Înainte de a studia capitolul 3 din Geneza si pentru a-l ințelege mai bine, e necesar sa vedem ce s-a intimplat inainte de acest eveniment.

Asemănări
Cînd citim Geneza 1, observam că este decris cum Dumnezeu a creat lumea. Geneza 1:26-31 descrie cum Dumnezeu l-a creat pe om.

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt.„

27Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l -a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i -a făcut.

Acest text ne arata ca Dumnezeu l-a creat atit pe barbat, cit si pe femeie după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu a pus caracterul Său și imaginea Sa în om. De ce? Ca omul să reflecte caracterul lui Dumnezeu pe înteg pămîntul. După ce Dumnezeu l-a creat pe om și a privit la creația Sa, a avut niște simțăminte diferite de cele anterioare, cînd a creat întreg pămintul și animalele. În fiecare zi Dumnezeu își analiza lucrarea si o aprecia cu «toate erau bune»(18), după crearea omului, Dumnezeu s-a uitat și a zis«foarte bun»(31). Dumnezeu cînd a privit la om nu l-a aprecit doar cu bun, ci cu foarte bun. De ce foarte bun? Pentru că este unica ființă pe care Dunezeu a  creat-o după chipul și asemănarea Sa.

Deosebiri

Aceasta s-a întîmplat în primul capitol, dar ce a fost în al doilea? În capitolul doi este descris în detalii cum Dumnezeu l-a creat pe om și cu ce scop . Vedem în versetul 7 că Dumnezeu

a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i -a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s’a făcut astfel un suflet viu.

În versetul 22, Biblia ne spune că :

 Din coasta pe care o luase din om(bărbat), Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus -o la om.

Pentru a înțelege mai bine capitolul 3, e necesar să cunoaștem cîteva lucruri importante despre bărbat și femeie, din versetele de mai sus.  În versetul 7 este scris «Domnul Dumnezeu a făcut pe om … » și în versetul 22 zice:  «Domnul Dumnezeu a făcut-o pe femeie». În traducerea română ca și în multe alte traduceri, nu observăm nici o diferență între «făcut» din v.7 și «făcut» din versetul 22.  Dar în original, se folosesc doua cuvinte diferite. Cuvîntul «făcut» din versetul 7, este un termen folosit in olărit. Deci, atunci cînd oamenii ar fi  vrut să arate ca au făcut un vas din lut, ei foloseau cuvintul folosit in versetul 7. De aceea mai tîrziu, apostolul Pavel, folosește exact aceeași expresie în 2 Corinteni 4:7 și spune:

Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai pomenită să fie dela Dumnezeu şi nu dela noi.

Cu alte cuvinte, atunci cînd Dumnezeu a creat bărbatul, El a creat «un vas de lut».  Pe de altă parte, cuvîntul «făcut» din versetul 22, este o expresie care era  folosită in operă de artă. Deci, cînd Dumnezeu a creat-o pe femeie, El a creat o operă de artă. Și în această operă de artă, cît și în acest «vas de lut», Dumnezeu a pus multe lucruri care ne fac să ne deosebim ca și bărbați sau femei. Și aceasta nu înseamnă că unul este mai perfect decît altul, pentrucă așa cum am văzut anterior, ambii sunt creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Doar că Dumnezeu în planul Lui extraordinar, a hotărît ca bărbatul să se deosebească de femeie, prin mai multe trăsături.
Deosebiri sunt multe, dar mă voi opri pe scurt, doar la acelea care ne vor ajuta mai mult să înțelegem cea ce sa întimplat in Genesa 3.
Una din ele este «nevoia femeii după comunicare». Sa constatat că  un bărbat zilnic vorbește în jur de 20-25 mii de cuvinte. Deci pentru el ca să-și îndeplinească nevoia de a comunica, îi este deajuns să pronunțe 20-25 mii cuvinte. La femeie această cifra se triplează. Pentru o femeie, zilnic pentru a se simți bine, ea are nevoie sa vorbească 60 mii de cuvinte. Deci, ce se întimplă? În fiecare zi, în comunicarea soției cu soțul ei,  îi mai rămâne un exces de 40-45 mii de cuvinte. Acum, soților, fiți atenți! Daca azi nu găsim timp să vorbim cu soțiile noastre, nici mîine, nici poimîine, atunci într-o zi scumpele noastre soții vor exploada zicînd: «Nu ai niciodată timp pentru mine, nu-ți pasă de mine»etc. Poate cineva va întreba «dar de ce este așa? De ce femeile trebuie să vorbească așa de mult și bărbații mai puțin?» Tocmai pentru aceea ca mai apoi noi, să putem întreba «care-ți este limba maternă?». Nimeni nu întreabă de limba paterna(limba tatălui). Daca toți tații și-ar învăța copiii să vorbească, probabil că copiii noștri ar fi muți! Oare de ce e necesar sa cunoastem toate acestea? Pentru că și satana le cunoaște. Dragi soții, fiți foarte atente, satan cunoaște necesitatea voastră de a comunica și ar vrea foarte mult să distrugă ceea ce a fost creat atît de frumos.

Însă toate acestea au  fost doar întroducere în capitolul 3. Întoarcețivă mîiine pe acest portal și veți vedea cum satana a folosit ceea ce a creat Dumnezeu foarte bun, ca să-l ducă pe om în păcat . Mîine vom învăța despre «Care este tactica celui rău?»

Dumnezeu să va binecuvinteze!

Anunțuri