acelaşi Dumnezeu au avut amândoi, aceiaşi părinţi şi au avut parte de aceeaşi educaţie, totuşi faptele şi alegerile lor în viaţă au fost foarte diferite. Şi nu se întâmplă oare şi astăzi acelaşi lucru? Am observat de multe ori, oameni care au avut parte de aceeaşi învăţătură, de la acelaşi învăţător, totuşi au acţionat diferit în final.

Fiecare a adus o jertfă Domnului

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mîncare din roadele pămîntului.
4 Abel a adus şi el o jertfă de mîncare din oile întîi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor.   (Genesa  4:3-4)

Aşa cum am citit mai sus, Cain era plugar  iar Abel cioban. S-ar părea că ambii au căutat să placă lui Dumnezeu şi că  ambii au căutat să aducă Domnului o jertfă din lucrurile de care dispuneau ei. Plugarul a adus o jertfă de mâncare din roadele pămîntului, iar ciobanul a adus o jertfă de mîncare din oile întii născute. Totuşi:

Dumnezeu a privit diferit la jertfele  lor

Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;
dar spre Cain şi spre jertfa lui, n’a privit cu plăcere. Cain s’a mîniat foarte tare, şi i s’a posomorît faţa. (Genesa 4:4-5)

Deci pînă aici, la prima vedere sar părea că atit Cain cît şi Abel au avut inteţii bune de a plăcea lui Dumnezeu. Şi ne punem întrebarea de ce atunci Dumnezeu a privit cu plăcere numai spre Abel şi  jertfa lui? Să-I fi plăcut Lui Dumnezeu de Abel şi jertfa lui, pentrucă ii plac mai tare jertfele aduse dintre oile întîii născute decit jertfele de mîncare? Vreau să observaţi o nuanţă foarte importantă aici. Biblia ne spune că Dumnezeu a privit mai înntîi spre Abel şi apoi a privit spre jertfa lui. Şi exact acelaşi lucru este menţionat cu privire la Cain.  Dumnezeu care este atotvăzător, El priveşte mai întii la persoana  noastră, în inima  noastră şi apoi la jertfele noastre. Dumnezeu a privit în inima lui Cain şi a văzut ceva acolo, care l-a făcut să nu privească cu plăcere spre el şi jertfa lui. Ceea ce aduce plăcere lui Dumnezeu, nu sunt doar jertfele noastre, pe care le aducem în viaţa aceasta, ci inimile noastre curate şi dedicate Lui. De aceea  spune Biblia:

Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decît Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort. (Evrei 11:4)

Dumnezeu a privit spre Abel şi inima lui, şi a văzut acolo credinţă. Abel şi-a adus jertfa prin credinţă, de aceea a fost el socotit neprihănit şi a fost plăcut lui Dumnezeu.

Cain a fost de la cel rău

Ce a văzut Dumnezeu în inima lui Cain? Ce era în inima acestui om, de l-a făcut pe Dumnezeu să nu privească cu plăcere la el? Apostolul Ioan  mânat de Duhul Sfânt a scris următoarele cuvinte  cu privire la Cain:

Căci vestirea, pe care aţi auzit -o de la început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;
12 nu cum a fost Cain, care era dela cel rău…. (1Ioan 3:12)

Păcatul pândea la uşa inimii lui Cain

Cînd Dumnezeu nu a privit cu plăcere la Cain, Biblia ne spune «Cain s-a mîniat foarte tare, şi i s-a posomorât faţa.» În loc să caute să se împace cu Dumnzeu şi să-şi repare relaţia cu El, acest tînăr  se mînie foarte tare şi se posomorăşte. Observaţi cum  îi vorbeşte Dumnezeu în cazul acesta:

Şi Domnul a zis lui Cain: ,,Pentruce te-ai mîniat, şi pentruce ţi s’a posomorît faţa?
7 Nu -i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pîndeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să -l stăpîneşti.„

Chiar dacă cei din jur, poate nu au putut vedea răutatea care s-a zămislit în inima lui Cain, însă Dumnezeu a văzut-o. Dumnezeu vine la Cain, şii zice «Cain, de ce te mînii?» Cu alte cuvinte, «tu în cazul acesta nu trebuie sa te mînii, ci să te pocăieşti  De ce? Pentrucă dacă ai fi făcut bine, bine ai fi fost primit, dar tocmai pentrucă ai făcut răul, păcatul pîndeşte acum la uşa ta. Dumnezeu l-a avertizat pe Cain de păcatul care se zămislise în inima lui. De aceea i-a zis « păcatul pîndeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpîneşti»

Cain săvîrşeste primul omor în istoria omenirii

Însă Cain a zis fratelui său Abel: ,,Haidem să ieşim la cîmp.„ Dar pe cînd erau la cîmp, Cain s’a ridicat împotriva fratelui său Abel, şi l -a omorît. (Genesa 4:8)

După ce a fost avertizat de Dumnezeu cu privire la păcatul care pîndea la uşa lui, Cain nu a ascultat, ci a mers în prostia lui mai departe. El nu s-a oprit, ci a pus un plan de acţiune împotriva fratelui său ca să-l omoare. Poate ne întrebăm; de ce? Cu ce a fost vinovat Abel?
Tot acelaşi verset din prima epistola al apostolului Ioan ne spune:

12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentruce l -a ucis? Pentru că faptele lui(Cain) erau rele, iar ale fratelui  său (Abel) erau neprihănite.(1 Ioan 3:12)

Invidia. În inima lui Cain a apărut ură şi invidie cu privire la fratele său. De ce Dumnezeu pe tine te place şi pe mine nu mă place? De ce tu eşti plăcut şi eu nu? De ce faptele tale sunt neprihănite iar ale mele sunt rele? Mă deranjează să văd că tu eşti bun, iar eu totdeauna rău… Şi aşa se zămislea ura şi invidia în inima lui Cain. Poate şi tu astăzi te confrunţi cu aceleaşi simţăminte. Poate şi tu eşti intr-o permanentă competiţie cu cineva, şi tare nu vreai ca să pari în faţa unor oameni mai puţin important decât altul. Aceasta este dragul meu primul pas spre cădere. Nu lăsa invidia în inima ta, căci ea va aduce cu sine un păcat foarte mare. Dacă aţi observat, păcatul a mers într-o progresie pînă a ajuns la săvirşire. Mai întii invidia, apoi mînia, apoi a pus la cale un plan concret de acţiune, şi într-un sfîrşit a săvîrşit păcatul.
A crezut că dacă vor fi în cîmp, acolo nu va vedea şi nu va şti nimeni cine a omorît pe fratele său. A crezut ca va şti numai el şi acest secret nu-l va afla nimeni niciodată. Diavolul de multe ori vine la noi şi ne spune «Nu-ţi fie frică. Nimeni nu va şti şi nimeni nu va vedea?» Încearcă numai odată să te droghezi căci nu vede nimeni. Întreţine relaţii sexuale cu persoana cutare numai acum, căci nu mai este nimeni în jur şi apoi nu va mai vedea nimeni. Dar oamenii uită că Dumnezeu ştie şi vede totul, şi nimeni şi nimic nu poate fi ascuns de faţa Lui.

Cain nu recunoaşte păcatul său
După ce Cain a săvîrşit această crimă mîrşavă,

Domnul a zis lui Cain: ,,Unde este fratele tău Abel?„ El a răspuns: ,,Nu ştiu. Sînt eu păzitorul fratelui meu?”
10 Şi Dumnezeu a zis: ,,Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine.(Genesa 3:9-10)

În prostia lui, Cain a mers pînă acolo că a fost gata să-şi nege păcatul chiar şi înaintea lui Dumnezeu. Înainte ca  să-l omoare pe fratele său, Dumnezeu îl avertizase cu privire la acţiuni pe care le-a văzut în inima lui Cain şi despre păcatul acesta care pîndea la uşa lui. Păcat despre care nici un om nu ştia, pentru că era în inima lui, dar Dumnezeu a ştiut şi l-a avertizat. Cain nici măcar atunci n-a vrut să înţeleagă  că de Dumnezeu nu putem  ascunde nimic. şi acum exact după ce a săvîrşit crima, Dumnezeu a interventi şi l-a întrebat «Unde este fratele tău Abel?» Oare nu ştia Dumnezeu unde este? Bine înţeles că ştia. Şi vedem aceasta chiar din versetul care urmează, unde «Dumnezeu a zis: «Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine» Orice sânge nevinovat strigă către Dumnezeu şi cazul lui Abel este o dovadă a acestui lucru. Viaţa are preţ foarte mare în ochii Lui Dumnezeu, şi atunci când cineva se atinge de viaţa altcuiva va plăti foarte scump.

Consecinţele păcatului lui Cain

11 Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi -a deschis gura ca să primească din mîna ta sîngele fratelui tău!
12 Cînd vei lucra pămîntul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pămînt.„(Genesa 3:11-12)

Chiar dacă Cain nu a vrut să-ţi recunoască păcatul, Dumnezeu a ştiut, a văzut şi nu a întîrziat cu pedeapsa.

Blestemat: Ar fi putut să aibă o relaţie de binecuvintare cu Dumnezeu, dar pentru că a fost mânat de păcat şi a săvârşit această crimă groaznică, a ajuns să fie un blestemat.

Izgonit de la locul de muncă: Aşa cum am văzut în versetul 2, ocupaţia lui Cain era «plugăritul». Pămîntul era locul lui de muncă, serviciul său. Acum este izgonit de la locul lui de muncă. Poate te intrebi de multe ori, de ce oamenii nu vor să te îa la lucru? De ce nu poţi lucra la un loc de mucă mai mult timp? Poate este timpul să te intrebi de ce? Poate este un păcat in viaţa ta, păcat nemărturisit care aduce cu sine şi niste consecinţe grave. Nu vreau să spun ca toţi cei ce îşi pierd locul de muncă au păcătuit, dar de multe ori poate fi o realitate, ca şi în cazul lui Cain.
Când vei lucra  pământul să nu-ţi mai dea bogăţia lui: cu alte cuvinte, vei continua să lucrezi ca şi mai înainte, dar fără rezultat. Vei lucra dar fără folos. Am auzit de multe ori cum oamenii spun «uite lucrez din noapte până în noapte, cîştig foarte bine, dar nu pot înţelege nimic din banii aceştia» Cam asta a fost şi în cazul lui Cain.
Pribeag şi fugar să fii pe pământ:  După toate consceinţele, Dumnezeu o mai adaugă şi pe aceasta: pribeag şi fugar vei fi pe pământ. Nu-ţi vei mai afla locul pe acest pămînt. Pribeag înseamnă un om care nu are casa sa, un om care pribegeşte oriunde nu s-ar afla. Fugar înseamnă, un om care fuge de frica cuiva totdeauna. Un om care este urmărit de cineva totdeauna. De azi inainte, vei pribegi pe toată faţa pământului şi oriunde nu te-ai afla, fugar vei fi.
Dragă cititor, cu cine te asemeni tu mai mult? Al cui exemplu de vieţuire te caracterizeaza mai mult? Cain sau Abel? Biblia spune că Cain, a fost un om de la cel rău şi respectiv şi felul lui de vieţuire a fost unul rău şi neplăcut lui Dumnezeu. Abel a fost un om neprihănit care a trăit cu credinţă în Dumnezeu. Cu cine te asemeni    tu ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Reclame