La prima vedere, ca și în poza aceasta,  s-ar părea că sunt  una şi aceaşi, totuşi sunt cîteva nuanţe care le fac sî fie diferite.
1. Evanghelizarea înseamnă a spune sau a răspîndi Vestea Bună a salvării de păcat prin credinţa în Domnul Isus Hristos. Cînd le spunem oamenilor ce a facut Dumnezeu pentru ei prin Domnul Isus Hrisots, noi îi evanghelizăm.
2. Prozelitismul mai înseamnă "a-i aduce pe oameni în" , şi ca rezultat are o schimbare a credinţei, a opiniei şi a religiei lor. De cele mai multe ori, în prozelitism, elementul forte este critica. Se fixează accentul pe a spune oamenilor cît de rea şi greşită este credinţa lor. Este o mare diferenţă dintre a critica, a turna în capul omului toate murdăriile lui, şi aceea de a spune omului Vestea Bună a Evangheliei.
3. Evanghelizăm  nu încearcă să pună credinţa sa, mai sus sau mai superioară credinţei care spune că o are persona în cauză. Cineva a descris Evanghelizarea ca "Un cerșetor ce  spune altui cerşetor unde poate găsi pîine"
Pentru un cerşetor flamînd, aceasta cu adevarat este o veste bună. Cerşetorului, nu trebuie sa-I ţii morală de ce este flamînd, şi să-I explici cît de rău este pentru sănătatea lui atunci cînd nu se alimentează la timp. Toate aceste observaţii nu vor avea nici un efect de îmbunatăţire asupra lui. Tot de ce are nevoie cerşetorul este ca să-şi schimbe starea stomacului sau este pîinea pe care atăt de mult şi-o doreste. Tot de ce are nevoie un păcătos ca să-şi schimbe starea inimii sale, este Vestea Bună a Evangheliei, care nu se băzează pe critica, pe debating-uri, cine şi care este mai bun, mai drept, mai adevărat, ci pe un îndemn de a se împăca cu Dumnezeu, care din dragoste pentru noi, a dat tot ce a avut mai scump, pe Unicul Său Fiu, Isus Hristos, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă Viaţă Vesnică.
4. Atît Evanghelizarea cît şi Prozelitismul, ambele în final aşteaptă o schimbare. Totuşi şi aici este o diferenţă. Elementul puternic în prozelitism este de a-i forţa pe oameni să ia o decizie, să facă o schimbare. În contrast cu aceasta, Evanghelizarea se bazează pe o liberă alegere a omului. Dumnezeu care este Atotputernic şi care le-a creat pe toate şi pe noi toţi, ar putea să facă Prozelitism şi să-i forţeze pe oameni să ia o decizie pentru a-şi schimba atitudinea lor faţă de El. Totuşi, El niciodată nu o face. Dumnezeu ne respectă aşa de mult pe noi şi nu vrea să ne oblige să facem nimic cu forţa. El ne-a dat la fiecare din noi dreputl de a alege, fiecare pentru noi inşine. Faptul că noi nu alegem ce vrea El, aceasta este deja altă întrebare. Dar un lucru este clar, că Dumnezeu nu vrea să ne impuna nimic cu forţa. Domnul Isus zice:

 «Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine"(Apocalipsa 3:20)

El care este Dumnezeu din Dumnezeu, care este de o potrivă cu Tatăl şi căruia toate lucrurile îi sunt supuse, oare nu poate el să deschida uşa inimii noastre? Bineînţeles că poate, însă El îţi dă ţie libera alegere să o deschizi şi să-l inviţi de bună voie în viaţa ta. Dacă Dumnezeu nu-şi permite să forţeze pe cineva, cine suntem noi oamenii ca să ne asumăm aşa drept?
Dar vreau să clarific ceva aici, „înseamnă toate cele spuse mai sus că noi trebuie să tăcem şi să nu spunem nimic din frica ca să nu facem prozelitism" Bineînţeles că nu.
Ca şi creştini, noi chemăm(nu forţăm) la o relaţie cu Hristos şi nu la o schimbare a religiei sau a Bisericii.

“Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!" (De ce? Pentucă) : 21 Pe Cel ce n’a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." (2 Corinteni 5:20−21)

Dumnezeu vrea schimbarea şi vrea ca oamenii să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Domnul Isus, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.» (Fapte 26:15−18), dar El ne îndeamnă şi nu ne forţează, alegerea şi hotarîrea ne aparţine. Si aşa cum spune epistola a doua catre Corinteni capitolul  5 si Faptele Apostolilor capitolul  26, Dumnezeu nu doreşte o schimbare a religiei sau a Bisericii din care faci parte, El doreşte să te împaci cu El, să te întorci de la întuneric la lumină. De fapt tot ceea ce vrea El, drag cititor, este să îţi schimbi stăpînul dacă nu El este Acela.
Dumneze să ne binecuvînteze pe toţi să înţelegem ce este Prozelitismul si ce ne învaţă Biblia la acest subiect. Şi mă rog ca atunci, orice nu am face, cu cuvîntul sau cu fapta, să facem în Numele Lui Isus spre slava si gloria Lui Dumnezeu Tatăl.
Amin!

Powered by Qumana

Reclame