Definiţia?
Dictionarul „Word Web online” da urmatoarea definite a cuvintului Prozeltism:

Prozelitism provine din limba Greacă şi înseamnă:
„Tendinţa de a-I converti pe oameni la o altă opinie, deobicei o altă religie. În Noul Testament se referă deobicei la cineva care s-a convertit la Iudaism. Iniţial prozelitismul era legat de creştinism, dar se foloseste şi la alte religii; încercarea de a converti pe cineva de la credinţa lor sau chiar incercarea de a-I convinge pe oameni de parerile lor, religioase sau nu.”

Cadrul Legal

Convenţia Internaţională a drepturilor Civile si Politice, în Articolul 18 spune:

1.Fiecare trebuie să aibă libertatea conştiineţei şi a religiei. Acest drept include libertatea de a avea şi a adopta o religie sau crez, la alegerea şi libertatea personală […].
3. Libertatea cuiva de a-şi manifesta religia sau credinţa sa, poate fi subiectivă numai în limitările pe care le prevede legea statului şi care sunt necesare pentru a proteja publicul, oridinea, sănătatea, morala, sau drepturile fundamentale şi libertatea altora.

Constituţia Republicii Moldova, Articolul 31 (Libertatea Conştiinţei) spune:

(1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(2) Cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit cu statutele proprii, în condiţiile legii
(3) În relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire.

Articolul 32 (libertatea opiniei si a exprimarii)

1. Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
2. Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.

Atît Convenţia Internaţională a drepturilor omului cît şi Constituţia Republicii Moldova, nu vedem să se pronunţe împotriva Prozelitismului, atît timp cît acesta nu merge în dezacord cu legile Statului. Constituţia statului nostru, garantează libertatea opiniei precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil, totuşi toate acestea luate la un loc nu au voie ca să stîrneasca învrăjbire între culte.
Înainte de a ne trage orice concluzie, aş vrea să privim şi la ce spune Legea Lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Dar pentru aceasta trebuie sa va intoarceti miine pe acest portal.

Dumnezeu sa va binecuvinteze!

wered by Qumana

Powered by Qumana

Reclame